Aktualizacja: 15.grudzień'2022
  
Kielce
Przewodnik z cyklu PLUSCo w okolicy?
 • Białogon - kościół "góralski"
 • Skansen w Tokarni
 • Zamek w Chęcinach
 • Ruiny pałacu Tarłów - Podzamcze Piekuszowskie
 • Ruiny huty Józef
 • Rezerwat Perzowa Góra
 • Łysogóry (Góry Świętokrzyskie)
 • Ponidzie - kraina historyczno-kulturowa
 • Ruiny kościoła na górze św. Michała
 • Wiatrak holender - muzeum chleba

 • Wyżyna Małopolska - zdjęcia

  Z notatnika krajoznawcy  Kielce to niespełna dwustutysięczne miasto położone nad rzeką Silnicą, w Górach Świętokrzyskich, będących częścią Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej. Miasto zajmuje powierzchnię 109 kilometrów kwadratowych i jest stolicą województwa świętokrzyskiego. Herb Kielc przedstawia złotą koronę i w tym samym kolorze dwie litery CK (Civitas Kielcensis) na czerwonej tarczy. Został on nadany miastu w 1493 roku przez Fryderyka Jagiellończyka, biskupa krakowskiego.

  Osada nad Silnicą powstała w XI stuleciu i od tego czasu aż do XVIII wieku Kielce były własnością prywatną biskupów krakowskich. Brak jest dokładnej daty nadania praw miejskich. Dynamiczny rozwój Kielce przeżywają w XVI i XVII wieku, jest to związane z eksploatacją i przerobem rud miedzi, żelaza i ołowiu. W 1816 roku Stanisław Staszic zakłada w Kielcach Dyrekcję Główną Górniczą i Szkołę Akademiczno-Górniczą – pierwszą w kraju wyższą uczelnię techniczną. Najstarszym zakładem przemysłowym miasta jest Kielecka Fabryka Pomp „Białogon”, której poprzedniczką była Huta „Aleksandra” założona w 1817 roku. Równie bogate są tradycje Fabryki Samochodów Specjalizowanych „SHL” kontynuującej tradycje Huty Ludwików. NSK „Iskra” produkująca łożyska toczne i świece zapłonowe, to dawna fabryka broni „Granat”. (źródło: swietokrzyskie.pl).


  Co zobaczyć?:

  Nigdy nie traktowałam Kielc, jako miejsca turystycznego. A przecież znajduje się tu kilkanaście ciekawych miejsc:

  Dworek Laszczyków

  Zlokalizowany na południowym stoku Wzgórza Zamkowego przy ulicy Jana Pawła II 6, za drewnianym, krytym gontem ogrodzeniem, cofnięty w głąb posesji. Należy do najcenniejszych zabytków Kielc nie tylko z racji ponad dwustuletniej historii, ale przede wszystkim ze względu na fakt, że jest ostatnim drewnianym obiektem tego typu na terenie miasta

  Drewniaki w różnych dzielnicach Kielc


  Rezerwat Kadzielnia

  Kadzielnia to charakterystyczne dla krajobrazu Kielc wzgórze, o wysokości 295 m npm. Tworzące Kadzielnię wapienie wydobywano od XVIII wieku. Po zaprzestaniu działalności kamieniołomu w 1962 roku, zagospodarowano Kadzielnię dla celów rekreacyjno-turystycznych. W wyrobisku znajduje się zadaszony amfiteatr na 5 tysięcy miejsc, w którym odbywają się między innymi koncerty Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej, organizowanego w Kielcach od wielu lat.

  Rezerwat Karczówka

  Obiektem, który przyciąga uwagę większości zwiedzających ten obiekt jest kaplica św. Barbary, a w niej figura patronki górników wykonana z bryły galeny – rudy ołowiu. Z figurą jest związana legenda o górniku Hilarym Mali, który w 1646 roku po długich i bezowocnych poszukiwaniach natrafił na bryłę kruszcu, z której wykonano figury: św. Barbary, św. Antoniego i Matki Boskiej. Ta ostatnia figura znajduje się w kieleckiej katedrze. Galenę w okolicach Karczówki dobywano od najdawniejszych czasów. Po robotach górniczych pozostały wykopy i zagłębienia, które górnicy nazywali „szparami”. Było tu około 3000 szybów górniczych.

  Rezerwat Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego

  Wietrznia to rezerwat przyrody założony w 1999 roku, przy okazji jest to, też jeden z wyższych szczytów w mieście 312 metrów. Wietrznia przypomina trochę kamieniołom, który można obejść dookoła. Ciekawe jest też położenie, pośrodku osiedla. Wietrznia jest mocno zarośnięta lasem i krzakami, mamy wrażenie, że miejsce ma fajny potencjał, który nie jest do końca wykorzystany. Przy Wietrzni znajduje się Centrum Geopark Kielce to interaktywne muzeum gdzie można lepiej poznać geologię. Zostawiamy sobie tę atrakcję na kolejną wizytę w Kielcach. (źródło: https://czasnawywczas.pl/).

  Cmentarz żydowski - zamknięty. Ponoć otwierany na życzenie.
  GPS: N 50° 51.445' E 20° 36.425'
  Cmentarz jest miejscem pochówku wielu osób, które odegrały znaczącą rolę w życiu Kielc. W 1915 roku pochowano tu Chaima Szmuela Horowitza, zwanego cadykiem z Chęcin, prawnuka wielkiego Widzącego z Lublina; a dwa lata później Motele Twerskiego, czyli Mordechaja Kuzmirera, wywodzącego się z chasydzkiej dynastii z Czarnobyla. Groby obu cadyków stały się celem pielgrzymek wielu religijnych Żydów.

  Dyminy - kaplica

 • Pałacyk Zielińskiego
 • Ulica Sienkiewicza
 • Rynek
 • Kościół św. Wojciecha
 • Rezerwat Skalny im. Jana Czarnockiego
 • Pałac biskupów krakowskich
 • Bazylika katedralna
 • W okolicy:
  Najbliższy przewodnik:
  Wąchock >>>

  Na północ:

  Na północ od Kielc znajduje się kilka rezerwatów przyrody oraz - nieśmiertelny symbol regionu - Dąb Bartek.

  Dąb Bartek

  Nazywany królem Puszczy Świętokrzyskiej „Dąb Bartek”, rośnie kilkanaście kilometrów na północ od Kielc – przy drodze Ćmińsk – Samsonów – Barcza. Wiek drzewa jest bliżej nieokreślony i do dziś trwają w tej sprawie spory wśród naukowców. Najbardziej śmiałe prognozy dają „Bartkowi” prawie 1000 lat.

  Najsłynniejsze polskie drzewo pomnikowe, dąb Bartek, stanowi największą atrakcję turystyczną Gór Świętokrzyskich. Ze względu na sędziwy wiek oraz imponujące rozmiary jest najokazalszym dębem w Polsce. Jak na szacownego staruszka przystało, dąb Bartek cieszy się nieprzeciętnymi rozmiarami. Zgodnie z pomiarami wykonanymi w 2013 roku drzewo ma 28,5 metra wysokości. Obwód pnia na wysokości 1,30 m wynosi 9,85 m, a przy ziemi 13,4 m. Rozpiętość korony to 20 m x 40 m, zaś pierśnica to 3,14 m. Miąższość całego drzewa wynosi 72 m3, a grubizny 65 m3 w tym pień główny 46 m3. Z historią dębu związanych jest wiele legend. Według jednej z nich, w cieniu drzewa odpoczywał król Jan III Sobieski wracając spod Wiednia, który w dziuplach drzewa jakoby umieścił butelkę wina, rusznicę i szablę turecką.


  Ruiny Huty Józef

  Region Świętokrzyski ma wiele unikalnych, charakterystycznych tylko dla tego obszaru, zabytków. Zaliczają się do nich m.in. pozostałości zakładów przemysłowych Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego. Jednymi z bardziej malowniczych są ruiny wielkiego pieca w Samsonowie. Występujące na tym terenie rudy żelaza, wielkie kompleksy leśne i nadające się do spiętrzenia rzeki spowodowały rozwój górnictwa, hutnictwa i zakładów przerobu żelaza.

  Kamienne Kręgi

  Miejsce to w VIII-IX wieku stanowiło lokalny ośrodek pogańskiego kultu religijnego, czego świadectwem są zachowane fragmentarycznie kamienno - ziemne wały. Uważa się również, że na szczycie wzniesienia znajdował się wczesnośredniowieczny gród. Północną część Góry Grodowej zajmuje kamieniołom Tumlin - Gród, jeden z najstarszych, wciąż czynnych, kamieniołomów kielecczyzny. Wydobywane są tu czerwone „piaskowce tumlińskie”, triasowe (sprzed 250 mln lat), znane między innymi z elewacji licznych budynków i schodów.

  Perzowa Góra

  To jedno z najbardziej urokliwych, skalistych i zarazem stromych wzniesień świętokrzyskich. W cieniu rosnących tam potężnych buków, grabów, dębów, jaworów, a także jodeł i sosen, kryją się ogromne bloki czerwonego piaskowca. Z zewnątrz przybrały ciemnoszarą i ciemnozieloną barwę. Obok nich znajdują się także wychodnie szarych piaskowców kwarcytowych.

  Kilkadziesiąt metrów od szczytu, między kilku potężnymi blokami piaskowca powstała grota. Według legendy, ogromne skały nałożone na siebie to fragment klasztoru, jaki miał się tu wyłonić z ziemi. Zapowiedziała to piękna pani w bieli, która ukazała się pasącemu w pobliżu bydło pasterzowi o nazwisku Perz. Równocześnie wręczyła mu klucz, którym miał otworzyć drzwi do klasztoru. Postawiła jednak warunek, aby w żadnym razie nie wypuścił go z ręki. Gdy zniknęła, cała góra zadrżała i z ziemi zaczęły się wyłaniać mury. Równocześnie wypełzły też węże, żmije i inne stwory. Perz początkowo trzymał dzielnie klucz, ale w końcu wystraszył się i wypuścił go z ręki. Wszystko ucichło, z wyłaniającej się budowli pozostały jedynie ogromne głazy, w których powstała kapliczka św. Rozalii.

  Oblęgorek - Muzeum Sienkiewicza

  Siedzibą muzeum jest pałacyk, który wraz z majątkiem ziemskim Henryk Sienkiewicz otrzymał od społeczeństwa polskiego z okazji 25-lecia swojej pracy artystycznej. Kiedy dar ten przekazywano mu 22 grudnia 1900 roku, dom nie był jeszcze gotowy. Stały tu wprawdzie dwa połączone budynki, wybudowane przez poprzednich właścicieli – leśny domek arystokratycznej rodziny Tarłów i pawilon myśliwski rejenta Mieczysława Halika, ale nie zadawalały one ofiarodawców. Postanowiono więc do istniejących zabudowań dobudować pałac dla Henryka Sienkiewicza. Zaprojektował go architekt warszawski Hugo Kudera, nadając mu kształt, który, ze względu na zastosowany eklektyzm, budził wiele kontrowersji. Nad całością górowała okrągła wieża.

  Najbliższy przewodnik:
  Ostrowiec Świętokrzyski >>>

  Na wschód:

  Mójcza - kościół

  Kościół stoi we wsi, przy drodze prowadzącej z Zagórza do Sukowa. Jest orientowany. Składa się z dawnej kaplicy, czyli prostokątnej nawy z nie wyodrębnionym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium oraz późniejszych przybudówek: zakrystii od północy i aneksu powiększającego nawę – od południa. Kompozycję brył uzupełnia niewielka kruchta dostawiona od strony zachodniej. Pomieszczenia dawnej kaplicy nakrywa dwupołaciowy dach, we wschodniej części przechodzący w trójpołaciowy. Przybudówki przykryte są dachami dwuspadowymi, nieznacznie niższymi od dachu korpusu. Kościół ma konstrukcję zrębową ustawioną na kamiennej podmurówce. Więźba dachowa jest tu krokwiowo – belkowa, a elewacje pokrywają szalunki z pionowo mocowanych desek. Trójkątne szczyty oszalowane są deskami „na styk”, pod nimi umieszczone są daszki okapowe. Nad kalenicą dachu są dwie wieżyczki: od zachodu sześcioboczna, a od wschodu, nad prezbiterium – czworoboczna. Obie wyposażone są w latarenki i nakryte ostrosłupowymi daszkami.

  Święta Katarzyna

  Turystyczna miejscowość u stóp Łysicy, położona przy trasie Kielce – Bodzentyn na skraju Puszczy Jodłowej. Według legendy założył ją rycerz Wacławek, osiadły tu ok. 1399 r. jako pustelnik. Wybudował on tu drewniany kościół pw. św. Katarzyny. Przez Świętą Katarzynę przebiega główny szlak Gór Świętokrzyskich im. Edmunda Massalskiego – szlak czerwony z Kuźniak do Gołoszyc. Przez miejscowość prowadzi również niebieski szlak pieszy oraz czerwony szlak rowerowy. W Świętej Katarzynie przy ulicy Kieleckiej 20 ma swoją siedzibę bardzo interesująca Galeria Minerałów i Skamieniałości. Przez miejscowość przebiega Świętokrzyski Szlak Literacki.

  (…) kiedy zbudowano żeński klasztor Św. Katarzyny u stóp Łysicy, czarownice, które do tej pory władały górą, bardzo się zdenerwowały i poprosiły diabła, żeby zniszczył klasztor. Diabeł zaopatrzył się w olbrzymi głaz i leciał z nim na Św. Katarzynę, żeby go zrzucić na pobożne mniszki. Lecz kiedy już był nad górą Klonówką, modlitwy mniszek sprawiły, że okrążyło go niezliczone stado gołębic tak, że nie mógł lecieć dalej i straciwszy orientację upuścił kamień na Klonówkę” (Klub włóczykijów).


  Łysogóry (Góry Świętokrzyskie)

  Na wschód od Kielc znajduje się najwyższe pasmo Gór Świętokrzyskich - Łysogóry (z Łysicą i Skałą Agaty). Do niedawna uznawano Łysicę za najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich, w ostatnich badaniach jednak wykazano, że Skała Agaty jest wyższa o ułamek metra. Ale i tak całe wycieczki idą ze świętej Katarzyny na Łysicę i z powrotem. Na Skałę Agaty docierają nieliczni.

  Romański kościół w Tarczku

  Kościół wybudowano w XIII wieku i, pomimo późniejszych przebudów, zachował swój romański charakter. Na uwagę załuguje też wyposażenie, min. namalowany na lipowych deskach gotycko-renesansowy tryptyk z XVI w. (link). Przy kościele pomnik przyrody, który stanowi grupa drzew: dwie 300-letnie lipy i 200-letnia topola biała.

  Łysa Góra i Świety Krzyż

  Wśród licznych szczytów Gór Świętokrzyskich to Łysa Góra jest najbardziej owiana tajemnicą. Szum buków i jodeł uspokaja wędrujacych pielgrzymów, ale gdy zrywa się porwisty wiatr, przypominają się legendy o sabatach czarownic, które odbywały się na gołoborzu - rumowisku skalnym na północnym stoku Łysej Góry. Dziś pozostałości pogańskiego wału kultowego (a może grodu?) osłaniają łysy szczyt z najstarszym polskim sanktuarium ukrywającym Relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Tego skarbu strzeże również przyroda Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

  Jeleniowski Park Krajobrazowy

  jest najmniejszym z parków Zespołu i obejmuje swoimi granicami Pasmo Jeleniowskie z najwyższymi wzniesieniami Górą Jeleniowską (535 m n.p.m.), Szczytniakiem (554 m n.p.m.), Górą Witosławską (488 m n.p.m.) i Wesołówką (468 m n.p.m.) oraz Dolinę Słupiańską, fragmenty Pasma Pokrzywiańskiego i przełomowej doliny Dobruchny i Pokrzywianki.

  Krajobraz parku jest typowo leśny. Lasy porastają malownicze wzgórza Pasma Jaleniowskiego i zajmują 63% powierzchni parku. Większość z nich to lasy jodłowo - bukowe. W runie leśnym występuje 28 gatunków roślin chronionych i 10 gatunków rzadkich m. in. lilia złotogłów, storczyk plamisty, wawrzynek wilczełyko, tojad dzióbaty, kilka gatunków widłaków. Na zboczach wąwozów z wychodniami skał dewońskich występują murawy i zarośla kserotermiczne z specyficzną florą ciepłolubną (rojnik pospolity, aster gawędka, kocanki piaskowe, dzwonek syberyjski i inne. Do osobliwości parku należą ciekawe formy skalne na wychodniach skał kwarcytowych na Górze Jeleniowskiej, oraz rumoszowe blokowiska kwarcytowe o charakterze małych gołoborzy.

  Najbliższy przewodnik:
  Busko >>>

  Na południe:

  Na południu Kielc znajduje się piękny, rolniczy region, zwany Ponidziem. Przez jego środek biegnie rzeka Nida (początkowo Biała i Czarna, potem łączy się w jedną Nidę). Organizowane są tu spływy kajakowe (warto wspomnieć o jednodniowych ofertach, obejmujących kajak i jego odbiór, jak również odwiezienie kierowcy na punkt startowy - wynajem już od jednego kajaka. Można z oferty skorzystać nawet w pojedynkę.)

  Ponidzie jest regionem rolniczym o tradycjach sięgających tysiące lat wstecz. W pałacu Wielopolskich w Chrobrzu prezentowane są liczące 7,5 tys. lat eksponaty znalezione podczas prac archeologicznych w Pełczyskach, miejscowości która przez trzy ostatnie stulecia p.n.e. była najbogatszą osadą celtycką w całej Małopolsce. W, leżących opodal Buska-Zdroju, Żernikach Górnych zachował się prehistoryczny kurhan i ślady pochówków sprzed 4500 lat p.n.e. Niecka Nidziańska - stanowi wyraźne obniżenie terenu będące synklinorium między Wyżyną Krakowsko-Częstochowską, a Wyżyną Kielecką, którym płynie rzeka Nida i Pilica. Niesłusznie zapomniana Wyżyna Miechowska, z klasztorem bożogrobców i mnogością świątyń, jest częścią tejże Niecki, choć opisana jest (zgodnie z przynależnością administracyjną) do woj. małopolskiego. Roślinnym symbolem Ponidzia jest miłek wiosenny, za architektoniczny uznaje się kolegiatę wiślicką.


  Jaskinia Raj

  Niezwykłe bogactwo szaty naciekowej z licznymi jeziorkami i innymi, charakterystycznymi formami krasowymi, to atuty najpiękniejszej jaskini zlokalizowanej w Górach Świętokrzyskich. Najstarsze góry w Polsce kryją w swoim wnętrzu wiele tajemnic. Przez wiele milionów lat przyroda na tym obszarze tworzyła niepowtarzalne piękno. M.in. za sprawą charakterystycznych dla skał węglanowych zjawisk krasowych powstawały na ich powierzchni oraz we wnętrzu fantazyjne formy. Jednym z przykładów jest jaskinia "Raj" zlokalizowana w Dobrzączce koło Chęcin. Odkryta przypadkowo na początku lat 60. poprzedniego stulecia, z uwagi na niezwykłe bogactwo szaty naciekowej przez swoich odkrywców została nazwana właśnie "Rajem".


  [więcej w:] Chęciny >>>

  Chęciny - zamek

  Najbardziej znanym zabytkiem Chęcin jest górujący nad miastem zamek. Jest on prawdopodobnie najbardziej na północ wysuniętą twierdzą, wybudowaną za czasów dynastii Przemyślidów. Fundatorem zamku był bowiem najprawdopodobniej król Wacław II lub jego wierny stronnik biskup krakowski Jan Muskata.

  Chęciny rozwijały się głównie dzięki temu, że w sąsiedztwie miasta wydobywano w czasach jego świetności ołów, srebro i miedź. W najlepszym momencie rozwoju funkcjonowało tu ok. 30 kopalni. Rywalizowano o prymat w górnictwie z Olkuszem, które również rozwinęło się dzięki wydobyciu kruszców. W bliskości miasta istniały ponadto huty, obsługujące obróbkę rud metali, usytuowane m.in. nad rzeką Bobrzą. Warto dodać, że Chęcinom nadano również prawo górnicze, zapewniające miejscowym żupnikom niezależność sądowniczą od sądu starościńskiego. Z czasem również i sami starostowie obejmowali urząd żupnika, chcąc pobudzić rozwój górnictwa.

  Jako Zamek Królewski w Chęcinach służył Władysławowi Łokietkowi, legendy mówią, że można jeszcze gdzieś w podziemiach natrafić na kosztowności należące onegdaj do archidiecezji Gdańskiej, a ukryte na zamku w obawie przed wrogim Zakonem. Po śmierci Łokietka warownię wziął pod swoją pieczę Król Kazimierz Wielki i jako niezdobytą na ponad 250 lat twierdzę ustanowił.


  Park Etnograficzny w Tokarni

  Skansen powołano w 1976 roku, a zaczęło funkcjonować od 1977 roku. Jest realizacją założeń naukowych etnografa i znawcy tradycyjnej kultury ludowej profesora Romana Reinfussa. Jego zamierzeniem było odtworzenie typowego układu osadniczego wiosek z różnych subregionów Kielecczyzny: Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Sandomierskiej i Niecki Nidziańskiej.

  Skansen podzielony jest na 6 sektorów (szczegóły na Z notatnika krajoznawcy i stronie skansenu). Od zachodu opływa go Nida, gdzie znajduje się pole biwakowe dla kajakarzy. Z wiatą i ławeczkami i sympatycznym zejściem do wody.
  Sektory
  sektor nadwiślański  |  sektor dworsko-folwarczny  |  sektor lessowy  |  sektor Świętokrzyski  |  sektor wyżynny  |  sektor małomiasteczkowy.


  Najbliższy przewodnik:
  w przygotowaniu

  Na zachód:

  Podzamcze Piekuszowskie

  W niewielkiej odległości od Kielc, w kierunku zachodnim, znajdują się spektakularne ruiny pałacu Tarłów. Miejscowość nosi nazwę POdzamcze Piekuszowskie i, już od Piekuszowa, prowadzą ku ruinom znaki. Ruiny są sporadycznie zamykane (krata, którą demontują miejscowi), ale wejść alternatywnych jest aż nadmiar.

  Pałac Tarłów jest budowlą kamienno-ceglaną. Ulokowano ją na niewielkim wzniesieniu, otoczonym stawami i mokradłami. W narożach znajdują się cztery sześcioboczne baszty, pełniące funkcję ozdobną i dekoracyjną. Baszty północne przeznaczone były do celów administracyjnych, a w południowych znajdowały się klatki schodowe prowadzące na pierwsze piętro. W pobliżu budynku istniał park-ogród.


  Gruszczyn - Ruiny Kościoła na Górze św. Michała
  Skryte głęboko w lesie w Paśmie Przedborsko-Małogoskim ruiny kościoła w Gruszczynie to jedna z najbardziej tajemniczych budowli w regionie. Dziś jest mało znana wśród turystów i budzi spory wśród historyków.


  Obecnie ruiny owiane są wieloma legendami i tajemnicami, jak choćby tą o tunelu, który łączył dwór dziedzica ze świątynią. „Nikt, nigdy żadnego tunelu nie znalazł, ale są relacje z czasów drugiej wojny światowej wskazujące na to, że w jakichś podziemiach ukrywali się mieszkańcy okolic. Prawdopodobnie były to jedynie podpiwniczenia kościoła”


  Krasockie Muzeum Chleba - wiatrak holender
  Na niewielkim pagórku, miedzy Częstochową a Kielcami, stoi Wiatrak typu holender. Wiatrak, który od dawna jest symbolem Gminy Krasocin. To w nim mielono ziarno na mąkę. Od 2020 r. ponownie cieszy oko i duszę zapraszając zwiedzających. Choć nie pełni już roli młyna, przypomina o jego istnieniu w latach 30-tych XX wieku oraz wpisuje się w historię mieszkańców Krasocina i okolicznych miejscowości.

  Copyright © MUWIT.pl    O portalu |  autorzy |