Aktualizacja: 11.listopad'2022
  
Dukla
Przewodnik z cyklu PLUSBeskidem Dukielskim zwykło się określać środkowo- wschodnią część Beskidu Niskiego. Beskid Dukielski rozciąga się od doliny Wisłoki na zachodzie po drogę Królik Polski-Daliowa-Czeremcha na wschodzie. Za północną jego granicę uznaje się szosę Nowy Żmigród-Dukla-Jasionka, zaś granicę południową wyznacza granica polsko- słowacka. Przeważają tu wąskie grzbiety o przebiegu równoleżnikowym lub z północnego zachodu Na wschód. Najwyższymi szczytami całego Beskidu Dukielskiego jest Baranie oraz Piotruś, natomiast najbardziej znanym- niewątpliwie- Cergowa.

Przez Barwinek, poprzez Przełęcz Dukielską (najniższą w głównym łańcuchu Karpat – wys. 500 m n.p.m.); już od wczesnego średniowiecza przebiegał jeden z ważniejszych szlaków komunikacyjnych z Węgier do Polski. Wieś Barwinek powstała w XIV w. Założona została na prawie wołoskim. W roku 1581 władał Barwinkiem Oktawian Gucci – pochodzący z kupieckiego rodu włoskiego. Z tego okresu zachowały się rejestry podatkowe dotyczące Barwinka.

Wokół problematyki zawodów leśnych .

Co zobaczyć?:

Pałac w Dukli:

Stary okazały Pałac wraz z pięknym Parkiem położony w małym miasteczku Dukla. Miasto leży nad rzeką Jasiołką u podnóża góry Cergowej, w pobliżu przełęczy dukielskiej i niedaleko Magurskiego Parku Narodowego - jednego z najbardziej malowniczych obszarów Polski.

Pałac składa się z trzech budynków, centralnego pałacu i dwóch oficyn. W budynku głównym mieści się Muzeum Historyczne. W muzeum znajduje się stała ekspozycja która przedstawia historię Dukli i pałacu, eksponaty wojskowe z pierwszej i drugiej wojny światowej oraz przykłady ciężkiej artylerii z okresu wojen światowych.

Pałac jest otoczony parkiem zaprojektowanym w stylu angielskim. Założenie parku oparte jest na trzech stawach w okół których można spacerować wzdłuż pięknych alei lipowych. W środku pierwszego stawu znajduje się wysepka na którym rośnie stary okazały dąb, który był otoczony okrągłą kamienną ławką. W parku o powierzchni 10 hektarów znajdują się też, lodownia i kaplica grobowa zbudowany w 1925r przez Wandę Tarnowską z Zamojskich na podstawie wcześniejszych planów.

W okolicy:
Najbliższy przewodnik:
w przygotowaniu

Na północ:


Ignacy Łukasiewicz i skansen w Bóbrce:

Beskid Niski to kolebka światowego przemysłu naftowego. W Bóbrce koło Krosna, w 1854 r. Ignacy Łukasiewicz uruchomił pierwszą na świecie Kopalnię ropy naftowej. Dziś zobaczyć tam można pokazowy szyb oraz unikatowe muzeum- skansen przemysłu naftowego.Zamek Kamieniec - trwała ruina

Kamieniec to warownia obronna z XIV w. położona na skalnym wzgórzu, na skraju Czarnorzecko–Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, jest jednym z najpiękniejszych przy­kładów połączenia budowli z krajobrazem. Na terenie ruin zamkowych usytuowane jest Muzeum Zamkowe, Sala tortur, Pracownia Ceramiki Zamkowej. Zapraszamy codziennie od 20 kwietnia do 31 października: Poza sezonem turystycznym obiekt jest niedostępny do zwiedzania dla turystów indywidualnych z uwagi na trudne warunki terenowe, oraz prowadzone prace konserwatorskie w okresie jesienno – zimowym.Haczów - drewniany kościół UNESCO

Ten najstarszy zrębowy kościół katolicki w skali światowej znajduje się w miejscu, gdzie odkryto w 1957 r. pochówki datowane na przełom XIV i XV wieku. Potwierdzają one tutaj średniowieczne istnienie kościoła. Do połowy lat pięćdziesiątych, uważano, że drewniany kościół haczowski pochodzi z XVII wieku. Twierdzono,że został zbudowany przez Zygmunta III Wazę w latach 1624-29 i oddany pod opiekę arcybractwu kapłańskiemu w Krośnie. Poprzednia świątynia miała być spalona przez Tatarów w 1624 roku. Dopiero latem 1955r. Jerzy i Stanisław Gadomscy odkryli na ścianach świątyni fragmenty malowideł datowane na rok 1494. W ten sposób obalili legendę o spaleniu kościoła w XVII w. i jego odbudowie.Blizne - drewniany kościół UNESCO

Strop nawy i trójbocznie zamkniętego prezbiterium jest na jednym poziomie, w nawie zaś znajdują się zaskrzynienia (przedłużone bale górnej części bocznych ścian węższego od nawy prezbiterium, stanowiące oparcie dla więźby dachowej, wspólnej dla całego kościoła). Zachowała się oryginalna więźba dachowa (tzw. storczykowa), a na jej więzarach znajdują się ciesielskie znaki montażowe.


Najbliższy przewodnik:
Sanok >>>

Na wschód:

Zwiedzając małe i nieco senne dziś miasteczko Rymanów, nie należy zapominać, że w przeszłości stanowiło ono ważny i prężny ośrodek gospodarczy. Działo się tak między innymi dzięki temu, iż dużą część mieszkańców stanowili do II wojny światowej Żydzi. Podczas okupacji Niemcy nie oszczędzili ludności żydowskiej, w Rymanowie powstało getto, w którym zgromadzono Żydów z miasta i okolic. Przeprowadzano masowe egzekucje, tragicznym finałem zaś historii rymanowskich żydów była likwidacja getta w 1942 roku, połączona z wywiezieniem ich do obozu zagłady w Bełżcu.

Beskid Rymanowski obejmuje dwa uzdrowiska Iwonicz Zdrój oraz Rymanów Zdrój z ich najbliższymi okolicami. Region ograniczony jest od wschodu doliną Wisłoka, od zachodu doliną Jasiołki a od południa umowną granicą jest linia Jasionka-Lubatowa-Bałucianka- wisłoczek Okolice tych dwóch dużych uzdrowisk to dwa małe pasma wzniesień. Pierwsze z nich góruje bezpośrednio nad Rymanowem Zdrój i Iwoniczem Zdrój i charakteryzuje się dosyć stromymi, w całości zalesionymi stokami, które pokrywa, będący pozostałością puszczy karpackiej las mieszany. Część z lasów przylegających do uzdrowisk to rozległy park zdrojowy.

Cmentarze wojenne w Rymanowie

W większości literatury przewodnikowej jako ciekawostka podawany jest fakt, iż na cmentarzu tym znajduje się także zbiorowa mogiła żołnierzy wyznania mojżeszowego poległych w I wojnie światowej. O ile sam fakt pochowania ich tam nie budzi wątpliwości, o tyle używane często sformułowanie "mogiła zbiorowa" już nie jest tak ścisłe. Najbardziej widocznym dziś elementem tej kwatery wojennej jest macewa wykonana z piaskowca, bardzo już dziś zniszczona, z zachowanym jednak nadal i czytelnym w górnej części napisem w języku niemieckim: "HIER RUHEN/JUDISCHE SOLDATEN/GEFALLEN 191(?)". Data jest wprawdzie niekompletna, ale można przyjąć, iż bardziej niż o rok 1914, chodzi o rok 1915, w którym to roku wojska carskie opuściły Rymanów a Wydziały Grobów Wojennych rozpoczęły porządkowanie pobojowisk.


Najbliższy przewodnik:
w przygotowaniu

Na południe:

Pustelnia św. Jana z Dukli:

Pustelnia św. Jana z Dukli znajduje się na wzgórzu Zaśpit (dawniej zwane Korodół) ok. 1,5 kilometra od miejscowości Trzciana, położonej przy drodze Dukla - Barwinek. Pustelnia założona została w 1769 roku, już po beatyfikacji bł. Jana. Obecna kaplica, wzniesiona z początkiem XX-go wieku jest już trzecią w historii tego miejsca. Już po beatyfikacji w 1769 roku, z fundacji Marii Amalii z Bruhlów Mniszchowej wzniesiono tutaj murowaną kaplicę, która spłonęła jednak w 1883 roku. Jak głosi legenda Marii Amelii, właścicielce Dukli św.Jan objawił się we śnie, polecając jej, wybudować na miejscu swej pustelni kaplicę i tak też się stało. W jej miejsce w 1887 roku z fundacji Cezarego Męcińskiego wzniesiono drewnianą kaplicę. Trzecią, zachowaną do dnia dzisiejszego neogotycką murowaną kaplicę, zbudowano w latach 1906-1908 staraniem gwardiana bernardynów dukielskich Ambrożego Ligasa, według projektu bernardyna o. Kamila Żarnowskiego. Znajdująca sie w niej polichromia przedstawiająca życie bł. Jana, namalowana została przez sanockiego malarza Władysława Lisowskiego.


Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej:

Jedno z nielicznych muzeów kultury Łemkowskiej znajduje się w Zyndranowej nad rzeką Panną. Dzisiejsze, coraz bogatsze w eksponaty muzeum, prowadzone przez ponad 30 lat przez Fedora Gocza, przechodziło w swej historii różne koleje losu. Usiłując ocalić od zapomnienia kulturę, język, tradycję i wszelkie ocalałe pamiątki powracających na swoje ziemie z wypędzenia Łemków, w 1968 roku Fedor Gocz, z pomocą grona działaczy społecznych, urządził w zabytkowej zagrodzie Izbę pamiątek Kultury Łemkowskiej.

W latach 1945-1946 z terenu Podkarpacia wysiedlono na tereny byłego ZSRR część ludności łemkowskiej. Pozostałych, w 1947 roku, w ramach akcji "Wisła" repatriowano na ziemie zachodnie. Opustoszały gwarne, gęsto zaludnione łemkowskie wioski, rozpoczęło się dewastowanie i grabienie zabytków kultury materialnej Łemków: cerkwi, zagród, kapliczek, cmentarzy, obiektów gospodarczych. Z liczącej 180 zagród Zyndranowej, ocalały nieliczne. Po złagodzeniu stosunku władz PRL do mniejszości łemkowskiej, w latach 1957-1958, niektórzy z wypędzonych powrócili w rodzinne strony i podjęli trud odbudowy normalnego życia. Wśród powracających znalazł się również Teodor Gocz. Wrócił do rodzinnej zagrody – którą zamieszkiwał wiekowy już pradziadek, dawny pisarz gromadzki – Teodor Kukieła (zmarł 17 grudnia 1955 roku). Teodor założył rodzinę i przystąpił do budowy nowego domu, w starym zaś gromadził łemkowskie pamiątki i eksponaty wojenne. Kiedy w 1968 roku rodzina Goczów przeniosła się do nowego domu, w starej "chyży" i stajni znajdowała się już pokaźna kolekcja eksponatów.


Bodružal – Cerkiew św. Mikołaja

Greckokatolicka Cerkiew św. Mikołaja (Chrám sv. Mikuláša) została w 2008 roku wraz z kolejnymi 7 drewnianymi kościołami Łuku Karpackiego wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Cerkiew z roku 1658 jest trójdzielną budowlą zrębową z bogato rozczłonkowanym dachem gontowym i trzema wznoszącymi się wieżami. Areał świątyni otoczony jest zrębowym ogrodzeniem z gontowym daszkiem. Wewnątrz są zachowane resztki malowideł ściennych z połowy XVIII wieku. Ikonostas z wieloma ikonami pochodzi z końca XVIII wieku.


Ladomirová – Cerkiew św. Michała Archanioła

Greckokatolicka drewniana Cerkiew św. Michała Archanioła (Chrám sv. Michala Archanjela) została w 2008 roku wraz z kolejnymi 7 drewnianymi kościołami Łuku Karpackiego wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Cerkiew zbudowano w roku 1742 bez użycia jednego gwoździa. Przy świątyni stoi osobna dzwonnica ze słupkową konstrukcją. Areał, którego częścią składową jest także cmentarz, jest ogrodzony ogrodzeniem zrębowym. Artystycznie wartościowy ikonostas oraz ołtarz pochodzą z połowy XVIII wieku. Chodzi o pięciorzędową drewnianą budowlę architektoniczną wypełnioną ikonami, z których część została zniszczona w czasie II wojny światowej.


Najbliższy przewodnik:
Gładyszów >>>

Na zachód:

Magurski Park Narodowy:

Park leży w środkowej części Beskidu Niskiego. Obejmuje znaczną część obszaru źródliskowego Wisłoki: najwyższą część Pasma Magurskiego oraz fragment głównego grzbietu karpackiego przy granicy ze Słowacją. Park ma charakter leśny- lasy zajmują 93% powierzchni parku. Reszta powierzchni jest przeważnie zajęta przez półnaturalne, nie użytkowane od ponad 50 lat grunty dawnych wsi (głównie łąk i pastwisk). Krajobraz parku to typowy krajobraz gór średnich i niskich. Dominują nieodporne skały fliszu karpackiego płaszczowiny Magurskiej. Miejscami wypiętrzone są synkliny twardego, odpornego na erozję piaskowca Magurskiego, tworząc bardzo urozmaicone wychodnie (z najciekawszych: Diabli Kamień pod Foluszem, czy Kornuty nad Bartnem).


Copyright © MUWIT.pl    O portalu |  autorzy |