Aktualizacja: marzec'2023
  
Suwałki
Przewodnik z cyklu PLUS


Co zobaczyć?:


Suwałki
Suwałki założyli nad rzeką Czarna Hańczą, w centrum swoich dóbr kameduli wigierscy. W 1690 r. była to malutka osada licząca sobie dwa "dymy". Legenda mówi, iż nazwa - Suwałki, pochodzi od słowa suwałka, która w dialekcie "ziuków" - Litwinów zamieszkujących Suwalszczyznę - oznacza "zbieraninę". I w rzeczy samej, pierwsi mieszkańcy Suwałk stanowili poniekąd zbieraninę, wśród której zapewne mogli znajdować się nawet i włóczędzy z różnych stron., ozy, drumliny, rynny i cyrki lodowcowe. Są młode i wyraziste, lodowiec bowiem odszedł stąd najpóźniej. Na ziemi suwalskiej leży 160 jezior o powierzchni powyżej 1 ha, w tym słynna Hańcza.

Najwięcej zabytków znajduje się przy ulicy Kościuszki, która była pierwszą ulicą. Pod względem zbytków, architektury i położenia ul. Kościuszki jest najbardziej atrakcyjną i reprezentacyjną ulicą miasta. Ponadto na uwagę zasługuję Park Konstytucji 3 Mają, z licznymi alejkami i muszlą koncertową, Galeria Jednego Obrazu. Na ulicy Kościuszki znajduje się wiele dawnych kamienic m.in:
*** Budynek Muzeum im. Marii Konopnickiej z około 1827 roku, w domu tym urodziła się i spędziła dzieciństwo Maria Konopnicka.
*** Budynek dawnej poczty z 1829 r. Obecnie znajduję się Centrum Sztuki Współczesnej i Galeria Andrzeja Strumiłły.
*** Ratusz i odwach z lat 1834-1844, obecnie odnowiony budynek, w którym mieści się siedziba Urzędu Miasta.
*** Dom pod kolumnami ul. Kościuszki 62.
*** "Dom gubernatora" ul. Kościuszki 71.
*** Muzeum Okręgowe ul. Kościuszki 81 z lat 1912-1913, dawniej ,,Resursa Obywatelska" - budynek był siedzibą wielu instytucji i stowarzyszeń.
*** Stary Szpital budynki z lat 1840-1860, obecnie znajduję się tam Bar Polski.
*** Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z lat 1838- 1840 do czasów wojny była tu cerkiew.
*** Kościół św. Aleksandra z lat 1842-1845r.


W okolicy:


Wigierski Park Narodowy
Na potrzeby rosnącego ruchu turystycznego wyznaczone zostały i zagospodarowane ścieżki edukacyjne: "Las", "Suchary", "Płazy", "Jeziora" i "Puszcza". Urządzono cztery pola namiotowe i jedną plażę (Krzywe) na gruntach administrowanych przez WPN oraz 11 pól namiotowych na gruntach innych właścicieli. dużą popularnością cieszą się wystawy: przyrodnicza (w budynku dyrekcji parku) oraz etnograficzna "Ocalić od zapomnienia" (przy leśniczówce w Krzywem). Turystyka na terenie Parku odbywa się po wyznaczonych szlakach, oraz po istniejących drogach publicznych: drodze wojewódzkiej (Suwałki- sejny), drogach powiatowych i gęstej sieci dróg gminnych. Z penetracji wyłączone są strefy brzegowe jezior zarośnięte trzcinami, a także pas wody o szerokości 100 metrów na odcinku od ujścia rzeki Czarnej Hańczy do Wigier do półwyspu Łysocha.

Wigry - Klasztor pokamedulski
Malowniczo położony na jeziorem Wigry kompleks budynków byłego klasztoru kamedulskiego. Zakonnicy zostali sprowadzeni tutaj przez króla Jana Kazimierza w 1667 r., ale pierwotne drewniana zabudowania spłonęły w pożarze w roku 1671 r. Klasztor odbudowano w stylu późnobarokowym. Wzniesiono także 17 eremów (małych domków mieszkalnych) dla zakonników, które można w dalszym ciągu podziwiać. Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedził klasztor podczas swojej pielgrzymi do Polski w roku 1999. Malutkie pokoje, w których Papież mieszkał podczas swojej wizyty, są obecnie udostępnione zwiedzającym. Będąc w zespole poklasztornym warto też wejść na wieżę zegarową, z której rozciąga się piękny widok na jezioro Wigry.

Suwalski Park Krajobrazowy
Krajobraz północnej Suwalszczyzny jest swoistym muzeum natury, kwintesencją spadku po lodowcu otrzymanym przez kontynent europejski. Nagromadziły się tu przeróżne formy polodowcowej rzeźby terenu: moreny, kemy, kemowe tarasy, ozy, drumliny, rynny i cyrki lodowcowe. Są młode i wyraziste, lodowiec bowiem odszedł stąd najpóźniej. Na ziemi suwalskiej leży 160 jezior o powierzchni powyżej 1 ha, w tym słynna Hańcza. Gulbieniszki, Wiżajny, Turtul, Szypliszki i Ejszeryszki. Czy gdzieś jeszcze w Polsce są takie charakterystyczne nazwy?

Dowspuda - Pałac Paca
Będąc niedaleko poświęćmy kilkanaście minut temu zabytkowi. Więcej nie trzeba - wspomniane kilkanaście minut pozwolą westchnąć nad losem pałacu Paca. Dzisiaj z ruin zostało niewiele. Z braku funduszy niestety nie ma projektu odbudowy, a to co dała Unia Europejska wykorzystano na renowację parku wokół tego miejsca. Utworzono ścieżkę poznawczą "Park w Dowspudzie - natura i historia", którą każdy może przejść się, by pospacerować.

Wszystko zaczęło się w 1820 roku, kiedy to Ludwik Michał Pac rozpoczął budowę pałacu. Fundusze zdobył walcząc u boku Napoleona, gdzie w jego armii był generałem. Budowę ukończono w 1823 roku. Stare pisma głoszą, iż była to budowa opływająca w luksusy. Podobno nawet w stajni miały być wyłożone najdroższe marmury i kryształowe lustra. Z uwagi na fakt, iż Pac był osobą bardzo zasłużoną w swoich czasach, bardzo szybko powstało powiedzenie: "Wart Pac pałaca, a pałac Paca". Niestety hrabia Pac nie władał tutaj zbyt długo, gdyż już w 1830 roku władze carskie skonfiskowały dobra dowspudzkie. Była to kara wymierzona przez cara za udział Paca w powstaniu listopadowym. Pałac Paca przechodził wówczas z rąk do rąk, ale nikt nie potrafił o niego należycie zadbać. W ten sposób niszczejąc trafił do ostatniego dzierżawcy, który postanowił pałac w Dowspudzie rozebrać i odsprzedać cegły i materiał z przeznaczeniem pod budowę koszar w Suwałkach.


Uroczysko Święte Miejsce nad Rospudą
Miejscowa ludność od dawien dawna zbierała się w tym miejscu w dniu 24 czerwca. Modliła się, zjadała rytualny posiłek, obmywała w pobliskiej rzeczce Jałówce, składała pod krzyżami ofiary - pieniądze i żywność oraz zawiązywała na nich ozdobne ręczniki. Jak wyjaśniają etnografowie, obrzedy te charakterystyczne są dla prawosławnego święta Jordana. Podobne zachowania są spotykane na Mińszczyźnie, skąd prawdopodobnie wywodziła się część ludności. Dziś święto jest oficjalnie usankcjonowane przez miejscowego proboszcza.

Bakałarzewo - skansen fortyfikacji Prus Wschodnich
Fortyfikacje w Bakałarzewie, nad rzeką Rospudą, to najlepiej zachowany fragment poniemieckiej Granicznej Pozycji Osłonowej z drugiej wojny światowej. Na odcinku dwóch kilometrów pomiędzy jeziorami Sumowo i Siekierowo znajduje się zgrupowanie 13 schronów ryglujących drogę i wjazd do dawnych Prus Wschodnich. Trzonem tych umocnień jest dwukondygnacyjny schron z zachowaną kopułą pancerną ckm typu 20P7. Na obiekcie tym, już od kilku lat, prowadzone są prace rekonstrukcyjne, a skansen fortyfikacyjny jest stale powiększany.

Mieruniszki - Zabytkowe ruiny kościoła ewangelickiego
Ruiny kościoła ewangelickiego usytuowane są w bezpośrednim sąsiedztwie drogi Gołdap-Filipów-Suwałki, niegdyś w centrum miejscowości, na zadrzewionym wzniesieniu przy wschodnim brzegu jeziora Mieruńskiego Wielkiego. Kościół gotycki, wielokrotnie przebudowywany, z akcentem niderlandzkiego klasycyzmu. Na planie prostokąta z trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Na osi od południowy-zachód strony przylega wieża na planie kwadratu. Od strony północno-zachodniej loża kolatorska i kruchta, obie o analogicznych rzutach. Obiekt murowany z cegły i kamienia polnego, tynkowany. Najlepiej zachowana wieża trójkondygnacyjna, kondygnacje wydzielone fryzem płycinowym, między nim blendy, na osi ostrołukowy portal flankowany dwoma półkolistymi niszami, nad portalem rozglifiony otwór okienny zamknięty łukiem odcinkowym. Pierwotnie przekryta dachem namiotowym, nawa główna dwuspadowym.Copyright © MUWIT.pl    O portalu |  autorzy |