Aktualizacja: 23.lipca'2022
  
Żywiec
Przewodnik z cyklu PLUSW Dziale Etnografii prezentowana jest Kultura ludowa Żywiecczyzny. Tradycyjne wyposażenie i zdobnictwo izby góralskiej ukazuje zrekonstruowany fragment wnętrza z 2 połowy XIX wieku. Tradycyjną i współczesną sztukę ludową prezentuje malarstwo na szkle, rzeźba w drewnie i kamieniu oraz ozdoby bibułkowe. Plastykę obrzędową związaną z dorocznymi zwyczajami zimowymi ukazują kostiumy, maski noworocznych przebierańców tzw. jukaców i dziadów oraz rekwizyty kolędnicze – kozy, turonie oraz zdobione gwiazdy. Ponadto na wystawie obejrzeć można tradycyjny, świąteczny strój górali żywieckich oraz instrumenty..

Co zobaczyć?:"Kultura materialna górali beskidzkich" - W Muzeum miejskim


Muzeum Miejskie

Kultura materialna górali beskidzkich

W Dziale Etnografii prezentowana jest Kultura ludowa Żywiecczyzny. Tradycyjne wyposażenie i zdobnictwo izby góralskiej ukazuje zrekonstruowany fragment wnętrza z 2 połowy XIX wieku. Tradycyjną i współczesną sztukę ludową prezentuje malarstwo na szkle, rzeźba w drewnie i kamieniu oraz ozdoby bibułkowe. Plastykę obrzędową związaną z dorocznymi zwyczajami zimowymi ukazują kostiumy, maski noworocznych przebierańców tzw. jukaców i dziadów oraz rekwizyty kolędnicze – kozy, turonie oraz zdobione gwiazdy. Ponadto na wystawie obejrzeć można tradycyjny, świąteczny strój górali żywieckich oraz instrumenty.

W okolicy:
Najbliższy przewodnik:
Oświęcim >>>

Na północ:

Park Krajobrazowy Beskidu Małego
Prawie cały Beskid Mały jest zbudowany z piaskowców godulskich. są to skały o budowie drobnoziarnistej, dość twarde i odporne na procesy wietrzenia. W północnej części Beskidu Małego w rejonie Andrychowa i Inwałdu oraz Targanic spotyka się też wapienie. Liczne skałki przybierają różne ciekawe kształty i stanowią dużą atrakcję turystyczną. Najcenniejsze z nich to baszta skalna w Kocierzu Rychwałdzkim, grupa skałek w Krzeszowie oraz skałka fliszowa na zboczach Żaru. Utworzone zostały 22 pomniki przyrody nieożywionej. Duże znaczenie przyrodnicze i poznawcze posiadają jaskinie. Powstały one w wyniku procesów osuwiskowych, tektonicznych i w mniejszym stopniu wietrzenia. 6 z nich objętych zostało ochroną pomnikową. Najbardziej znana jest Jaskinia Komonieckiego. Szczególnie malowniczo wygląda w okresie wczesnowiosennym, kiedy to strop pokryty jest soplami lodowymi.


Najbliższy przewodnik:
Zawoja >>>

Na wschód:

Drewniany kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Gilowicach

Kościół jest jednym z cenniejszych i reprezentatywych przykładów drewnianej architektury sakralnej wzniesionej w typie śląsko-małopolskim.
Kościół pw. św. Andrzeja, stojący dziś w Gilowicach w powiecie żywieckim, to świątynia, która w dawnych czasach (aż do połowy XVIII w.) znajdowała się we wsi Rychwałd, znanej dziś jako maryjne sanktuarium. Budowę świątyni zakończono w roku 1545, konsekrowana była zaś w 1547 przez bpa Erazma Ciołka. Fundatorem był prawdopodobnie Krzysztof Komorowski. W 1756 przeniesiono ów kościół z Rychwałdu do Gilowic i dostawiono do wieży, która stała tu wcześniej.
Ta orientowana budowla, wzniesiona w konstrukcji zrębowej, posiada prostokątna nawę oraz węższe od niej, trójbocznie zamknięte prezbiterium z przylegającą do niego kaplicą Serca Pana Jezusa oraz zakrystią. Dach kościoła nad prezbiterium i nawą kryty jest gontem oraz zwieńczony sygnaturką z cebulastym hełmem. Od strony zachodniej stoi wieża o konstrukcji słupowej, z nadwieszoną izbicą, którą wieńczy smukły, ostrosłupowy hełm. Całość otoczona jest sobotami. Wnętrze świątyni ma wystrój barokowy oraz klasycystyczny. Znajduje się tu ponadto gotycka rzeźba św. Barbary z pierwszej połowy XVI w., a także chrzcielnica z 1440 roku z herbem Korczak, stanowiącym pamiątkę po rodzie Komorowskich. Na uwagę zasługuje fakt, iż tutejszy kościół posiada dwa, XVI wieczne dzwony, (najstarsze w okolicy) które udało się - dzięki interwencji krakowskich konserwatorów - uchronić przed skonfiskowaniem przez władze austriackie w czasie I wojny światowej.


Najbliższy przewodnik:
w przygotowaniu

Na południe:

Wielka Racza ? - Zagroda dla owiec? Rycerz czy też wino? Do teraz niejasnym jest skąd wzięła się nazwa Wielkiej Raczy. Czy bliskość nazw Racza i Rajcza oraz fakt, że słowo rajczula oznaczało tu zagrodę dla owiec jest dostatecznym wytłumaczeniem? Czy też, jak chce Aleksy Siemionow, nazwa nawiązuje do staropolskiego rac oznaczającego rycerza (co by wyjaśniało bliskość nazwy wsi Rycerka), czy też w końcu wyjaśnienie jest prostsze: ponoć właściciele tych ziem, Komorowscy, po zakończeniu sporów granicznych urządzili wielką ucztę podczas której raczono się winem.

Najbliższy przewodnik:
w przygotowaniu

Na zachód:

Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego

Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego położony jest w południowej części województwa śląskiego i jest najbardziej na zachód wysuniętą częścią Beskidów Zachodnich. Wyodrębniono w nim dwa południkowe pasma górskie: Czantorii (995 m n.p.m.), stanowiące zachodnie, mniejsze ramię Beskidu Śląskiego oraz wyższe i bardziej rozczłonkowane pasmo Baraniej Góry (1220 m n.p.m.), z dominującym nad Kotliną Żywiecką i najwyższym Skrzycznem (1257 m n.p.m.).
Fragmenty Parku o charakterze naturalnym lub nieznacznie przekształcone przez człowieka zostały objęte ochroną jako 8 rezerwatów przyrody: „Zadni Gaj”, „Barania Góra”, „Czantoria”, „Wisła”, „Stok Szyndzielni”, „Dolina Łańskiego Potoku”, „Kuźnie” i „Jaworzyna”. Cenne okazy drzew objęto ochroną pomnikową, liczne są również pomniki przyrody nieożywionej, chroniące formy skalne (m.in. skały „Na Kobylej”, skały grzybowe, „Dorkowa Skała”) oraz jaskinie (m.in. Jaskinia w Stołowie, Jaskinia Salmopolska, Jaskinia w Trzech Kopcach). Ponadto utworzono użytki ekologiczne „Uroczysko Jasionka” i „Góra Tuł”, stanowiska dokumentacyjne „Jasieniowa”, „Kamieniołom Skalica”, „Jaskinia Wiślańska” i „Jaskinia Miecharska” oraz zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, m.in. „Dolina Wapienicy”, „Cygański Las”.
Copyright © MUWIT.pl    O portalu |  autorzy |