Aktualizacja: 30.październik'2022
  
Ciechanów
Przewodnik z cyklu PLUSCiechanów ma jedną z najpiękniejszych wież ciśnień na świecie, kościół, który był piekarnią, i znany browar. Ciekawym miejscem jest też ratusz — w jego projektowaniu brał udział słynny włoski architekt. Co warto zobaczyć i zwiedzić w Ciechanowie? Poniżej przedstawiamy listę zabytków i ciekawych miejsc wartych poznania w mieście i jego okolicach. (podroze.onet.pl)

Co zobaczyć?:

Zamek w Ciechanowie

Ruiny zamku w Ciechanowie to relikty warowni wzniesionej przez książąt mazowieckich dla obrony północno - wschodnich granic księstwa. Zamek był ośrodkiem władzy administracyjno - sądowniczej, pełnił też rolę refugium, schronienia dla mieszkańców miasta.

Zamek położony jest w północnej części miasta, przy ul. Zamkowej. Wzniesiono go na północ od miasta lokacyjnego, na płaskim terenie zalewowym w zakolu rzeki Łydyni. Do dzisiaj zachowały się mury obwodowe wzniesione na planie prostokąta o wymiarach ok. 48 x 57 m oraz dwie cylindryczne wieże narożne od strony południowej. W murze zachodnim znajduje się brama, ponad którą w murze czytelne są ślady konstrukcji przedbramia. Drugą bramę odtworzono w murze południowym. Wieża zachodnia, dawna strażnica, jest pięciokondygnacyjna a wschodnia - więzienna, sześciokondygnacyjna. Ich obecny wygląd jest wynikiem XVI-wiecznej przebudowy. W trakcie szeroko dyskutowanej rewitalizacji trwającej od 2010 r. na dziedzińcu przy murze północnym wzniesiono pawilon muzealny, tzw. Dom Mały.
W okolicy:
Najbliższy przewodnik:
Nidzica >>>

Na północ:

Klasztor Ojców Pasjonistów

Świątynia pod wezwaniem św. Jakuba i Anny powstała w latach 1585-1588. Na przecięciu jego nawy i prezbiterium wyrasta 32-metrowa kwadratowa wieża. W ścianach podpartych przyporami umieszczono ostrołukowe okna. Krańce nawy i kaplicy zamykają wysokie gotyckie szczyty. Nad wejściem do kruchty w przeszklonej wnęce znajduje się figurka Matki Boskiej Skępskiej. W świątyni jest również przechowywany słynący łaskami obraz Madonny z Dzieciątkiem, czczony obecnie jako Niepokalana Przewodniczka z Przasnysza.

Cmentarzysko Gotów koło Nidzicy

Zaledwie kilka kilometrów od Nidzicy, w pobliżu wioski Pielgrzymowo, znajduje się grupa kurhanów liczących sobie ponad 1500 lat usypana tu przez Gotów. Pośród nich największe wrażenie robi gigantyczny kurhan o średnicy 20 metrów tzw. kurhan książęcy. Skąd taka nazwa? Podczas badań, prowadzonych tu w 1937 roku przez niemieckich naukowców, w grobowcu znaleziono m.in. złotą bransoletę, ozdobne metalowe elementy pasa i pokrywę drewnianego naczynia, świadczącą o znajomości stosowania tokarki. Wszystko to wskazuje, że w tym ogromnym kurhanie mógł być pochowany przywódca plemienny, książę a nawet król Gotów.

Najbliższy przewodnik:
Przasnysz >>>

Na wschód:

Muzeum Romantyzmu (Opinogóra)

Muzeum gromadzi pamiątki związane z historią rodziny Krasińskich, ze szczególnym uwzględnieniem Zygmunta Krasińskiego (1812-1859), dramatopisarza (autora „Nie-Boskiej Komedii”, 1835) oraz pamiątki epoki napoleońskiej.

Na Muzeum Romantyzmu składa się kilka obiektów usytuowanych na terenie 22-hektarowego zabytkowego parku krajobrazowego w stylu angielskim. Są to: Neogotycki Pałacyk z lat 40. XIX w., Dwór, Oficyna dworska, Powozownia – mieszczące ekspozycje muzealne, Oranżeria z salą konferencyjno – koncertową i ekspozycją multimedialną oraz zabudowania pofolwarczne mieszczące zaplecze edukacyjne, stajnię i ptaszarnię. Poza terenem parku zwiedzać można Kościół z kryptą grobową, w której pochowany jest Zygmunt Krasiński z rodziną. W dawnej Oficynie dworskiej aktualnie mieści się Biblioteka.


Najbliższy przewodnik:
Modlin >>>

Na południe:

Twierdza Modlin
Twierdza Modlin jest wybitnym i unikatowym dziełem fortyfikacyjnym w skali Europejskiej, porównywalnym tylko z Twierdzą Verdun o 200 letniej historii istnienia i działalności. Twierdza ta stanowi pomnik architektury obronnej, budowanej na przemian przez 4 narodowości: polską, rosyjską, francuską, niemiecką.
Położenie Modlina, u zbiegu rzek Wisły, Narwi i Wkry nadawało temu miejscu wybitne walory obronne. Znaczenie tego miejsca docenił również król szwedzki Karol Gustaw, zakładając tu obóz warowny o narysie gwiazdy czteroramiennej tzw. „Bugskansen”, który przetrwał aż do 1660r. W 1806r. Napoleon, dążąc do rozciągnięcia swych wpływów na wschodzie Europy, tworzy Księstwo Warszawskie. Rozpoczyna budowę na terytorium Księstwa szeregu twierdz. Wstępną decyzję o budowie twierdzy w Modlinie, podejmuje Napoleon, w grudniu 1806r. w czasie pobytu w Poznańiu.


Najbliższy przewodnik:
w przygotowaniu

Na zachód:

Rzeka Wkra

Rzeka Wkra – malownicza i bardzo urokliwa, wijąca się wśród pól, łąk i lasów, czasem wrzynająca się w wysokie na kilka, kilkanaście metrów skarpy porośnięte drzewami iglastymi i liściastymi. Dostarcza schronienia, pożywienia i jest miejscem odpoczynku dla licznych gatunków flory i fauny. Przepływa przez dwa województwa, siedem powiatów i dwadzieścia gmin. Na wielu odcinkach niedoceniana pod względem walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych.

Wkra jest rzeką typowo nizinną, charakteryzującą się niewielkim spadkiem w profilu podłużnym – około 0,5‰. Średni roczny przepływ Wkry w profilu Cieksyn wynosi 6,69 m³/s (Paczyński, Sadurski, 2007). Długość rzeki podawana w różnych publikacjach wynosi ok. 249,1 km, a jej dorzecze 5322 km2. Według moich licznych obliczeń, na podstawie ogólnodostępnych map i pomiarów GPS. Długość Wkry od źródeł w okolicach miejscowości Januszkowo, aż do ujścia za Pomiechowem do Narwi wynosi 263,6 km. Na całej swojej długości rzeka przepływa przez Równinę Mazurską, Wzniesienia Mławskie, Równinę Urszulewską, Równinę Raciąska, Wysoczyznę Ciechanowską i Kotlinę Warszawską. Mija trzy rezerwaty przyrody. W okolicach Gołuszyna ociera się z lewej strony o rezerwat Gołuska Kępa. Poniżej Glinojecka przepływa przez rezerwat Dziektarzewo. Tuż przed Pomiechówkiem przecina na odcinku jednego kilometra rezerwat Dolina Wkry, który położony jest w Lasach Pomiechowskich.Copyright © MUWIT.pl    O portalu |  autorzy |