Aktualizacja: 30.październik'2022
  
Sieradz
Przewodnik z cyklu PLUS.

Co zobaczyć?:

Sieradzki Park Etnograficzny
Sieradzki Park Etnograficzny położony jest przy ul. Grodzkiej 1, między Żegliną a Zalewem Paradzianka, w pobliżu “Wzgórza Zamkowego”. Idea powstania parku etnograficznego zrodziła się w latach 60-tych z inicjatywy ówczesnej Dyrektorki Muzeum pani Zofii Neymanowej. Sieradzki Park Etnograficzny jest czynny od maja do listopada, codziennie z wyjątkiem poniedziałków,

Cmentarny kościół św. Ducha
Drewniany kosciół z początku XV w., wybudowany w podziękowaniu za sukces Bitwy pod Grunwaldem. W obecne miejsce świątynię przeniesiono w 1853 r.

W okolicy:
Najbliższy przewodnik:
w przygotowaniu

Na północ:

Jeziorsko (jezioro)
Zbiornik Jeziorsko jest najcenniejszym miejscem dla ptaków wodno-błotnych w centralnej Polsce. Najcenniejszy przyrodniczo fragment zbiornika Jeziorsko to cofka (obszar na granicy woda - ląd), która jest objęta także ochroną w formie rezerwatu przyrody o nazwie "Jeziorsko". Gatunkami ptaków, dla ochrony których utworzono obszar są gatunki związane z siedliskami wodnymi i podmokłymi. Koncentracje ptaków wodno-błotnych w okresie migracji osiągają powyżej 70 tys. osobników. Strefa południowa zbiornika, okresowo zalewane zarośla wierzbowe, są miejscem gniazdowania wielu rzadkich gatunków ptaków.Brodnia - kościół drewniany
Brodnia to wieś królewska, powstała jeszcze przed XIV wiekiem, wtedy również założono parafię, w 1644 roku została wcielona do parafii Zadzim, a od 1866 roku ponownie stała się samodzielną parafią. Obecny drewniany kościół zbudowany został około 1556 roku i gruntownie przebudowany w roku 1886. Kościół w Brodni jest trzynawowy z trzema ołtarzami: główny barokowy w kolorze czarnym, zdobiony złotem, z obrazem św. Stanisława Biskupa z XVIII wieku i Matki Bożej Różańcowej z XIX wieku. Ołtarze boczne są rokokowe z XVIII wieku z wizerunkami św. Józefa, św. Mikołaja, św. Rocha i św. Rozalii.


Pęczniew - kościół drewniany
Początki istnienia parafii w Pęczniewie datuje się na XIV w. Wówczas wybudowano drewniany kościół, który przetrwał do poł. XVIII w. Obecna świątynia została wzniesiona w roku 1761 za sprawą Tomasza Kossowskiego z Głogowy herbu Dulęba i jego małżonki Franciszki (na cmentarzu przykościelnym znajduje się ich mogiła). W XIX w. kościół rozbudowano.

Jest to obiekt drewniany o konstrukcji zrębowej, z zewnątrz odeskowany z imitacją boniowania. Pokryty jest dwuspadowym, blaszanym dachem z niewielką wieżą na sygnaturkę. Będąc w świątyni warto zwrócić uwagę na jego zabytkowe wyposażenie, a pośród niego: ołtarz główny z 1640 r. z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus oraz rzeźbami świętych - Wojciecha, Stanisława i Katarzyny, ołtarze boczne z około 1640 r. z obrazami Matki Boskiej Częstochowskiej w drewnianej sukience i świętego Wojciecha, chrzcielnica z II poł. XVII w.
W nawie znajduje się tablica upamiętniająca 6 Pułk Strzelców Konnych im. Stanisława Żółkiewskiego.
W stojącej przy kościele drewnianej dzwonnicy znajduje się zabytkowy dzwon z herbem Pobóg (polski herb szlachecki noszący zawołanie Pobodze) z 1648 r. W pobliżu wejścia głównego do świątyni znajduje się obelisk z popiersiem Ojca Św. Jana Pawła II upamiętniający jego pontyfikat. Po stronie północnej kościoła znajduje się grota z postacią Matki Boskiej z Lourdes ufundowana „W 60 Rocznicę Poświęcenia Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi”


Krąków - ruiny dworu
W 2 poł. XVIII w. należała do Czartkowskich herbu Korab. Wincenty, z Krąkowskich, dzierżawca niedalekiej Brodni stał się niechlubnym bohaterem pamiętnika Kazimierza Deczyńskiego, wykorzystanym przez Leona Kruczkowskiego w jego powieści "Kordian i cham". est to spory budynek z cegły , na planie litery „U” zwrócony frontem na zachód, budynek piętrowy, podpiwniczony, z dachami dwuspadowymi z dachówki ceramicznej . Dokładniejsza historia dworu nie jest znana. (tekst z: www.mojemaleczarowanie.pl. Tam też piękne zdjęcia ruin)
Najbliższy przewodnik:
Łódź >>>

Na wschód:


Zduńska Wola - skansen lokomotyw
Skansen Lokomotyw jest pamiątką z lat świetności ważnego węzła kolejowego jakim były Karsznice na trasie magistrali Śląsk – Porty. Powstał w 1993 roku, jako materialna pamiątka w 60. rocznicę oficjalnego oddania Parowozowni Karsznice do użytku i w 150. rocznicę pojawienia się kolei na ziemiach polskich. Była to inicjatywa Północnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej wsparta zaangażowaniem pracowników Lokomotywowni Karsznice.

Najbliższy przewodnik:
Wieluń >>>

Na południe:

Roszkowice - pałac w "trwałej ruinie"
Pałac w Roszkowicach otaczają pochodzące z XIX w. zabudowania gospodarcze dawnego folwarku, skupione wokół dwóch dziedzińców. Wśród budynków folwarku wyróżniają się: dawna rządcówka, spichlerz oraz gorzelnia. W wyniku remontów i przebudów przeprowadzanych po 1945 r. wiele obiektów utraciło cechy stylowe.

Na północny-wschód od pałacu rozciąga się park krajobrazowy o pow. 3,30 ha, pochodzący z początku XIX w. Na park zaadaptowano niewielki kompleks leśny, dzięki czemu można spotkać w nim stare okazy dębów szypułkowych i buków zwyczajnych. W centrum parku znajduje się polana, a w jego wschodniej części dwa stawy, na jednym z nich utworzono wyspę, na której posadzono graby pospolite.
Niestety zarówno dawny folwark jak i park są otoczone ogrodzeniem. W tej sytuacji nie tylko nie można zwiedzić pałacu w Roszkowicach, a nawet trudno się do niego nawet zbliżyć.

Najbliższy przewodnik:
Kalisz >>>

Na zachód:

Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu usytuowany jest w najstarszej części Kalisza, na terenie wczesnośredniowiecznego kaliskiego grodu, w bliskiej odległości od współczesnego centrum miasta. W 2008 roku odtworzono w Rezerwacie częściową zabudowę średniowiecznej warowni, na którą składają się: brama wjazdowa do grodu wraz z palisadą i mostem, kamienny kurhan, siedem drewnianych chat, dwupoziomowa wieża obronna, wały skrzyniowe, fundamenty oraz część przyziemia romańskiej kolegiaty oraz liczne repliki średniowiecznych przedmiotów. W części etnograficznej znajduje się osiemnastowieczna chata przeniesiona ze starego miasta w Kaliszu.

Kaliski gród to jedno z najważniejszych miejsc związanych z początkami państwa polskiego. Wybudowany został w latach 60. IX wieku na piaszczystej wyspie otoczonej wodami Prosny. Według niektórych badaczy, to właśnie z Kalisza dynastia Piastów rozpoczęła swój militarny podbój grodów położonych na obszarze dzisiejszej Wielkopolski. Największy rozkwit, wczesnośredniowieczny Kalisz przeżywał w czasach panowania księcia Mieszka III Starego, który ufundował tutaj romańską kolegiatę i założył mennicę. Kaliski gród stał się także miejscem pochówku Mieszka Starego. To właśnie za panowania tego władcy Kalisz, obok Poznańia i Gniezna, staje się jednym z trzech głównych grodów w Wielkopolsce. Kres warowni następuje w XIII stuleciu, kiedy to śląski książę Henryk Brodaty zdobywa gród i przenosi Kalisz na prawą stronę Prosny. (tekst: Marcin Magdziński - www.muzeumwkaliszu.pl/)Copyright © MUWIT.pl    O portalu |  autorzy |