Aktualizacja: 01.maja'2022
  
Słowacja
W krainie gór i źródeł termalnych

Słowacja to piękny, górzysty kraj, który ma wielkie walory krajobrazowe i przyrodnicze. Pod względem turystycznym Słowacja jest bardzo dobrze zagospodarowana. Tatry Słowackie i Beskidy to wymarzone miejsce na wypoczynek lub dłuższe wczasy. Góry urzekają swoimi widokami i malowniczymi jeziorami. Słowacja to także świat tajemniczych jaskiń. Istnieje także możliwość kąpieli w basenach z wodą termalną. Dla tego właśnie tak wiele turystów pragnie przyjechać i odpocząć właśnie tutaj.

Zespół wiejskich domów w skansenie przypomina malowniczą osadę- podzamcze i dokumentuje rozwój budownictwa ludowego z okolicznych terenów. Udostępnia 25 drewnianych obiektów zrębowych.. Najpiękniejszym elementem ekspozycji jest zrębowy greckokatolicki kosciółek obrządku wschodniego z Matysowej. Nad skansenem góruje fantastyczny zamek w Starej Lubovni. Należy do najmłodszych na Slowacji, udostępniony turystom został w roku 1985 - obecnie tworzy go 25 obiektów. >>>
na liście UNESCO:
>>> więcej na whc.unesco.org [EN]

Bańska Szczawnica
średniowieczne miasto górnicze- W przeciągu stuleci, w mieście przebywało wielu wybitnych inżynierów i naukowców, którzy przyczynili się do jego sławy. Dawny średniowieczny ośrodek górniczy przekształcił się w miasto w renesansowymi pałacami, XVI- wiecznymi kościołami, eleganckimi placami i zameczkami. Ośrodek miejski wtapia się w otaczający krajobraz, w którym napotkać można ostatnie ślady przemysłu górniczego i metalurgicznego.


Wilkoliniec

Vlkolínec, położony w środkowej Słowacji, stanowi doskonale zachowany zespół, składający się z 45 budowli, charakterystycznych dla tradycyjnego osadnictwa wiejskiego w Europie Środkowej. Jest to najpełniejszy w regionie tego rodzaju zespół, z tradycyjnymi domami drewnianymi, typowymi dla obszarów górskich.

Tu rzeczywiście czas zatrzymał się sto lat temu, a uroku temu miejscu dodaje jeszcze jego przepiękne, górskie położenie. Nie jest jednak prawdą, że jedynym murowanym budynkiem we wsi jest kościół. Powyżej muzeum uliczka skręca w prawo i doprowadza do centralnego punktu wsi. Znajduje się tu studnia z 1860 r., do dzisiaj jedyne źródło wody pitnej we wsi, a także kryta gontem drewniana dzwonnica konstrukcji zrębowej z 1770 r., będąca swoistą wizytówką wsi.

Spisski Hrad i związane z nim zabytki kulturalne

Spisski Hrad stanowi jeden z największych w Europie Wschodniej zespołów budowli o charakterze wojskowym, politycznym i sakralnym, pochodzących z XIII i XIV w., o doskonale zachowanej architekturze romańskiej i gotyckiej. Po rozszerzeniu wpisu w 2009 roku nosi on nazwę Lewocza i Spisz wraz z zabytkami kultury. Rozszerzenie objęło historyczne centrum Lewoczy wzniesione w XIII i XIV wieku. Zachowała się tam większość budowli, przede wszystkim XIV- wieczny kościół świętego Jakuba wraz ze znajdującym się w nim zbiorem dziesięciu polichromowanych ołtarzy w stylu późnogotyckim, pochodzących z XV i XVI wieku. Największy z nich, ołtarz główny o wysokości 18,6 metrów wybudowany został przez Mistrza Pawła z Lewoczy około roku 1510.


Słowacki Kras i jaskinie krasowe Aggtelek (N I / 1995-2000)

712 odkrytych obecnie grot tworzy typowy system krasowy strefy umiarkowanej, wyróżniający się różnorodnością i koncentracją form na ograniczonym obszarze. Rzadko spotykane połączenie efektów klimatycznych tropikalnych i lodowcowych pozwala przebadać historię geologiczną na przestrzeni kilku dziesiątków milionów lat.


Pierwotne lasy bukowe Karpat i innych regionów Europy
wpis wspólny z: Albania, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Hiszpania, Niemcy, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Ukraina, Włochy
Pierwotne lasy bukowe w Karpatach są przykładem zachowanego w stanie nienaruszonym kompleksu leśnego strefy umiarkowanej i jednocześnie najbardziej kompletnego systemu ekologicznego europejskich lasów bukowych. Jest to także bezcenny rezerwuar materiału genetycznego nie tylko buków, ale także wielu innych gatunków związanych z tego typu siedliskiem leśnym.

Uniwersalna wartość pierwotnych lasów bukowych Karpat i dawnych lasów bukowych Niemiec polega na tym, iż jest niezbędna do zrozumienia historii i ewolucji gatunku Fagus (Buk), posiadającego znaczenie globalne. Buk jest jednym z najważniejszych składników lasów liściastych strefy umiarkowanej.

 • Rožok
 • Stužnica – Bukovské Vrchy
 • Vihorlat
 • Havešová Primeval Forest

 • Bardiów (Bardejov)

  średniowieczne miasto obronne- Bardiów jest małym, lecz wyjątkowo pełnym i dobrze zachowanym przykładem średniowiecznego miasteczka warownego, które doskonale odzwierciedla urbanizację regionu. Znajduje się tam również nieduża dzielnica żydowska, zbudowana wokół wspaniałej XVIII- wiecznej synagogi.


  Drewniane światynie słowackich Karpat

  Wpis obejmuje dwa kościoły rzymskokatolickie Hervartov i Trvdosin), trzy protestanckie (Kezmarok, Lestiny i Hronsek) oraz trzy cerkwie greckokatolickie (Bodruzal, Ladomirova i Ruska Bystra), pochodzące z czasów od XVI do XVIII wieku. Kościoły są przykładami bogatej lokalnej tradycji architektury religijnej, powstałej na styku wpływów kultury łacińskiej i bizantyjskiej.

  Budowle są zróżnicowane typologicznie: różnią się wyglądem zewnętrznym, a także rozkładem pomieszczeń, dostosowanych do potrzeb praktyk religijnych. O szczególnej wartości tych obiektów decydują także malowidła pokrywające ściany i sufity, a także wartościowe przedmioty zdobiące świątynie. Kościoły są przykładem adaptacji głównych kierunków architektury i sztuki rozwijających się w okresie, w którym zostały zbudowane, do specyficznych warunków geograficznych i kulturowych.  Tentative list:
  >>> więcej na whc.unesco.org [EN]


  Gemer and Abov churches with the medieval wall paintings (1995)

  Tokaj Wine Region (2002)

  Original Meadow - Pasture Sites of Slovakia (2002)

  The Memorial of Chatam Sófer (2002)

  Limes Romanus - The Roman antique monuments on the Middle Danube (2002)

  System of Fortifications at the Confluence of the Rivers Danube and Váh in Komárno - Komárom (2002)

  The concept of the lenticular historical town core of Košice City (2002)

  Natural Reserves of Tatras Mountain (2002)

  Karst Valleys of Slovakia (2002)

  Natural and Cultural Landscape of Danube Region (2002)

  Fungal Flora of Bukovské Hills (2002)

  Geyser in Herlany (2002)

  Sites of Great Moravia: Slavonic Fortified Settlement at Mikulčice – Church of St. Margaret at Kopčany (2007)

  Copyright © MUWIT.pl    O portalu |  autorzy |