Aktualizacja: wrzesień'2020
  
Podkarpackie
Tam, gdzie Wołosi

Spis treści:
Z notatnika krajoznawcy

Drewniaki regionu
Przewodniki 10+:

Przemyśl

Kolbuszowa

Lubaczów

Sanok

Dukla

Podział wg Muwitu:


Beskid Niski

Bieszczady

Góry Sanocko-Turczańskie

 • PN Poloniny


 • Nadsański Regionalny Park Krajobrazowy
 • Użański Park Narodowy


  Podkarpacie to kraina geograficzna w południowo- wschodnich krańcach Polski, leżąca na przedpolu Karpat Zachodnich i Wschodnich. Turyści ściągają tu przede wszystkim dla gór- większą część terenu zajmują Beskidy - Bieszczady i Beskid Niski. Częściej odwiedzane są Bieszczady, tu też jest najwięcej szlaków turystycznych. Obszary te skolonizowano w XV-XVI w. Osiedli tu wówczas Bojkowie i Łemkowie, potomkowie pasterzy wołoskich, którzy wędrując z Bałkanów wzdłuż łuku Karpat. Województwo podkarpackie obejmuje jednak trochę większy region, niż samo, podgórskie przecież, podkarpacie.


  Muzeum Wsi Markowa:
  okolice Rzeszowa

  W każdym jego zakątku zobaczą Państwo część historii naszych przodków. Te zaklęte w drewnie wspomnienia ożywają wraz z przekroczeniem drewnianego progu chłopskiej chałupy. Od tego momentu będziecie doświadczać historii wieloma zmysłami. Poczujecie zapach słomianej strzechy, waszym oczom ukażą się pomieszczenia, narzędzia, sprzęty domowe i gospodarskie te same, co na przełomie XIX i XX wieku, w końcu, aby dopełnić uczty zmysłów spróbujecie kawałek ciemnego chleba, który tak jak przed laty pieczony jest przez markowskie gospodynie. Społeczni przewodnicy, którzy znający dokładnie każdy nawet najmniejszy przedmiot z kilkutysięcznej ekspozycji, swoimi opowieściami przywołają miniona już epokę drewnianych chałup pod strzechą. Wierzymy, że niniejsza strona zachęci Państwa do odwiedzenia nas i zwiedzenia naszej dumy Zagrody – Muzeum, miejsca gdzie każdy z nas w wiekowe drewniane budynki włożył część serca.

    


  Skansen w Sanoku:
  Podkarpackie

  Park Etnograficzny w Sanoku należy do najpiękniejszych muzeów na wolnym powietrzu w Europie. Pod względem ilości obiektów jest największym skansenem w Polsce. I jak każda komercyjna perła regionu, ma swoje plusy i minusy. Ogromnym plusem jest malownicze położenie - na prawym brzegu Sanu u podnóża Gór Sanocko-Turczańskich dość wiernie odzwierciedla fizjografię Podkarpacia. 38 ha powierzchni podzielone jest na 5 sektorów. Sektory są ułożone tak logicznie i zgodnie z topografią, że jest to aż nieprawdopodobne.

            Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej:
  Podkarpackie

  Wśród obiektów zlokalizowanych na terenie skansenu znajdują się między innymi: młyn wodny z Żołyni z 2 poł. XIX w.,będący przykładem przemysłowego budownictwa Lasowiaków, stodoła z Kopci z 1749 r., chałupa z Raniżowa z końca XVIII w.- przykład zanikającego budownictwa z okresu osadnictwa józefińskiego w Puszczy Sandomierskiej. Plenerowa ekspozycja uli rozmieszczonych w niewielkim zagajniku ilustruje najważniejsze etapy rozwoju pszczelarstwa na terenie Puszczy Sandomierskiej.

             


  Zamki Podkarpacia:

  Teren dzisiejszego województwa podkarpackiego od początków państwa polskiego był terenem przygranicznym. Bliskość granicy z Rusią stanowiła bezpośrednie zagrożenie ze strony często najeżdżających na kresy wschodnie Tatarów i Turków. Z tego też powodu już za panowania Kazimierza Wielkiego rozpoczęto budowę wielu obiektów murowanej architektury obronnej. Obronne powstawały tutaj nie tylko zamki i pałace ale także całe miasta, wsie, dwory, kościoły i klasztory. Wszystkie one miały zapewnić przygranicznym terenom spokój a także w niektórych przypadkach pełniły rolę strażnic na gęsto tutaj przebiegających szlakach handlowych: z Krakowa na Ruś i dalej nad Morze Czarne oraz z Północy Polski na Węgry.

  Zamek Kamieniec w Odrzykoniu  |  Zamek Kazimierzowski w Przemyślu  |  Zamek w Baranowie Sandomierskim  | Zamek w Krasiczynie  |  Zamek w Lesku  |  Zamek w Rozwadowie  |  Zamek w Sanoku  |  Zamek w Węgierce  |  Zamek w Łańcucie  

  Pałac w Przecławiu jest jedną z najpiękniejszych renesansowych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Słynie ze wspaniałych wnętrz mieszkalnych, a otacza go malowniczy, XVII - wieczny park w stylu angielskim.

  Zamek w Rzemieniu Górujący nad rozlewiskiem rzemieński zamek typu wieżowego jest w Polsce unikatem. Od 2008 roku trwa rewitalizacja obiektu przez obecnych właścicieli.

  Szlak ikon:

  W Sanoku rozpoczyna się Szlak Ikon. Zatacza on 70-kilometrową pętlę przez Tyrawę Solną, Ulucz i Wujskie z powrotem do Sanoka. Na trasie są m.in. dwa muzea i dziesięć pięknych, bezcennych drewnianych cerkwi. Cerkiew w Uluczu jest najstarsza w Polsce (z 1510 r.). Szlak można pokonywać pieszo, konno, na rowerze lub płynąc doliną Sanu.


  Noclegi:


  Wiadomym jest, iż w górach schronisk, gospodarstw agroturystycznych oraz chatek jest tak zwane multum. Ale i na pogórzach zdarzają się perełki. Do jednej z nich dotarłam przez przypadek - jadąc notabene do Cisnej... Oto i ona.

  PTSM "Rozdzielnia Wiatrów"- Głobikowa- Głobikowa 81 c, 39- 210 DĘBICA, 014 6816769,
  Grzegorz Wadas, tel. 606 182 439 (opiekun i dobra dusza schroniska)
  www.globikowa.republika.pl, e-mail: globikowa@poczta.onet.pl
  Ochrona Przyrody:


  Bieszczadzki Park Narodowy
  Bieszczadzki PN leży w zachodniej części Karpat Wschodnich. Obejmuje pasmo górskie zbudowane ze skał osadowych, powstałych w okresach kredy i starszego trzeciorzędu, zwanych fliszem karpackim. Wzniesienia osiągają raczej średnie wysokości- najwyższy szczyt Tarnica sięga 1346 m n.p.m.


                


  Ciśniańsko-Wetliński PK

  Obszar Bieszczadów w wyniku burzliwej historii XX w. został pozbawiony powstałego w ciągu stuleci tradycyjnego i swoistego dziedzictwa kulturowego. Dotyczy to również obszaru Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego. Przed wysiedleniem w połowie XX w. miejscową ludność stanowili w zdecydowanej większości Rusini – Łemkowie i Bojkowie. Przyjmuje się, że granicą między nimi był masyw Wysokiego Działu. Pierwsi zamieszkiwali na zachód od tego pasma, a drudzy na wschód. Te górskie ludy należąc do wschodniego obrządku chrześcijaństwa, wytworzyły interesujące kultury, których nieliczne ślady przetrwały do dziś.

                


  Jaśliski PK

  Jaśliski Park Krajobrazowy chroni wschodnią część Beskidu Niskiego - obszaru źródliskowego Jasiołki i Wisłoka. W systemie obszarów chronionych stanowi on łącznik pomiędzy Magurskim Parkiem Narodowym a Ciśniańsko - Wetlińskim Parkiem Krajobrazowym i Bieszczadzkim Parkiem Narodowym. Na terenie Parku i w jego najbliższym sąsiedztwie turysta znajdzie wiele pięknych motywów: drewniane i murowane łemkowskie cerkwie, wsie ze starymi zagrodami, opuszczone doliny, w których stoją kapliczki i krzyże przydrożne, małomiasteczkowy układ urbanistyczny, cmentarze otoczone starodrzewem oraz mogiły wojenne.

       

  PK Doliny Sanu

  Park Krajobrazowy Doliny Sanu chroni malowniczą dolinę Sanu od źródeł po Jezioro Solińskie. Stanowi od północnego-wschodu naturalną otulinę dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego i wraz z nim wchodzi w skład Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”.

                      


  Czarnorzecko-Strzyżowski PK

  Obszar Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego znajduje się w prowincji Karpat Zachodnich, leży w południowej części Pogórza Strzyżowskiego i oddzielonej od niej doliną Wisłoka południowo-zachodniej części Pogórza Dynowskiego.

       

  PK Gór Słonnych

  Osobliwością Parku są licznie występujące słone źródła, o których w swoim dziele "O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski" pisał Stanisław Staszic. Znaczne ich zagęszczenie znajduje się w obrębie szczytu Na Opalonym. Naliczono 78 potoków, które odprowadzają wody o różnym stopniu zawartości soli. Nie tylko solanki ukryte są pod powierzchnią ziemi. Znane są złoża roponośne ciągnące się pasmem od Berehów Dolnych i Łodyny przez Ropienkę, Wańkową i Leszczowate po Witryłów, Temeszów i Obarzym.

                   

  PK POGÓRZE PRZEMYSKIEgo

  Obszar Parku obejmuje jedyny w Polsce fragment najbardziej wysuniętych na zachód lesistych pogórzy Karpat Wschodnich. Zachowany tu jest jedyny w łuku karpackim skręt fałdów czołowych Karpat, tworzący tzw. sigmoidę przemyską. Pogórza - niewysokie, przepiękne góry z rusztową rzeźbą grzbietów oraz kratową siecią dolin rzecznych - sięgają do ponad 600 m. n.p.m.
                   


  Copyright © MUWIT.pl    O portalu |  autorzy |