Aktualizacja: 20.grudzień'2022
  

NOWY SĄCZ
Przewodnik z cyklu PLUSCo w okolicy?
 • Skansen w Nowym Sączu
 • Dwór w Wielogłowach
 • Jezioro Rożnowskie
 • Pałac w Nawojowej
 • Rynek w Starym Sączu
 • Baszta w Rytrze
 • Dwór w Świdniku (nowosądecki)
 • Łukowica - kościól z zębamim
 • Modyń - góra zakochanych

 • Kotlina Sądecka - zdjęcia

  Z notatnika krajoznawcy  Co zobaczyć w Nowym Sączu, gdzie wybrać się na narty, spacer lub lody? Jakich regionalnych specjałów spróbować i gdzie znajdują się najpiękniejsze miejsca warte odwiedzenia? Przeczytaj nowosądeckie legendy, odwiedź skansen i klasztor Klarysek w Starym Sączu oraz wybierz się na wycieczkę Małopolskim szlakiem Owocowym.

  Miasto położone w płaskim dnie Kotliny Sądeckiej, w widłach rzek Dunajca i Kamienicy Nawojowskiej na wysokości ok. 300 m n.p.m. Najstarsza część miasta leży na płaskim wyniesieniu pomiędzy korytami obu rzek, które posiada naturalne walory obronne, co zadecydowało o lokowaniu miasta przez króla Wacława II właśnie w tym miejscu. Nowy Sącz położony jest u podnóża masywów górskich Beskidu Sądeckiego, Beskidu Wyspowego, a także w niewielkiej odległości od Jeziora Rożnowskiego, co podnosi walory turystyczne miasta.

  Obecnie liczy 84 tys. mieszkańców. Nowy Sącz założony został w 1292 roku, na mocy królewskiego przywileju lokacyjnego. Szybki rozwój zawdzięczał licznym przywilejom królewskim oraz położeniu na szlaku handlowym na Węgry. W połowie XIV wieku Kazimierz Wielki wybudował zamek i otoczył miasto murem obronnym. Rozwój rzemiosła i handlu szybko wzbogacił Nowy Sącz podnosząc rangę miasta. Tu odbywały się ważne spotkania polskich władców z władcami innych państw.
  .

  Co zobaczyć?:


  Skansen w Nowym Sączu
  Perłą Nowego Sącza jest skansen, jeden z najpiękniejszych w tej części Polski. Został on udostępniony zwiedzającym w 1975 roku. Obecnie na obszarze ponad 20 ha, eksponowanych w nim jest około 70 zabytkowych obiektów, głównie drewnianej architektury ludowej. Większość z nich pochodzi z XIX wieku, ale np. dwór małopolski z Rdzawy aż z XVII wieku.

  Na terenie parku prezentowana jest architektura wszystkich grup etnograficznych Sądecczyzny: Lachów i Górali Sądeckich, Pogórzan, Łemków, Romów i Niemców Galicyjskich. Całość usytuowana jest w dzielnicy Falkowa na łagodnie wznoszącym się stoku, z przepiękną panoramą Nowego Sącza.

  Obszar historyczny ziemi Sądeckiej zamieszkiwało, a i częściowo zamieszkuje nadal kilka grup etnograficznych o różnym stopniu odrębności, ale podobnych wyróżnikach kultury materialnej: Lachy Sądeckie, Pogórzanie, Górale, a także Łemkowie i Romowie (Cyganie).

  Gotycki kościół św. Małgorzaty z 1446 roku

  Kościół Św. Ducha oraz klasztor Jezuitów przy ul. Piotra Skargi
  Mury obronne miasta

  Fragmenty zamku Z basztą kowalską,
  Kościół cmentarny w Nowym Sączu
  Kościół parafialny w Nowym Sączu
  Zespół Staromiejski Rynku,

  Kirkut i synagoga w Nowym Sączu

  Najcenniejszym zabytkiem żydowskim w Nowym Sączu jest synagoga przy ul. Berka Joselewicza.

  Zachował się też dobrze utrzymany cmentarz żydowski przy ulicy Rybackiej.

  Żydzi w ciągu wieków stali się częścią Karpat, współtworząc ich historię i kulturę, tak zresztą jak Karpaty wpisały się trwale w dzieje Żydów. W niektórych miasteczkach do dziś zachowały się, niestety zniszczone, kirkuty. W Sączu znajduje się Synagoga. Śladów żydowskich jest tu niedużo, ale są - Żydzi bowiem, choć nie tworzyli tu ścisłych enklaw, byli jednymi z tych, którzy wpisali się na stałe w historię niemal każdego podregionu.  W okolicy:
  Najbliższy przewodnik:
  Tarnów >>>

  Na północ:

  skąd wzięły się Sądeckie nazwy?

  W dawnych czasach w miejscowości pod Nowym Sączem żył potwór o wielu głowach, stąd poszła nazwa "Wielogłowy".
  Wyrządzał on wiele szkód ludności, niszczył pola biegając po nich, stąd miejscowość, gdzie to miało miejsce "Biegonice", w innym miejscu doszło z nim do "zwady", stąd później miejscowość "Zawada". Stamtąd potwór poszedł na Trzetrzewinę, która to wieś zawdzięcza mu również swą nazwę, gdyż tam popełnił swoją "trzecią winę", lecz tutaj ludzie postanowili go schwytać, co nie było rzeczą łatwą. Dlatego też nastawiono na niego – "paści" na górze między Trzetrzewiną a Chełmcem, zwaną odtąd "Paścią Górą" i zdołali go złowić. Później prowadzono go lasem w kierunku Klęczan, gdzie nadaremnie klęczał i prosił o łaskę i do następnej miejscowości, Męciny, gdzie za szkody, które wyrządzał, srodze go męczono. Kiedy oddalono się ostatecznie od sącza, urządzono są d nad nim i wyrok wypisani w miejscowości, którą później nazwano "Pisarzowa". Potem wyrok wykonano, mianowicie zamordowano go w "Mordarce", aby zaś się nie podniósł więcej, wywieziono go dalej na zachód i zaryto w ziemi w miejscowości "Zaryte". Mimo to jednak obawiano się, że wstanie, więc ponownie wydobyto potwora i wywieziono daleko jeszcze w góry i głęboko zakopano w "Zakopanem", by więcej nie wstał.

  Dwór w Wielogłowach

  We wsi położonej na brzegu Dunajca, w XVI lub XVII wieku Wielogłowscy wznieśli dwór w stylu polskim, który od lat 50. XX wieku użytkowały siostry karmelitanki. W XIX wieku dwór należał do Lanckorońskich. Przed II wojną światową jego właścicielami byli Maria i Gustaw Stuberowie, nie wywłaszczeni po wojnie. W 1958 roku Maria Stuber przekazała dwór Zgromadzeniu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, które we dworze urządziły dom zakonny i kaplicę z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej i figurą Dzieciątka Jezus. Siostry służyły jako organistka, zakrystianka i katechetka oraz pracowały wśród chorych i ubogich, do 1974 roku opiekowały się też ostatnią właścicielką dworu. W latach 2000–2005 wybudowano nowy dom zakonny, a dwór przeszedł w prywatne ręce i stoi nieużytkowany.

  Jest to parterowy, modrzewiowy dwór konstrukcji zrębowej, wzniesiony na rzucie prostokąta z szerokim frontem. Dawniej jego ściany były otynkowane i pomalowane, dziś są bez tynków. Dach polski łamany pobity gontem zmieniono na blaszany. Prawdopodobnie dwór miał cztery narożne alkierze, z których przetrwały dwa nakryte daszkami namiotowymi z uskokami. Później dobudowano dwa ganki, w tym obszerny ganek-werandę od frontu, i podbudówkę.

  W przebudowanym wnętrzu zachowały się ślady klasycystycznej polichromii odsłonięte podczas prac malarskich. Przed dworkiem stoi kamienna figura Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia przywieziona z Piekar Śląskich w 1962 roku. W pobliżu zachowały się częściowo przebudowane, murowane czworaki dworskie z XIX wieku. Nie zachował się park dworski.


  Tęgoborze - pałac Stadnickich

  W Tęgoborzu można zobaczyć murowany klasycystyczny pałac Stadnickich z przełomu XVIII i XIX wieku. Od frontu widać charakterystyczną facjatę, zaś od strony ogrodu, na osi budynku znajduje się kolisty salon. Zachowała się tez murowana, parterowa oficyna z początku XIX wieku. Majątek podupadł po rebelii chłopskiej w 1846 roku. Dziś znajduje się w rękach prywatnych, a właściciel chce tam urządzić hotel.

  Kościół na górze św. Justa
  Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny położony na Górze Św. Justa zbudowany został lub gruntownie odnowiony w XVII w., powiększony w XVIII w.
  Według tradycji wzniesiono go na miejscu legendarnej pustelni Św. Justa.

  Szczególnie piękne jest wnętrze- i nie chodzi tu o obrazy, które są - Chociaż święte i stare- niezbyt olśniewające (delikatnie mówiąc), jednakże takich ścian nie widziałam nigdzie indziej. Budowane na zrąb z potężnych bali i ... bielone roztworem mąki żytniej, tak jak bielono w czasach powstawania kościoła. Renowacja wymagała znalezienia receptury i osoby, która podjęłaby się remontu ścian starodawną metodą.


  Białowodzka Gora - rezerwat

  Białowodzka Góra ze swoimi dwoma kulminacjami, niższym Zamczyskiem (607 m n.p.m.) oraz wyższym Rozdzielem (616 m n.p.m.), zamyka od strony wschodniej Pasmo Łososińskie należące do Beskidu Wyspowego. W obrębie Zamczyska do dziś widnieją widoczne pozostałości późnołużyckiego grodu i możliwe, że również legendarnego zamku Lemiesz. W tej części rozpościera się również rezerwat Białowodzka Góra nad Dunajcem z rzadkimi w Karpatach gatunkami irgi czarnej i jarząbu brekinia.


  Wokół jeziora Rożnowskiego
  [w:] Czchów >>>

  Właściwie jest to Zalew Rożnowski, gdyż został zbudowany przez człowieka, naszych dziadków i pradziadków, w latach 1935 – 1941. Budowę zapory poprzedziła powódź stulecia, która w lipcu 1934 roku zabrała aż 55 istnień ludzkich.Jej katastrofalne skutki spowodowały przyśpieszenie prac przeciwpowodziowych, w tym m.in. zapory w Rożnowie. Budowa zapory w Rożnowie i Zalewu Rożnowskiego były prowadzone w trakcie II wojny światowej i całe szczęście, że zapora – główna część inwestycji – przetrwała ten trudny czas nienaruszona. Zalew wybudowano w biegu rzeki Dunajec pomiędzy Kunowem i Rożnowem. Zbiornik stanowi dziś lokalną atrakcję turystyczną.


  Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy

  Ciężkowicko – Rożnowski Park Krajobrazowy to piękny i bardzo cenny pod względem przyrodniczym obszar, w wielu miejscach o krajobrazie zbliżonym do naturalnego. Stąd też jego wysoka wartość, która zdecydowanie zasługuje na dokładne poznanie. Oprócz bogatych ekosystemów leśnych, Park poszczycić się może również wyjątkowymi elementami przyrody nieożywionej oraz wieloma ciekawymi zabytkami kulturowymi. Zróżnicowana rzeźba terenu, wspaniałe widoki oraz miejsca takie jak rezerwat przyrody „Skamieniałe Miasto” w Ciężkowicach czy użytek ekologiczny „Polichty” to atrakcje przyciągające niejednego turystę. Położony jest na Pogórzu Rożnowskim i Ciężkowickim, pomiędzy doliną Dunajca na zachodzie i doliną Białej na wschodzie. Swym zasięgiem obejmuje następujące gminy: Ciężkowice, Gromnik, Rzepiennik Strzyżewski, Zakliczyn i Czchów. Na terenie Parku znajduje się Ośrodek Edukacji Ekologicznej, prowadzony przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.


  Ruiny Zamku Melsztyn

  Zamek jest tematem wielu podań ludowych. Podobno średniowieczna siedziba istniała tu jeszcze przed zamkiem Leliwitów i gościła w nim księżna sandomierska i krakowska Kinga, kanonizowana w 1999 r. Lochy zamkowe ciągną się ponoć pod Dunajcem do oddalonego w linii prostej o 3 km klasztoru reformatorów w Zakliczynie. W jednej z odnóg podziemi miały zostać ukryte wielkie skarby Melsztyńskich. Jednak ich poszukiwacze odnaleźli tylko rozpadającą się ze starości beczkę wypełnioną jeszcze winem.


  Najbliższy przewodnik:
  w przygotowaniu

  Na wschód:

  Nawojowa - pałac Stadnickich

  Budynek składa się z prostopadłych skrzydeł ustawionych pod kątem prostym. Jest ona nowszą częścią zbudowaną w stylu neogotyckim. Skrzydło na osi wschód - zachód jest starsze, zaś skrzydło na osi północ - południe jest nowsze. Starsza część to pozostałość renesansowego dworu Piotra Nawojowskiego. Bryła tego skrzydła jest dwupiętrowa, murowana a jego kształt przypomina prostokąt. Całość skrzydła pokrywa czterospadowy dach o dość wysokim stanie. Naroża tego skrzydła zdobią przypory oraz wieżyczkami na rogach. Pozostałością XVI wiecznego dworu są piwnice, w których można zobaczyć kamienne sklepienia. Wyższe kondygnacje zdobione się przez portale, piece oraz posadzki. W okresie międzywojennym skrzydło to służyło jako kuchnia, kredens oraz spiżarnia. W zabytkowych piwnicach składowany zapas miodu oraz win.

  Cisy w Mogilnie

  Najstarszy cis na terenie rezerwatu liczy sobie około 560 lat, ma prawie 3,5 metra obwodu pnia i ponad 18 metrów wysokości. By go zobaczyć trzeba wybrać się na północne stoki Jodłowej Góry.

  Nie są wysokie, ale za to wiekowe, gdyż cis może rosnąć nawet tysiąc lat. Był to pierwszy gatunek roślinny w Polsce, który został objęty ochroną i stało się to już za panowania króla Władysława Jagiełły w pierwszej połowie XV wieku. Cis był drzewem bardzo cennym, a jego właściwości wykorzystywano w zakresie medycyny (trująca taksyna okazała się skutecznym lekiem na niektóre rodzaje nowotworów), budownictwa czy też produkcji broni – głównie doskonale skutecznych łuków. W rezerwacie zachowało się kilkaset cisów otoczonych pięknym jodłowym lasem.


  Ptaszkowa - drewniany kościół

  Kościół, za wyjątkiem wieży, zbudowany jest na zrąb. Od północnej strony prezbiterium ma dobudowaną zakrystią. Spośród płaskich stropów we wnętrzu świątyni wyróżnia się ten na skrzyżowaniu nawy i transeptu, który jest podwyższony i ma imitować kopułę. W południowej kruchcie namalowane są sceny starotestamentowe z XVIII w., a polichroma w pozostałych częściach pochodzi z lat 1929–1932 i została wykonana na podobieństwo szesnastowiecznych przez profesora Dutkiewicza.

  Muzeum Pszczelarstwa w Kamiannej:

  Jedyne muzeum w Polsce, w którym znajdują się przedmioty związane z życiem i działalnością ks. dr Henryka Ostacha. Ciekawe przedmioty i narzędzia, których używali pszczelarze przy pracy z pszczołami i czerpaniu miodu na przełomie ostatnich 200 lat. W Muzeum znajdują się pamiątki, ordery i medale dla ks. Ostacha, a także kroniki. Związki Pszczelarskie i indywidualni pszczelarze pozostawiali swoje wpisy, a także dowody wdzięczności i upominki na rzecz Domu Pszczelarza. Muzeum rocznie odwiedza 70 tys osób.

  Brunary Wyżne- cerkiew

  W bryle świątyni wyraźnie zarysowuje się zamknięte trójbocznie prezbiterium, nawa i babiniec wraz z pochyłą wieżą. Ściany są odeskowane, a dach pokryty gontem. Każda z części cerkwi zwieńczona jest baniastym hełmem z pozornymi latarniami oraz krzyżem. Wnętrze nakrywają stropy płaskie z fasetami. Ściany zdobi polichromia z końca XIX w. o motywach rokokowo-klasycystycznych, wykonana przez Antoniego i Józefa Bogdańskich, natomiast w nawie zachowały się fragmenty starszych barokowych malowideł. Barokowy ikonostas z XVIII w. został przemalowany w 1831 r. w czasie remontu. W prezbiterium znajduje się ołtarz główny z baldachimem, w nawie usytuowane są trzy ołtarze boczne z 2. poł. XVIII w. Na polichromowanej belce tęczowej umieszczony jest krzyż oraz figury Maryi i św. Jana. Uwagę przyciąga także pięknie zdobiona ambona, chór muzyczny oraz rokokowa ława. Cerkiew pełni obecnie funkcję kościoła parafialnego rzymskokatolickiego Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej. Świątynia otoczona jest kamiennym murem z 1830 r. Cerkiew od 2013 roku znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO wraz z 15 drewnianymi cerkwiami w polskim i ukraińskim regionie Karpat.

  Kasztel w Szymbarku
  Jeden z dziedziców szymbarskiego zamku miał cztery córki. Martwił się bardzo jaki posag ma dać każdej z nich. Kto doradził mu, by do prostych murów zamkowych dobudował cztery baszty narożne i z każdej z córek, gdy wyjdzie za maż, podaruje jedną. Tak też się stało. Za życia młode żony żyły bardzo swobodnie, w różnoraki sposób grzeszyły, dlatego ich dusze po śmierci wciąż błądzi po sieniach i lochach zamkowych. W jednej z baszt, północno-wschodniej, można zobaczyć widmo rycerza na koniu.

  "Skansen Wsi Pogórzańskiej" w Szymbarku

  "Skansen Wsi Pogórzańskiej" im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku jest oddziałem Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
  Na obszarze o powierzchni ok. 2 ha znajduje się 15 obiektów. W jego sąsiedztwie usytuowany jest dworek mieszczański przeniesiony z Gorlic, na miejsce już nie istniejącego, osiemnastowiecznego dworku szlacheckiego. Naprzeciwko dworku wznosi się szesnastowieczny dwór obronny- dawna siedziba rodu Gładyszów.

  Najbliższy przewodnik:
  Piwniczna >>>

  Na południe:

  Rynek w Starym Sączu
  O niezwykłej wartości Starego Sącza decyduje zachowany w niezmienionej postaci, historyczny układ przestrzenny wraz z zabudową utrzymaną w tradycyjnej skali. Wykształcony w średniowieczu układ urbanistyczny opierał się na rynku i trzech kościołach: klarysek, franciszkanów i parafialnym. Ośrodkiem miasta jest zbliżony do kwadratu rynek, z ośmioma ulicami wybiegającymi z jego naroży. Do 1795 r. pośrodku rynku stał wspaniały ratusz, który spłonął w pożarze miasta.

  Najstarsze i najcenniejsze budynki tworzą zabudowę przyrynkową. Tworzą ją murowane domy mieszczańskie z końca XVIII w., zbudowane po pożarze miasta w 1795 r. Do najpiękniejszych domów przy rynku należy "Dom na Dołkach" z XVII w., przebudowany w 1795 r. Budynek zbudowany z kamienia nakryty jest charakterystycznym łamanym dachem pobitym gontem. Obecnie mieści się w nim Muzeum Regionalne.

  Z połowy XIX w. pochodzą szerokofrontowe, drewniane budynki o charakterze dworkowym. Dużą grupą w zabudowie są wolno stojące, XIX-wieczne drewniane domy typu wiejskiego. Ciekawym elementem tych obiektów są bramy z charakterystycznym układem klepek na powierzchni lub zdobieniem płycin.
  Cennym obiektem drewnianym Starego Sącza jest Brama Szeklerska dar Szeklerów z Siedmiogrodu dla Jana Pawła II z okazji kanonizacji św. Kingi.

  Klasztor klarysek w Starym Sączu

  Historia zespołu klasztornego sióstr klarysek jest związana nierozerwalnie z dziejami Starego Sącza. Powstanie miasta było konsekwencją nadania św. Kindze Ziemi Sądeckiej w roku 1257 i podjętej przez niż akcji kolonizacyjnej. Ufundowany przez św. Kingę w roku 1280 klasztor klarysek otrzymał od fundatorki jako uposażenie ziemię Sądecką wraz z miastem.


  Synagoga w Starym Sączu
  Synagoga w Starym Sączu przy ulicy Staszica. Obecnie mieszczą się tu warsztaty Zespołu Szkół Zawodowych
  Kościół w Moszczenicy Niżnej

  Kościół św. Mikołaja w Moszczenicy Niżnej pochodzi najprawdopodobniej z 2. poł. XVI w. Układ wnętrza jest jednonawowy, z węższym, zamkniętym trójbocznie, prezbiterium, do którego od północy przylega zakrystia. Kościół orientowany, orientowany, wybudowany w konstrukcji zrębowej, oszalowany. Od frontu niewielki przedsionek konstrukcji szkieletowej. Kościół przykrywa jednolity dach dwuspadowy, jednokalenicowy, z wydatnym okapem, pokryty blachą, na którego środku znajduje się wieloboczna wieżyczka, zwieńczona kopułką. Wewnątrz zobaczyć można pozorne sklepienie kolebkowe oraz znajdujące się w wyposażeniu kościoła: gotycki obraz św. Zofii z córkami z 1480 r., późnogotycki krucyfiks z XVI w. i późnorenesansowy ołtarz główny z XVII stulecia z barokowym obrazem św. Mikołaja. Przed kościołem usytuowana jest wolno stojąca, dzwonnica drewniana, zbudowana na przełomie XVIII i XIX w., nakryta daszkiem namiotowym.

  Kościół przykrywa jednolity dach dwuspadowy, jednokalenicowy, z wydatnym okapem, pokryty blachą, na którego środku znajduje się wieloboczna wieżyczka, zwieńczona kopułką. Wewnątrz zobaczyć można pozorne sklepienie kolebkowe oraz znajdujące się w wyposażeniu kościoła: gotycki obraz św. Zofii z córkami z 1480 r., późnogotycki krucyfiks z XVI w. i późnorenesansowy ołtarz główny z XVII stulecia z barokowym obrazem św. Mikołaja. Przed kościołem usytuowana jest wolno stojąca, dzwonnica drewniana, zbudowana na przełomie XVIII i XIX w., nakryta daszkiem namiotowym.

  Punkt widokowy w Barcicach

  Widoki z platformy widokowej rozciągają się w każdym kierunku, natomiast najbardziej okazałe prezentują się w stronę Doliny Popradu, pasma Radziejowej i Beskidu Wyspowego z Mogielicą na czele.

  Baszta w Rytrze

  Nawojowska legenda wspomina o dziewięciokilometrowej, podziemnej drodze, łączącej wieś z zamkiem w Rytrze. Ów tunel zaczynać się miał tuż za miejscowym kościołem, gdzie na wzgórzu rzekomo stał zamek rycerza Nawoja.

  Z ryterskiego zamku pozostały fragmenty murów oraz resztki baszty obronnej, początki warowni nie są dokładnie znane, wiadomo jednak, że w XIII w zamek należał do kasztelana Sądeckiego Piotra Wydżgi, pełnił on rolę strażnicy celnej albowiem Popradem prowadził szlak, którym spławiano m.in. wina z Tokaju :)


  Najbliższy przewodnik:
  Rabka >>>

  Na zachód:

  Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu

  Muzeum Lachów Sądeckich im. Zofii i Stanisława Chrząstowskich w Podegrodziu jest największą na Sądecczyźnie regionalną placówką powstałą ze zbiorów prywatnej kolekcji, jest filią Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Ekspozycja poświęcona jest tradycyjnej kulturze materialnej regionu lachowskiego. Prezentowana jest również współczesna sztuka ludowa oraz plastyka obrzędowa. Eksponowane są oryginalne świąteczne stroje podegrodzkie. Wystawę etnograficzną w muzeum uzupełnia ekspozycja archiwalnych zdjęć wiejskiego fotografa Wojciecha Migacza żyjącego w Gostwicy w latach 1874-1944. Osobny zakres tematyczny prezentuje wystawa pt. Archeologia Podegrodzia i okolic Nowego Sącza.

  Dwór w Świdniku

  Dwór z 1752 r. drewniany, parterowy, konstrukcji zrębowej, z fragmentami murowanymi, potynkowany. Budynek składa się z prostokątnego korpusu nakrytego gontowym dachem czterospadowym z powiekami, kwadratowych alkierzy nakrytych dachami namiotowymi i ganku wspartego na dwóch kolumnach. Wnętrze pierwotnie w układzie dwutraktowym, nakryte stropami belkowymi lub sufitami. Zachowana częściowo stolarka drzwiowa z profilowanymi płycinami i ornamentalnymi okuciami. Dwór jest klasycznym przykładem rezydencji wiejskiej, w której zrealizowana została XVII- wieczna koncepcja budynku z czterema izbami (alkierzami) przybudowanymi do narożników korpusu. Budynek położony jest na terenie parku krajobrazowego. W pobliżu dworu usytuowana jest murowana kapliczka zapewne z XVIII w. W parku znajduje się też piwnica, która jest być może pozostałością zboru ariańskiego z lat 1560-1580.

  kościół w Łukowicy

  Kościół w Łukowicy jest przepięknym drewnianym, barokowym kościołem, który w swoich zakamarkach skrywa wiele tajemnic. Kościół został wybudowany w latach 1693-1697. Tak przynajmniej chcą oficjalne dokumenty, mówiące o barokowym pochodzeniu wnętrza oraz sylwetki (klasycznej dla tego okresu) kościoła. Im więcej badań, tym więcej pojawia się faktów świadczących o starszym rodowodzie kościoła, a przynajmniej jego fragmentów.
  Istnieje podejrzenie (coraz bardziej uzasadnione) iż łukowicka świątynia została wybudowana i konsekrowana w XVI wieku, a później jedynie przebudowana w stylu barokowym. Jakkolwiek by nie było - kościół jest w trakcie renowacji wnętrza, podczas której odkrywane są coraz to nowe fragmenty polichromii. Być może nie najstarszych, ale olśniewających. Polichromie zostały odkryte niedawno - dosłownie kilka, kilkanaście lat temu Kolejną łukowicką tajemnicą jest los figurek Matki Boskiej. Pierwsza - figura Matki Boskiej Loretańskiej - słynęła z łask, a przy konsekracji pierwszej świątyni (1520 r) powstało tu nawet sanktuarium loretańskie. Na początku XX wieku pojawiła się nowa figura, a o poprzedniej słuch zaginął. Druga zaś - gotycka figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem (datowana na XVI wiek), pewnego dnia znalazła się wśród zbiorów krakowskiego kolekcjonera (jak? dlaczego? nie zostało to wyjaśnione do dziś), później trafiła do Muzeum Narodowego, skąd została zrabowana przez hitlerowców.

  Prawdopodobnym wydaje się również fakt, że słynny alchemik - Michał Sędzimir z Łukowicy - był chrzczony właśnie w tym miejscu. Powiadają, że chrzczony był w chrzcielnicy, która do dziś stoi w kościele. Faktem jest, że alchemik tu się urodził. Faktem jest również, że jego rodzice byli współdziedzicami Łukowicy i prawdopodobnie oni właśnie ufundowali pierwszy kościół. Logicznym wydaje się, że syn ochrzczony został właśnie w tym kościele. Pozostaje pytanie o chrzcielnicę - czy faktycznie jest wczesnogotycka? Otóż nie.

  U dołu ma wpisaną datę 1693, a górna część chrzcielnicy wyraźnie jest nowsza. Niemniej jednak pewne fakty wskazują na to, iż możliwe jest, że fragmenty chrzcielnicy pochodzą z XV wieku. Czy zatem alchemik był w niej chrzczony czy nie? Oto kolejna tajemnica. Ostatnia niewiadoma dotyczy... zębów. Pomiędzy belkami zrębowymi znajdują się zęby ludzkie. Wieść gminna niesie, że biedniejsi ludzie z okolic też chcieli mieć udział w budowie świątyni. Ze względu na niedostatek nie mogli finansować budowy świątyni. Oddawali zatem swoje własne zęby, które zostały wstawione między belki - do dziś je można oglądać. Czy faktycznie takie jest pochodzenie tajemniczych zębów - nie wiadomo. Ale wiadomo, że kościół w Łukowicy skrywa jeszcze niejedną tajemnicę.


  Modyń - zachodni Beskid Wyspowy

  Modyń – to jeden z najwyższych szczytów Beskidu Wyspowego (1029 m), przez turystów nazywany jest „górą zakochanych”. Do niedawna zalesiony i pozbawiony widoków szczyt nie należał do najpopularniejszych celów wycieczek, ale w czerwcu 2021 r. została oddana do użytku wieża widokowa, która przyciąga coraz większe rzesze odwiedzających. Z wieży można podziwiać wspaniałe panoramy – zobaczymy m.in. Beskid Wyspowy, Beskid Sądecki, Gorce, Pieniny i Tatry. Modyń okazale prezentuje się od strony zachodniej – masyw przypomina stąd grzbiet wieloryba.

  Copyright © MUWIT.pl    O portalu |  autorzy |