Aktualizacja: 1.grudzień'2022
  
Ziemia łódzka
W samym środku PolskiWłókiennicza Łódź >>
Włókiennicza Łódź, do niedawna kojarzona głównie z fabrykami, dziś staje się atrakcją turystyczną na miarę europejską. Dawne fabryki przekształcane są w muzea, galerie oraz centra handlowe, zaś liczne pałace dawnych potentatów włókiennictwa przechodzą drugą młodość. Łódź to także miasto wielokulturowe. Widać to szczególnie w mnogości i różnorodności świątyń oraz na cmentarzach. Na Starym Cmentarzu w Łodzi pochowani są mieszkańcy trzech różnych wyznań: katolicy, prawosławni i ewangelicy- znajdują się tu mauzolea łódzkich rodów, jak również ponad 200 zabytkowych nagrobków. W Łodzi znajduje się też największa w Europie nekropolia żydowska.

Łódź - przewodnik PLUS >>

Łódź - z notatnika krajoznawcy >>

Zdjęcia regionu - Wzniesienia południowomazowieckie >>Schron kolejowy w Konewce >>>

Schron (bunkier) kolejowy w Konewce niedaleko Spały jest jedną z największych atrakcji turystycznych województwa łódzkiego. Schron miał służyć zabezpieczeniu przed atakiem lotniczym pociągów specjalnych, pełniących funkcje ruchomych ośrodków dowodzenia oraz ich personelu dla sztabu grupy armii Środek (Mitte). Główny obiekt kompleksu w Konewce- żelbetowy bunkier- schron, ma długość 380 m oraz przekrój ostrołuku mającego przy podstawie szerokość 15 m i wysokość 9 m, w którym między betonowymi peronami biegnie tor umożliwiający wjazd całego składu pociągu.

 • Tomaszów Mazowiecki - przewodnik PLUS >>
 • Z notatnika krajoznawcy >>


 • SKANSEN RZEKI PILICY >>>

  Podstawowym i konsekwentnie realizowanym założeniem Skansenu Rzeki Pilicy jest tworzenie placówki żywej, w której przyrodę i historię rzeki oraz przestrzeń kulturową, jaką ona wytworzyła, można poznawać wszystkimi zmysłami. Wiele eksponatów otrzymało w Skansenie Rzeki Pilicy „drugie życie”. Najbardziej rozbudowana jest ekspozycja zatytułowana „Młynarstwo wodne w dorzeczu Pilicy”. Najważniejszym jej elementem jest drewniany młyn wodny. W skansenie organiowane są też warstaty (tkactwa, wypieku etc) i pikniki militarne.

 • Tomaszów Mazowiecki - przewodnik PLUS >>
 • Wzniesienia południowomazowieckie - zdjęcia regionu >>


 • Muzeum Wnętrz Dworskich >>>

  Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie leżącym 12 km od Wielunia mieści się w pięknym, okazałym drewnianym dworze z 1757 roku. Architektura dworu nawiązuje do późnobarokowego założenia budownictwa dworskiego. Budowla ma konstrukcję zrębową osadzoną na kamienno-ceglanym fundamencie. Do dworu kształtem zbliżonego do kwadratu przylegają na rogach cztery alkierze. Wnętrza dworu stały się muzeualną wystawą obrazującą kulturę ziemiańską, a w szczególności rodzimość dworu polskiego. Ekspozycja gromadzi pamiątki po wielu rodach ziemiańskich ziemi wieluńskiej. W stylowym dworze zwiedzać można salon, pokoik dziewczęcy, buduar, sypialnie męską i damską, salonik myśliwski, gabinet, salę jadalną i kredensownię. Prezentowane zabytki pochodzą głównie z okolicznych dworów. Wśród eksponatów zobaczyć można barokowe szafy, skrzynie i kufry, ceramikę czy zespół portretów szlachty wieluńskiej z różnych wieków.

 • Wieluń - przewodnik PLUS >>


 • Zduńska Wola - Skansen Lokomotyw >>>

  Skansen Lokomotyw jest pamiątką z lat świetności ważnego węzła kolejowego jakim były Karsznice na trasie magistrali Śląsk – Porty. Powstał w 1993 roku, jako materialna pamiątka w 60. rocznicę oficjalnego oddania Parowozowni Karsznice do użytku i w 150. rocznicę pojawienia się kolei na ziemiach polskich. Była to inicjatywa Północnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej wsparta zaangażowaniem pracowników Lokomotywowni Karsznice.

 • Sieradz - przewodnik PLUS >>


 • Łowicki Park Etnograficzny >>>

  Łowicki Park Etnograficzny w Maurzycach gromadzi zabytki architektury z terenu dawnego Księstwa Łowickiego (obszar współczesnych powiatów łowickiego i skierniewickiego). Położony jest w odległości ok. 7 km od Łowicza, przy trasie Warszawa – Poznań. Do zwiedzania został udostępniony w połowie lat 80. Obecnie znajduje się tu ponad 40 obiektów, datowanych w większości na II poł. XIX i I poł. XX w. Ich rozmieszczenie ukazuje dwa historyczne układy przestrzenne łowickiej wsi: tzw. starą wieś – owalnicę z centralnym placem wioskowym, występującą w XIX w. oraz tzw. nową wieś – pouwłaszczeniową ulicówkę.

 • Łowicz - przewodnik PLUS >>


 • Besekiery - ruina zamku rycerskiego >>

  Z nazwą warowni wiąże się z ko­lei le­gen­da o ry­ce­rzu, któ­ry za­ło­żył się z dia­błem Bo­ru­tą z po­bli­skiej Łę­czy­cy, że zbu­du­je od pod­staw za­mek, nie ko­rzy­sta­jąc przy tym z sie­kie­ry. Tak też zro­bił, nie wie­dział jed­nak, że je­den z ro­bot­ni­ków pra­cu­ją­cych dla nie­go na­zy­wa się Sie­kier­ka. Ry­cerz więc za­kład prze­grał i stra­cił du­szę oraz za­mek, któ­ry na­zwa­no na­stęp­nie Be­sie­kierami. We­dług jed­nej z hi­po­tez hi­sto­rycz­na na­zwa Be­sie­kie­ry wy­wo­dzi się od sło­wa nor­dyc­kie­go Be­sekr, ozna­cza­ją­ce­go czło­wie­ka w skó­rze, niedź­wie­dzia. Su­ge­ru­je ona, że we wcze­snym śre­dnio­wie­czu sta­cjo­no­wa­li tu­taj Wi­kin­go­wie, co po­twier­dza od­kry­ty w po­blis­kim Lu­to­mier­sku ma­so­wy grób wo­jow­ni­ków skan­dy­naw­skich. (źródło: http://www.zamkipolskie.com/)

 • Łęczyca - przewodnik PLUS >>
 • To region z coraz większą liczbą atrakcji turystycznych przyrodniczych i antropogenicznych, takich jak jedyne w naszym kraju uzdrowisko termalne w Uniejowie czy obiekt narciarski w centrum Polski – Góra Kamieńsk na zboczu kopalni Bełchatów. W województwie łódzkim, we wsi Piątek, zlokalizowany jest geometryczny środek Polski, a stolicą regionu jest wielokulturowa i nowoczesna Łódź... (www.polska.travel/)

  Zdjęcia z regionu

  Z notatnika krajoznawcy  Przewodniki 50 PLUS >>>  Nadrzędny cel projekciku to "zobaczyć co w okolicy". Nie zważając na granice województw, czy powiatów. teksty pochodzą w dużej mierze "z internetów" - najczęściej z linkami do źródła. Ale nie tylko do źródła - niektóre rzeczy są naprawdę wyśmienicie opracowane w sieci. Promień 50 km jest za duży dla piechura, dobry dla rowerzystów i posiadaczy czterech kółek.

  Łódź

  Łęczyca

  Łowicz

  Sieradz

  Tomaszów Mazowiecki

  Wieluń


  Ochrona przyrody:             
  źródło fotografii  Ale kanał!
  Oglądanie kanału od środka nie budzi miłych skojarzeń, jednak każdy zwiedzający "Dętkę" jest zaskoczony kunsztem wykonania ceglanych kanałów, powstałych na początku XX wieku. "Dętka" to, dziś zabytkowy, zbiornik na wodę. Jego kanałami (o długości 142 metrów) można obejść plac Wolności dookoła. Jest to bodaj jedyne tego typu muzeum w Europie.
  Muzeum Kanału „Dętka” to oryginalny zabytek hydrotechniki. Mieści się w Łodzi, w podziemnym, owalnym zbiorniku na wodę deszczową, która była gromadzona tam w celu płukania miejskiej sieci kanalizacyjnej. Zbiornik ten powstał w 1926 roku i mieścił około 300 metrów sześciennych deszczówki.

  Muzeum Kanału „Dętka” to także unikalna atrakcja turystyczna. Dziś, jako pierwszy w Polsce kanał otwarty dla zwiedzających, jest pionierskim założeniem muzealnym i niekwestionowaną atrakcją turystyczną Łodzi. Wykonany z czerwonej cegły korytarz „Dętki” ma ponad 142 metry długości, około 1,5 metra szerokości i 187 centymetrów wysokości, co sprawia, że można nim swobodnie spacerować, obchodząc jeden z głównych punktów miasta – plac Wolności – pod ziemią.

 • Strona muzeum

 • Tu Tum
  Bazylika w Tumie to najcenniejszy zabytek w okolicach Łodzi. Zbudowana w latach 1141-61 jest największą budowlą romańską w Polsce.
  Wzniesienie tak ogromnego gmachu wymagało nadludzkiej siły- w jego budowie uczestniczył ponoć diabeł łęczycki Boruta. Choć, jak mówią podania, do pracy nie był skory. Lubił hulać, rąbać się ze szlachtą, straszyć ludzi i wciągać ich w trzęsawiska. Namówiono go do pomocy podstępem. Przekonany, że buduje karczmę, szybko pchnął prace naprzód. Gdy odkrył oszustwo, próbował zniszczyć jedną z wież. Na szczęście mu się nie udało, ale miejscowi twierdzą, że ślad diabelskiej łapy pozostał na murze do dziś. Miejscowość Tum znajduje się 3 km na wschód w kierunku Piątku.

  Niebieskie źródła
  Najważniejszą osobliwością rezerwatu są wywierzyska krasowe, którymi, poprzez szczeliny w skałach wapiennych, wypływa krystalicznie czysta woda, podnosząc piasek denny z dużą siłą do góry, co stwarza wrażenie "wrzenia gejzerów". Czysta, przefiltrowana woda pochłania promienie czerwone, a przepuszcza niebieskie i zielone. Barwa wody jest tu więc tylko refleksem świetlnym.
  Kirkut w Łodzi
  Największy cmentarz żydowski w Europie, miejsce spoczynku 160.000 osób, położony jest w dzielnicy Bałuty, przy ulicy Brackiej. Spoczęło tam wiele osób zasłużonych dla rozwoju i dziejów Łodzi. Przy głównej alei znajduje się też mauzoleum Poznańskiego.


  Copyright © MUWIT.pl    O portalu |  autorzy |