Aktualizacja: listopad'19Świętokrzyskie
Z najstarszymi górami PolskiSandomierz | 


Informator:


O regionie:Linkownia:- www.sandomierz.pl

- Najbardziej nieoficjalna strona o Sandomierzu

- www.sandomierz.net/

- Dawny Sandomierz

Noclegi:


Są tu takie miejscowości, w których potencjalne noclegi można znaleźć w każdej uliczce. Ale są też takie, w których nie uświadczy się dosłownie nic w miarę sensownego. Schroniska PTSM i SSM są w niektórych miejscach błogosławieństwem...

"Wędrownik" Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Szymanowskiego 5 (Szkoła Podstawowa nr 28), 25-361 Kielce, 041 342 37 35

Księgarnia:

O Górach Świętokrzyskich znalazłoby się kilka starych publikacji. Ale więcej tu monografii i legend niż ściśle przewodnikowych publikacji. Tu też dzieje się kapitalny cykl "Kwiat Paproci" - co nasuwa, słuszne skądinąd, skojarzenie, iż rusałek i wszelakich demonów trochę tu jednak lata - w końcu to najstarszy region...Ochrona Przyrody:Świętokrzyski Park Narodowy - Góry Świętokrzyskie są najstarszymi w Polsce. Wypiętrzone w trzech różnych okresach górotwórczych, rozłożyły się na Wyżynie Małopolskiej, pomiędzy Pilicą a Wisłą. Ich zarysy są łagodne, a wysokości niewielkie. Fascynują natomiast niezwykle oryginalną budową, urozmaiconą roślinnością i światem zwierzęcym. To też już na początku XX wieku narodziła się idea objęcia ochroną terenu Łysogór.

W Rezerwacie przyrody Owczary rosną jedyne na terenie Niecki Nidziańskiej słonorośla. Latem, na polach opodal Winiar Dolnych, można poczuć się jak w Prowansji, a to za sprawą uprawianej tu od lat lawendy.

Warto zobaczyć:Sandomierz:

Zespół architektoniczno-krajobrazowy Starego Miasta w Sandomierzu to zabytkowa perełka. Kamienice i gotycki ratusz pochodzą z XIV wieku. Budowę podziemnych korytarzy rozpoczęto osiem stuleci temu. Pod budynkami i placem Starego Rynku w lessowych pokładach drążono komory i korytarze. Głębokość lochów dochodziła nawet do 15 metrów.
[w: ] Sandomierz


Wyżyna Opatowsko-Sandomierska:

Wyżyna Opatowsko-Sandomierska zajmuje wschodnią część Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej, pod względem geologicznym stanowiąc przedłużenie Gór Świętokrzyskich, różniąc się jednak od nich wysokością i występującym tu krajobrazem. Wyżyna jest stosunkowo płaska, zwłaszcza w obrębie wysoczyzn, pokryta grubą warstwą lessu. W przeciwieństwie do Gór Świętokrzyskich jest to kraina rolnicza, prawie bezleśna. Wyżynę rozcinają rzeki: Koprzywianka, Opatówka, Gorzyczanka. W ich dorzeczu wykształciła się gęsta sieć wąwozów. Wschodni kraniec wyżyny stanowią Góry Pieprzowe.

Ponidzie:

Ponidzie jest regionem rolniczym o tradycjach sięgających tysiące lat wstecz. W pałacu Wielopolskich w Chrobrzu prezentowane są liczące 7,5 tys. lat eksponaty znalezione podczas prac archeologicznych w Pełczyskach, miejscowości która przez trzy ostatnie stulecia p.n.e. była najbogatszą osadą celtycką w całej Małopolsce. W, leżących opodal Buska-Zdroju, Żernikach Górnych zachował się prehistoryczny kurhan i ślady pochówków sprzed 4500 lat p.n.e.

Niecka Nidziańska - stanowi wyraźne obniżenie terenu będące synklinorium między Wyżyną Krakowsko-Częstochowską, a Wyżyną Kielecką, którym płynie rzeka Nida i Pilica. Niesłusznie zapomniana Wyżyna Miechowska, z klasztorem bożogrobców i mnogością świątyń, jest częścią tejże Niecki, choć opisana jest (zgodnie z przynależnością administracyjną) do woj. małopolskiego. Roślinnym symbolem Ponidzia jest miłek wiosenny, za architektoniczny uznaje się kolegiatę wiślicką.Góry Świętokrzyskie:

Wyżyna Kielecka (342.3) – nazywana dawniej Wyżyną Kielecko-Sandomierską, rozciąga się między Pilicą a Wisłą (od okolic Opoczna na północnym zachodzie do rejonu Sandomierza na południowym wschodzie). Pod względem rzeźby jest to pas fałdowań paleozoicznych i mezozoicznych, przy czym paleozoik pokrywają w części utwory czwartorzędowe (polodowcowe). W środku obszaru dominują Góry Świętokrzyskie z Łysicą (612 m n.p.m.), leżącą w paśmie Łysogór. Najsurowszy klimat na wyżynach panuje w Górach Świętokrzyskich. Odnotowuje się tu najniższą w regionie średnią temperaturę powietrza i najwyższe opady. Długość okresu wegetacyjnego nie przekracza tu 190 dni.

Wąchock - oprócz sołtysa mają tam perłę architektury romańskiej

Copyright © MUWIT.pl    O portalu |  autorzy |