Aktualizacja: lipiec'2021
  
Małopolskie
Tu nie ma jedynie morza...

Ochrona Przyrody:


Ojcowski Park Narodowy  Jaskinie i schroniska skalne są charakterystyczną grupą form związanych z wapieniami i działalnością krasową wód podziemnych. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska jest obszarem licznego ich występowania. Do tej pory zinwentaryzowano tu ok. 1000 jaskiń i schronisk (małych jaskiń), z czego na Ojcowski Park Narodowy przypada ponad 400. Rozwinęły się one głównie w skalistej odmianie wapienia jurajskiego.

           

Tatrzański Park Narodowy
Tatry są najwyższymi górami alpejskimi w Karpatach Zachodnich. Jest to jedyny w Polsce obszar typowo wysokogórski. Dzieli się na dwie części: Tatry Wysokie zbudowane ze skał krystalicznych i Tatry Zachodnie zbudowane ze skał krystalicznych i osadowych. Najwyższy szczyt - Rysy, 2499 m n.p.m. Liczne oligotroficzne jeziora. Powierzchnia największych: Morskiego Oka i Wielkiego Stawu sięga 35 ha. W Tatrach zachodnich liczne są jaskinie (ok.550).

              

Babiogórski Park Narodowy
Park leży na terenie masywu górskiego w Beskidzie Żywieckim w obrębie Beskidu Wysokiego. Najwyższy szczyt: Diablak 1725 m n.p.m. Masyw jest oddzielony od sąsiednich pasm na zachodzie przełęczą Jałowiecką (1017 m n.p.m.), na wschodzie przełęcz Krowiarki (986 m n.p.m.). Od północy przylega do doliny Skawicy, od południa łagodny stok przechodzi w płaską kotlinę Orawską, oddzielającą Babią Górę od wypiętrzenia Tatr.


                    


Gorczański Park Narodowy
Gorce to łatwo wyodrębnialna grupa górska leżąca w Beskidzie Zachodnim, wchodzącym w skład Karpat Zewnętrznych. Od południa graniczy z Kotliną Nowotarską, od wschodu poprzez doliny rzeczne z Beskidem Wyspowym, od północy przylega do doliny Raby i dolina Mszanki, a zachodnią granicę stanowi górny bieg Raby i doliny Lepietnicy.


              


Magurski Park Narodowy
Krajobraz parku to typowy krajobraz gór średnich i niskich. Dominują nieodporne skały fliszu karpackiego płaszczowiny Magurskiej. Miejscami wypiętrzone są synkliny twardego, odpornego na erozję piaskowca Magurskiego, tworząc bardzo urozmaicone wychodnie (z najciekawszych: Diabli Kamień pod Foluszem, czy Kornuty nad Bartnem).


        


Pieniński Park Narodowy
Pieniny są położone w obrębie Podhala i stanowią fragment Pasa Skalicowego oddzielającego Kotlinę Orawsko- nowotarską od Pogórza Gubałowskiego. Park zajmuje środkową, najbardziej urozmaiconą, część Pienińskiego Pasa Skałkowego, od Czorsztyna i Czerwonego Klasztoru (W) po Szczawnicę i Leśnicę (E) wraz z przełomem Dunajca.


           
  
Spiskie wsie


Wsie spiskie Frydman, Falsztyn, Mizerna, Łapsze- nazwy brzmiące w sercach, a czasem nawet w głowach... gdyż to właśnie we Frydmanie znajdują się winne piwnice z XIX w.

A na dziedzińcu tak zwanego górnego zamku w Niedzicy i w pobliżu zamkowej kaplicy, pojawia się w poszumie gwałtownego wichru kobieca postać w bieli, która wyrasta jak gdyby w nadnaturalnej wielkości zjawę, sięgającą sklepienia. Legenda głosi że to duch nieszczęsnej księżniczki z kraju Inków Uminy, która tu w drugiej połowie osiemnastego wieku żyła przez lat kilka jako żona jednego z właścicieli zamku.

  
UNESCO w MałopolsceOświęcim - Brzezinka - obóz koncentracyjny
Jest to jedyny obóz koncentracyjny i zagłady wpisany na Listę światowego dziedzictwa jako symbol okrucieństwa ludzi wobec ludzi w XX wieku. Obóz Auschwitz Birkenau, wytwór nazistowskiej ideologii, trudno rozpatrywać w kategoriach kulturowego dorobku ludzkości. Pozostaje on jednak częścią naszego dziedzictwa, choć nie jako dobro kultury, a symbol okrucieństwa, który musi być chroniony dla zachowania pamięci i ku przestrodze.Zabytkowe centrum Krakowa (wraz z Kazimierzem)
Otoczone Plantami, zielonym pasem wokół rynku i dochodzących ulic. Od Bramy Floriańskiej po Wawel, tak jak niegdyś wkraczali do miasta królowie.Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni
Wpisana na na pierwszą listę UNESCO, jako: jedyna działająca nieprzerwanie od średniowiecza, Kopalnia soli na świecie. Jej starsza siostra, Kopalnia w Bochni,doczekała tego zaszczytu dopiero w 2013.Kalwaria Zebrzydowska
Manierystyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy w Kalwarii Zebrzydowskiej to wyjątkowy przykład wielkoprzestrzennego założenia krajobrazowego, które łączy piękno przyrody z wartościami duchowymi oraz zasadami sztuki barokowej.
Małopolskie zamki i fortalicje
Obecnie malownicze ruiny popularnie zwane "orlimi gniazdami", ze względu na trudne do zdobycia położenie, stanowią jeden z symboli Jury. Stopniowo zamki te są odbudowywane ("Ogrodzieniec", "Tenczyn", Bobolice, Korzkiew) i udostępniane do zwiedzania. Do czasów obecnych tylko jeden z zamków typowo jurajskich ocalał w całości. Zamek w Pieskowej Skale znany jest w całym kraju i z powodu swojej niepowtarzalnie malowniczej sylwetce zwany jest "perłą renesansu".

Wysoczyzna Tarnowska:

Wysoczyzna Tarnowska, region naturalny w południowo-wschodniej Polsce, część Kotliny Sandomierskiej położona pomiędzy dolinami Dunajca na zachodzie i Wisłoki na wschodzie. Powierzchnia 995 km2. Obszar zbudowany jest z osadów morskich wieku mioceńskiego, przykrytych glinami i piaskami czwartorzędowymi. Powierzchnia falista, lekko pochylona ku północy, leży na wysokości od 200 do 260 m n.p.m. W obręb regionu włączany jest też leżący nieco niżej odcinek Pradoliny Podkarpackiej, oddzielający Płaskowyż Tarnowski od Pogórza Ciężkowickiego. Przeważa użytkowanie rolnicze.
Linkownia:- SZLAK ARCHITEKTURY DREWNIANEJ


Noclegi:


W Beskidach królują chatki studenckie i schroniska. W miastach - hotele i hostele. W pozostałej części Małopolski - różnie... W poszczególnych działach regionalnych znajdziecie całą gamę noclegów. Tutaj (i nie tylko tutaj) z całego serca polecamy nocleg gościnę w Chatce Włóczykija.
Chatka Włóczyija - GPS N 49 46 088` E 20 49 825`
Jamna 46, 32-842 Jamna, tel: 603 811 711, http://www.jamna.euCopyright © MUWIT.pl    O portalu |  autorzy |