Aktualizacja: luty'18Krościenko
Przewodnik z cyklu 10+Orientacyjny zasięg przewodnika:w Pieninach o świcie, ptak kwili gdzieś w życie
świeża rosa osiada na pąkach
- Pocztówka z Pienin, Andrzej TrzebickiZ Krościenka i nieodległej Szczawnicy wychodzi mnóstwo szlaków górskich: w zachodnie rejony pasma Radziejowej, w Małe Pieniny, w Pieniny Właściwe i na Lubań w Gorcach. Najliczniej odwiedzane są oczywiście Pieniny Właściwe z K3 i Sokolicą, na drugim miejscu są Małe Pieniny i szlaki spacerowe wokół Szczawnicy.


SPIS TREŚCI:

część 1. - Informator turystyczny
część 2. - Co zobaczyć w Krościenku
  część 2A. - Z Krościenka w Pieniny

    Trzy Królowe Pienin
  Pieniński Park Narodowy

  część 2B. - Spływ Dunajcem
  część 2C. - Z Krościenka na Słowację (Czerwony Klasztor i Haligovske Skaly)
  część 2D. - Z Krościenka w Gorce (Pasmo Lubania)
  część 2E. - Z Krościenka w Małe Pieniny (Szczawnica)
  część 2F. - Z Krościenka w Beskid Sądecki (Pasmo Radziejowej)

    Cmentarz wisielców pod Dzwonkówką