Aktualizacja: 30.październik'2022
  
Przasnysz
Przewodnik z cyklu PLUSPonoć Przasnysz znany jest z najdłuższego rynku w Europie. Nie największego, ale najdłuższego.

Na przełomie XVI i XVII w. na większości obszarów Europy gotyk był już stylem od dawna przebrzmiałym. Kończył się też renesans, a jego miejsce zajmował barok, który dotarł już do Polski. Były jednak peryferyjne obszary Europy, gdzie gotyk pojawił się dopiero około 1600 r. Szczególnie chętnie stosowany był przez budowniczych świątyń. Tak działo się między innymi na północnym Mazowszu i na Litwie. Najpiękniejszym mazowieckim przykładem gotyckiego kościoła powstałego w tym okresie jest świątynia wzniesiona w latach 1585-1588 dla bernardynów w Przasnyszu. Jej główną zewnętrzną dekoracją są dwa wspaniałe szczyty, których wysokość jest równa wysokości zwieńczonych nimi ścian. Bryłę kościoła dopełnia nieco wyższa od niego wieża z dwoma malowniczymi szczytami. Przylegający do niego klasztor ukończono dwadzieścia lat później. Cały zespół jest bardzo harmonijnie skomponowany, najlepiej prezentuje się od południowego zachodu. Jest to jeden z najpiękniejszych zespołów klasztornych w Polsce. (www.polskaniezwykla.pl)
.

Co zobaczyć?:

Kirkut w Przasnyszu

Cmentarz znajduje się przy ulicy Leszno, ma powierzchnię około 1,4 hektara. Obiekt jest nieogrodzony i ogólnie dostępny.

Jak podaje The Encyclopedia of Jewish Life before and during the Holocaust, cmentarz żydowski w Przasnyszu (w języku jidysz: Prosznic) został założony pod koniec osiemnastego wieku.


Klasztor Ojców Pasjonistów

Świątynia pod wezwaniem św. Jakuba i Anny powstała w latach 1585-1588. Na przecięciu jego nawy i prezbiterium wyrasta 32-metrowa kwadratowa wieża. W ścianach podpartych przyporami umieszczono ostrołukowe okna. Krańce nawy i kaplicy zamykają wysokie gotyckie szczyty. Nad wejściem do kruchty w przeszklonej wnęce znajduje się figurka Matki Boskiej Skępskiej. W świątyni jest również przechowywany słynący łaskami obraz Madonny z Dzieciątkiem, czczony obecnie jako Niepokalana Przewodniczka z Przasnysza.


W okolicy:
Najbliższy przewodnik:
Nidzica >>>

Na północ:

Skierkowizna - kościół drewniany

Zbudowany w 1938 r., oszalowany w 1970 r. Konstrukcji zrębowej, oszalowany deskami z olistwowaniem. Na planie prostokąta, trójnawowy, prezbiterium zamknięte pięciobocznie, kruchta od zachodu na planie kwadratu. Dach krokwiowy nad prezbiterium pięciospadowy, nad korpusem głównym i kruchtą dwuspadowy, kryty gontem. Nad korpusem głównym wieżyczka na sygnaturkę nakryta daszkiem cebulastym zakończonym iglicą zwieńczoną krzyżem. Nad drzwiami wejściowymi dwuspadowy daszek.


Zamek krzyżacki w Szczytnie

Zamek krzyżacki w Szczytnie zbudowano w latach 1370-1380 na planie czworokąta. Razem z przedzamczem był otoczony murem i fosą. Po sekularyzacji Prus zamek został siedzibą książęcego starosty. W XVII wieku opuszczony, stopniowo popadał w ruinę, w XVIII wieku stopniowo rozbierany. Przed II wojną światową na miejscu zamku zbudowano ratusz. Zachowała się wysoka wieża, część przedzamcza i częściowo zasypana fosa.

Najbliższy przewodnik:
w przygotowaniu

Na wschód:

Rezerwat Zwierzyniec

Ogólna powierzchnia całego rezerwatu wynosi 40,52 ha. Całość otoczona jest lasami administrowanymi przez Nadleśnictwo Parciaki. Lasy na terenie, których położony jest rezerwat "Zwierzyniec" objęte są ochroną od ponad 100 lat. Pierwszymi, którzy zauważyli wybitne walory przyrodnicze tych ziem i zaczęli je chronić byli poprzedni właściciele - rodzina hr. Krasińskich.


Najbliższy przewodnik:
w przygotowaniu

Na południe:

Krasne - kościół z katakumbami

Krasne było gniazdem rodowym mazowieckiej gałęzi rodziny Krasińskich. Pod kościołem znajdują się podziemia, a w nich katakumby i grobowce Krasińskich chowanych tu od XIV w. W podziemiach znajduje się pomieszczenie służące za kaplicę przed pogrzebową, która jest oddzielona z obu stron ażurową kratą. Po prawej stronie- za kratą jest ściana z katakumbami, pokryta płytami nagrobnymi Krasińskich, zmarłych w XVI, XVI i XVIII wieku oraz dwie płyty z wieku XIX.

Najbliższy przewodnik:
Ciechanów >>>

Na zachód:

Muzeum Romantyzmu

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze otwarto w 1961 r., w 150 rocznicę dekretu Napoleona przywracającego Opinogórę Krasińskim. Muzeum gromadzi pamiątki związane z historią rodziny Krasińskich, ze szczególnym uwzględnieniem Zygmunta Krasińskiego (1812-1859), dramatopisarza (autora „Nie-Boskiej Komedii”, 1835) oraz pamiątki epoki napoleońskiej.

Na Muzeum Romantyzmu składa się kilka obiektów usytuowanych na terenie 22-hektarowego zabytkowego parku krajobrazowego w stylu angielskim. Są to: Neogotycki Pałacyk z lat 40. XIX w., Dwór, Oficyna dworska, Powozownia – mieszczące ekspozycje muzealne, Oranżeria z salą konferencyjno – koncertową i ekspozycją multimedialną oraz zabudowania pofolwarczne mieszczące zaplecze edukacyjne, stajnię i ptaszarnię. Poza terenem parku zwiedzać można Kościół z kryptą grobową, w której pochowany jest Zygmunt Krasiński z rodziną. W dawnej Oficynie dworskiej aktualnie mieści się Biblioteka.

Zamek w Ciechanowie

Ruiny zamku w Ciechanowie to relikty warowni wzniesionej przez książąt mazowieckich dla obrony północno - wschodnich granic księstwa. Zamek był ośrodkiem władzy administracyjno - sądowniczej, pełnił też rolę refugium, schronienia dla mieszkańców miasta.

Zamek położony jest w północnej części miasta, przy ul. Zamkowej. Wzniesiono go na północ od miasta lokacyjnego, na płaskim terenie zalewowym w zakolu rzeki Łydyni. Do dzisiaj zachowały się mury obwodowe wzniesione na planie prostokąta o wymiarach ok. 48 x 57 m oraz dwie cylindryczne wieże narożne od strony południowej. W murze zachodnim znajduje się brama, ponad którą w murze czytelne są ślady konstrukcji przedbramia. Drugą bramę odtworzono w murze południowym. Wieża zachodnia, dawna strażnica, jest pięciokondygnacyjna a wschodnia - więzienna, sześciokondygnacyjna. Ich obecny wygląd jest wynikiem XVI-wiecznej przebudowy. W trakcie szeroko dyskutowanej rewitalizacji trwającej od 2010 r. na dziedzińcu przy murze północnym wzniesiono pawilon muzealny, tzw. Dom Mały.


Copyright © MUWIT.pl    O portalu |  autorzy |