Aktualizacja: 27.lipiec'2022
  




Beskidy Zachodnie
O regionie




Makroregion położony w obrębie Zewnętrznych Karpat Zachodnich, którego średnie wysokości nad poziomem morza oscylują pomiędzy 600 a 1400 m n.p.m. (wyjątek to masyw Pilska i masyw Babiej Góry, które przekraczają 1500 m n.p.m.).

W skład Beskidów Zachodnich wchodzą:
Beskid Śląsko-Morawski (czes., słow. Moravskoslezské Beskydy)




Kotlina Żywiecka
duża kotlina śródgórska w Beskidach Zachodnich, której centrum znajduje się w rejonie ujścia do Soły jej dwóch dużych dopływów: prawobrzeżnej Koszarawy i lewobrzeżnej Żylicy. Według naukowej regionalizacji Polski opracowanej przez Jerzego Kondrackiego Kotlina Żywiecka ograniczoną jest od zachodu przez Beskid Śląski, od północy – przez Pogórze Śląskie (łączy się z nim przez Bramą Wilkowicką) i Beskid Mały, zaś od południowego wschodu i południa przez Beskid Makowski i Beskid Żywiecki. Ma trójkątny kształt, długość z zachodu na wschód około 20 km, szerokość z południa na północ około 15 km i powierzchnię około 320 km2. Dno kotliny wznosi się na wysokość 340 – 500 m n.p.m. Pokryte jest w większości niewysokimi wzgórzami i niskimi grzbietami, porozdzielanymi dolinkami licznych potoków.

Południowa część Kotliny Żywieckiej stanowi klasyczny przykład okna tektonicznego. Okno tektoniczne Żywca jest tzw. oknem podwójnym: spod płaszczowiny godulskiej odsłania się tu płaszczowina cieszyńska, a spod płaszczowiny cieszyńskiej – płaszczowina podśląska. Daje to dobrą możliwość Poznańia tektoniki fliszu karpackiego w tej części Beskidów. Spiętrzone przez zaporę w Tresnej wody rzeki Soły tworzą Jezioro Żywieckie, zajmujące północną część kotliny. Na południe od jeziora, w centrum kotliny leży Żywiec. Charakterystycznym elementem panoramy Kotliny Żywieckiej jest masyw Grojca (612 m n.p.m.) w widłach Soły i Koszarawy, dominujący od południowego wschodu nad zabudowaniami Żywca.

Wierzchowina kotliny pokryta jest dość urodzajnymi glebami brunatnymi. Wskutek tego od dawna był to region silnie wykorzystywany rolniczo i niemal pozbawiony lasów, które wycięte zostały pod uprawę roli. Największym ośrodkiem przemysłowym regionu jest miasto Żywiec. Mimo znacznego przekształcenia środowiska przyrodniczego region ma jednak walory turystyczno-rekreacyjne dzięki sąsiedztwu wysokich gór Beskidu Żywieckiego i Śląskiego oraz obecności dużego zbiornika wodnego. Lokalny klimat jest jednak niekorzystny, gdyż ukształtowanie terenu sprawia, że w kotlinie tworzą się przy bezwietrznej pogodzie zastoiska zimnego powietrza, dłuższy jest też okres trwania przymrozków i większe zanieczyszczenie powietrza


Na piękno i niepowtarzalny charakter Beskidu Żywieckiego składają się przede wszystkim wyniosłe szczyty, długie grzbiety z rozległymi i malowniczymi halami oraz rezerwaty, skrywające często prastarą karpacką puszczę zachowaną w niemal nienaruszonym stanie. To region, gdzie korzystać można z uroków pobytu w górach, jak i nad wodą. To geograficznie najwyższa partia Beskidów Zachodnich (1725m), obfitująca w bogactwo górskich krajobrazów. Dobrze zachowana jest tu pierwotna karpacka przyroda. Jezioro Żywieckie jest znane w całej Polsce ze swojego niezwykłego położenia.






Beskid Mały
350 km kwadratowych. To niedużo. Beskid Mały to pasmo górskie na południe od Andrychowa o długości 35 km a szerokości 10 km. Beskid Mały tworzą w zasadzie dwa pasma górskie ciągnące się ze wschodu na zachód, przedzielone przełomem Soły. Głównymi punktami widokowymi tej grupy gór jest dla części zachodniej pasmo Magurki Wilkowickiej, a dla części wschodniej grupa Leskowca, gdzie - poza szczytem Leskowca - znajduje się kilka jeszcze miejsc widokowych: na Gancarzu, Potrójnej, Jawornicy i Żarze. Najrozleglejsza i dająca doskonałe rozeznanie w tym odcinku Karpat jest panorama oglądana ze szczytu Leskowca (922 m) roztaczająca się w promieniu 360°. Obejmuje ona zasadniczy widok na Beskid Żywiecki i Śląski. Ciekawostką jest, iż mimo że szczyt Leskowca jest niższy od Babiej Góry i od pasma Policy, które zasłaniają widok na południe, można stąd zobaczyć Tatry, które we fragmentach wyłaniają się w przełęczy Krupowej Hali









Mezoregion w Beskidach Zachodnich, graniczący od północnego wschodu z Beskidem Wyspowym, od północnego zachodu z Beskidem Makowskim, od południowego wschodu z Gorcami, od południa i zachodu z Beskidem Orawsko-Podhalańskim. Jest to niedawno wyróżniony region, już po wprowadzeniu dziesiętnej klasyfikacji. Dlatego też oznaczony został w tej klasyfikacji numerem 0, gdyż nie można go zaklasyfikować do żadnego z otaczających go mezoregionów. Mieczysław Klimaszewski w swojej „Geomorfologii Polski” z 1972 nazywał go Bramą Sieniawską, a autorzy opracowania „Karpaty Polskie” z 1995 Pogórzem Orawsko-Jordanowskim.

Jest to niewielki mezoregion. Długość kotliny z zachodu na wschód wynosi około 10 km, a szerokość z południa na północ około 9 km. Teren wznosi się średnio na wysokości 500–600 m n.p.m. Najwyższe wzniesienia to: Grzebień (677 m), Zbójecka Góra (644 m), Bania (607 m), Tatarów (710 m). Przez kotlinę przebiega dział wodny między Skawą i Rabą; rzeki te zbliżają się do siebie na odległość 1,5 km. Położenie kotliny pomiędzy kilkoma pasmami górskimi powoduje, że krzyżują się w niej główne drogi z Krakowa i Nowego Sącza do Zakopanego i Chyżnego i przebiega przez nią linia kolejowa z Krakowa do Zakopanego, a także nieczynna już linia kolejowa Nowy Sącz – Chabówka. Stosunkowo równy teren powoduje, że kotlina jest dość gęsto zaludniona. Największe miasto to Rabka-Zdrój, od której pochodzi nazwa regionu. Inne większe miejscowości to: Jordanów, Skomielna Biała, Skawa, Spytkowice. Środowisko naturalne przekształcone w wyniku działalności człowieka w dość znacznym stopniu.






Rozległa kotlina w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego, położona na wysokości 280–300 m n.p.m. Granice Kotliny Sądeckiej wyznaczają otaczające ją pasma górskie i pogórza: od północy Pogórze Rożnowskie, od wschodu Beskid Niski, od południa Beskid Sądecki (na który składają się m.in. Pasmo Jaworzyny i Pasmo Radziejowej), a od strony zachodniej i północno-zachodniej wzniesienia zaliczane do Beskidu Wyspowego. Kotlina Sądecka zajmuje powierzchnię ok. 300 km2, z czego jej płaskie dno to ok. 80 km2. Położona jest u spływu rzek Dunajca, Popradu i Kamienicy Nawojowskiej. Warunki klimatyczne i glebowe Kotliny Sądeckiej są korzystne dla rolnictwa, którego cechą charakterystyczną jest silnie rozwinięte sadownictwo. Pod rolnictwo zajęte zostały nie tylko doliny rzek, ale wkroczyło ono także na wierzchowiny pogórza. Częstym zjawiskiem na tym terenie jest wiatr halny występujący w ciągu całego roku. Miasta położone na dnie Kotliny to Nowy Sącz i Stary Sącz. Nowy Sącz dzięki korzystnemu położeniu komunikacyjnemu u zbiegu 7 dróg stał się dużym ośrodkiem miejskim. Grupą etnograficzną zamieszkującą Kotlinę Sądecką są Lachy Sądeckie.








513.55 Góry Czerchowskie (słow. Čergov)




513.56 Góry Kisuckie (słow. Kisucká vrchovina)




513.57 Magura Orawska (słow. Oravská Magura)




Nieco inaczej dzielą Beskidy Słowacy – tam Góry Kisuckie oraz m.in. Beskid Żywiecki zaliczone są do Beskidów Środkowych. Wyróżniają również u siebie także Beskidy Słowackie (Slovenské Beskydy), w skład których wchodzą Oravské Beskydy i Kysucké Beskydy – J. Kondracki uznaje je za południową część Beskidu Żywieckiego. Również czeska regionalizacja jest różna od polskiej. My jednak, na razie, trzymamy się polskiej regionalizacji :)

Wybrane zdjęcia:
Copyright © MUWIT.pl    O portalu |  autorzy |