Aktualizacja: marzec'2023
Busko Zdrój
Przewodnik z cyklu PLUS
Miasteczko położone jest w malowniczym regionie zwanym Ponidziem, nad dolną i środkową Nidą. Klimat jest tu nizinny z cechami kontynentalnego, z bardzo dużą liczbą dni słonecznych w roku. Stąd pewnie i słońce w herbie miasta, choć niektórzy twierdzą, że to monstrancja, na pamiątkę zakonu norbertanek..


Co zobaczyć?:


Cmentarz żydowski
ul. Widuchowska, Busko

Cmentarz żydowski w Busku-Zdroju został założony prawdopodobnie w latach osiemdziesiątych XIX wieku, przy obecnej ul. Widuchowskiej. Jego powierzchnia została powiększona w 1928 roku. Wiadomo, że przed drugą wojną światową na cmentarzu znajdował się dom pogrzebowy wraz z mieszkaniem dozorcy. W latach Holocaustu nekropolia została zniszczona przez nazistów, a na jej terenie rozstrzeliwano Żydów i Polaków. W wyniku zniszczeń z lat wojny oraz okresu po wyzwoleniu, do dziś przetrwały jedynie pojedyncze nagrobki, złożone w jednym miejscu. Teren nekropolii porastają gęste zarośla. Konieczne jest wykonanie prac porządkowych oraz zabezpieczenie nielicznych już płyt nagrobnych, na przykład poprzez budowę lapidarium w formie muru z przytwierdzonymi doń macewami.

Kilka lat później jedną z tych egzekucji opisał przed Komisją do spraw Badania Zbrodni Hitlerowskich mieszkający w pobliżu Stanisław Sagan: "Zobaczyłem, jak dwaj żandarmi prowadzą gromadkę ludzi na cmentarz. (....) Kilkanaście metrów za murem był dół. Żandarmi doprowadzili tych ludzi do dołu. Było wśród nich czterech mężczyzn, sześć kobiet i dwoje dzieci, liczących poniżej dziesięciu lat. (.....) Mężczyźni pokładli się na ziemi, twarzami w dół. Żandarm strzelał do nich z pistoletu. Potem kiwał ręką kolejno na każdą kobietę, przywołując je do siebie. Brał każdą z tyłu za włosy (....), po czym zaczynał nią kręcić dookoła siebie i (....) strzelał jej w tył głowy. Gdy upadła, wołał następną. W ten sposób zastrzelił wszystkie sześć. Kobiety płakały i krzyczały. (....) Strzelał tylko jeden żandarm. Zawołał do siebie także obydwoje dzieci i pozbawił je życia".


Kościół cmentarny - św. Leonarda

Kościółek zbudowany jest w konstrukcji zrębowej (za wyjątkiem kruchty) wzmacnianej lisicami, ustawionej na podmurówce z kamienia. Jest orientowany i składa się z kwadratowej nawy, węższego od niej, trójbocznie zamkniętego prezbiterium, maleńkiej zakrystii i dostawionej od zachodu kruchty. Zastosowana tu więźba dachowa (storczykowa) wraz z typowymi dla kościołów Małopolski zaskrzynieniami sprawia, że boczne części nawy są obniżone. Dach nawy i prezbiterium ma wspólną kalenicę, pobity jest gontem, a wieńczy go arkadowa sygnaturka kryta miedzianą blachą. Nad zakrystią wykonany jest dach pulpitowy, zaś nad kruchtą – dach dwuspadowy. Elewacje są oszalowane pionowymi deskami – na narożnikach znajdują się zespolone pilastry o żłobkowanych trzonach, zwieńczonych korynckimi głowicami, będące przykładem dobrej, snycerskiej roboty.br />
Trzystuletni kościółek św. Leonarda w Busku nie jest pierwszym obiektem sakralnym stojącym w tym miejscu. Już sam dobór jego patrona może stanowić dowód na wczesnopiastowskie korzenie tej fundacji – wezwanie św. Leonarda nadawano chętnie na przełomie XI/XII stulecia. Była tu więc siedziba najstarszej w Busku parafii, erygowanej jeszcze przed założeniem w Busku klasztoru norbertanów. Gdy miasto Busko rozwinęło się w sąsiedztwie klasztoru, tam też przeniesiono parafię, odbierając ja św. Leonardowi z Przedmieścia Krakowskiego. Istnieje zapis z roku 1644 wspominający o tym obiekcie, nazywanym wówczas już kaplicą, gdzie mszy już nie odprawiano, z uwagi na zły stan techniczny. Na pocieszenie zapisano, że zgromadzone zostało już drewno na budowę nowej kaplicy.

Kościół modrzewiowy w Chotelku Zielonym

W okolicy:
Najbliższy przewodnik:
Kielce >>>

Na północ:

Szaniecki Park Krajobrazowy

Szaniecki Park Krajobrazowy położony jest w obrębie Niecki Nidziańskiej. Obejmuje środkową część Garbu Pińczowskiego oraz południowo - zachodni fragment Niecki Połanieckiej (Płaskowyż Szaniecki). Park ten chroni enklawy wartościowego krajobrazu z malowniczymi wapiennymi i gipsowymi wzgórzami oraz ciepłolubnymi zbiorowiskami roślinności kserotermicznej, torfowiskowej i słonolubnej rozsianymi w rozległej, harmonijnej przestrzeni łąk i pól.

Najbliższy przewodnik:
w przygotowaniu

Na wschód:

W Pacanowie kozy kują.... - centrum bajki

Centrum skupia się wokół świata fantazji, który nie tylko bawi, ale przede wszystkim uczy. Organizujemy wydarzenia kulturalne dla najmłodszych, nieco starszych i tych już całkiem dorosłych. Wśród proponowanych atrakcji znajdują się warsztaty animacyjne i teatralne, a także liczne gry i zabawy rozwijające wyobraźnię. Proponujemy również zwiedzanie naszego wyjątkowego baśniowego świata: magiczna księgarnia, ogród czy interaktywna wystawa czekają na Was!

Najbliższy przewodnik:
Wiślica >>>

Na południe:

Wiślica - Podziemia bazyliki

Wiślica należy do najstarszych osad na terenie średniowiecznej Małopolski. Nazwa pochodzi od rzeki Wisły. Pierwsze wzmianki o grodzie znajdują się w materiałach źródłowych z 1135 r. Wtedy Bolesław Krzywousty na skutek nacisków ze strony cesarza niemieckiego, został zmuszony przestać popierać zięcia Borysa przeciwko władzy Węgier.

Najbliższy przewodnik:
w przygotowaniu

Na zachód:

Jędrzejów - Opactwo Cystersów
Opactwo jędrzejowskie jest najstarszym opactwem cysterskim na ziemiach polskich. Zostało ono ufundowane w 1140 r. przez Janika Jaksę, późniejszego arcybiskupa gnieźnieńskiego i jego brata Klemensa.

Archiopactwo jędrzejowskie jest miejscem modlitwy oraz pracy cystersów, a jednocześnie stanowi pomnik chrześcijańskiej kultury europejskiej oraz unikatowy zabytek. Oferujemy Państwu możliwość zwiedzenia kompleksu klasztornego pod opieką zakonnika.© MUWIT.pl