Aktualizacja: 30.październik'2022
  
Wieluń
Przewodnik z cyklu PLUSWieluń jest jednym z 25 miast otoczonych za czasów Kazimierza Wielkiego murami obronnymi. Tworzył on wraz z m.in. „Orlimi Gniazdami” pas fortyfikacji strzegących południowo-zachodniej granicy Korony, ciągnących się od Krakowa aż do Ostrzeszowa. Wieluńskie fortyfikacje powstawały po pożarze miasta w 1335 roku, stopniowo zastępując umocnienia drewniano-ziemne.

Co zobaczyć?:

Mury obronne

Mury obronne Wielunia miały długość około 1200–1300 metrów[1] i obejmowały teren starego miasta o powierzchni 12 ha. Zbudowane zostały na planie nieregularnego owalu złożonego z prostych odcinków. Miały wysokość 6-6,5 metra, wzniesione z lokalnego piaskowca, zwieńczone ceglanym krenelażem. Pierwotnie mury nie posiadały żadnych baszt, a jedynie dwie bramy: Kaliską i Krakowską.

Brama Krakowska – jedyna zachowana do dziś brama miejska. Zbudowana w XIV w. u wylotu traktu do Krakowa, na początku XIX wieku rozebrano stary ratusz miejski, zaś nową budowlę postanowiono dobudować do Bramy Krakowskiej wykorzystując ją jako wieżę ratuszową.
 • Brama Kaliska – zbudowana u wylotu traktu do Kalisza.
 • Brama Maksymiliańska – (dobudowana w XVI wieku) u wylotu na Opole.
 • Baszta Męczarnia – znajduje się w pobliżu ratusza i Bramy Krakowskiej, przy ul. Podwale.
 • Baszta Prochownia – ruiny baszty znajdują się w sąsiedztwie ratusza.
 • Baszta Skarbczyk – zlokalizowana w pobliżu Muzeum Ziemi Wieluńskiej, przy ul. Narutowicza.
 • Baszta Swawola – znajduje się na plantach przy ul. Palestranckiej. • W okolicy:
  Najbliższy przewodnik:
  Sieradz >>>

  Na północ:

  Kościół w Raczynie

  Kosciol drewniany sw. Tekli. W Raczynie sa dwa koscioly oddalone od siebie o niecale 800 metrow. Jeden z nich jest drewniany :)


  Najbliższy przewodnik:
  w przygotowaniu

  Na wschód:

  Załęczański Park Krajobrazowy
  Niech was nie zwiedzie nazwa, wcale nie znajdziecie tu węży, a nazwa pochodzi od wsi Węże leżącej u stóp kamiennego ostańca jurajskiego – Góry Zelce (230 m n.p.m.). Rezerwat powstał, by chronić licznie tu występujące formy krasowe, czyli powstałe na skutek chemicznego rozpuszczania skał przez wodę. Jest jednym z ciekawszych obiektów krajobrazowych w województwie łódzkim i najdalej na północ wysunięty fragment skalnego krajobrazu Jury Polskiej.


  Na terenie Rezerwatu Przyrody Węże można zobaczyć wejścia do 7 jaskiń:
 • Jaskinia Stalagmitowa (długość ok. 80 m, głębokość 13 m),
 • Jaskinia za Kratą (długość 60 m, głębokość 17 m),
 • Jaskinia Mała (długość ok. 26 m, głębokość 4,5 m),
 • Jaskinia Zanokcica,
 • Jaskinia Draba (długość ok. 35 m, głębokość ok. 4 m),
 • Jaskinia Niespodzianka (długość ok. 90 m, głębokość ok. 17 m),
 • Jaskinia Samsonowicza (długość 12 m, głębokość 9 m) – to jedno z największych stanowisk paleontologicznych w Europie. Profesor Samsonowicz i jego studenci odkryli tu kości ponad 100 gatunków zwierząt żyjących w czasie neogenu i plejstocenu, czyli nawet 6 mln lat temu.
 • Najbliższy przewodnik:
  Kluczbork >>>

  Na południe:

  Muzeum Wnętrz Dworskich.

  Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie leżącym 12 km od Wielunia mieści się w pięknym, okazałym drewnianym dworze z 1757 roku. Architektura dworu nawiązuje do późnobarokowego założenia budownictwa dworskiego. Budowla ma konstrukcję zrębową osadzoną na kamienno-ceglanym fundamencie. Do dworu kształtem zbliżonego do kwadratu przylegają na rogach cztery alkierze.

  Wnętrza dworu stały się muzeualną wystawą obrazującą kulturę ziemiańską, a w szczególności rodzimość dworu polskiego. Ekspozycja gromadzi pamiątki po wielu rodach ziemiańskich ziemi wieluńskiej. W stylowym dworze zwiedzać można salon, pokoik dziewczęcy, buduar, sypialnie męską i damską, salonik myśliwski, gabinet, salę jadalną i kredensownię. Prezentowane zabytki pochodzą głównie z okolicznych dworów. Wśród eksponatów zobaczyć można barokowe szafy, skrzynie i kufry, ceramikę czy zespół portretów szlachty wieluńskiej z różnych wieków.

  Najbliższy przewodnik:
  w przygotowaniu

  Na zachód:

  Parcice - ruiny dworu:

  W Parcicach znajduje się XVIII-wieczny park z ruinami klasycystycznego dworu szlacheckiego otoczonego starodrzewem. Dwór ten wzniósł na przełomie XVIII i XIX w. hrabia Leopold Trepka, gorący zwolennik kalwinizmu.
  Można domniemywać, że dwór ten stanął na fundamentach, wcześniejszej siedziby szlacheckiej Elżbiety Czartoryskiej. O jej związkach z Parcicami świadczyć miała stara tablica nagrobkowa z 1623 r., którą odnaleziono po wojnie i przewieziono na cmentarz w Czastarach. Los tej tablicy nie jest dzisiaj znany. W obrębie parku z 4. Ćw. XVIII stulecia rosną dwa, unikalne w skali krajowej platany kalifornijskie o obwodach 428 i 418 cm, kilkusetletni dąb szypułkowy, którego obwód wynosi 560 cm oraz wiąz o obwodzie 300 cm. Dziś, niegdyś piękny klasycystyczny dwór w Parcicach pozostaje w ruinie. Uratowane stylowe piece kaflowe, pochodzące z jego wnętrza, znajdują się w Muzeum Wnętrz Dwrorskich w Ożarowie

  Copyright © MUWIT.pl    O portalu |  autorzy |