Aktualizacja: 30.październik'2022
  
Muszyna
Przewodnik z cyklu PLUS

Kiedyś tymi stronami uciekał król Muskata, otoczony rycerzami tak wysokiego wzrostu, że stojąc na przeciwległych szczytach gór, mogli sobie podawać ręce. Rycerze ci mówili biegle po łacinie. Królowi przypadła okolica tak do gustu, że postanowił się tu zatrzymać. Zbudował sobie zamek i założył miasto, które otoczył murem. Dał mu nazwę od swego imienia Muskata – Muszyna.

Co zobaczyć?:

Ruiny zamku w Muszynie

Obecnie z zamku pozostały resztki murów. Można także odnaleźć zarys dziedzińca. Nie wyglądają one zbyt okazale ale za to roztacza się z nich przepiękny widok na leżącą poniżej Muszynę. Jak każde stare zamczysko także i muszyńska warownia ma swoja legendę. Głosi ona, że w podziemiach budowli śpią rycerze, którzy obudzą się gdy kraj będzie w potrzebie i wraz z rycerzami śpiącymi pod Giewontem ruszą na pomoc. Na razie jednak zadowalają się przebudzeniem w każdą Niedzielę Palmową.


Kirkut w Muszynie

położony jest na stromym zboczu Malnika tuż przy Smarkatnym Potoczku, w południowo wschodniej części miasta, na zakręcie ul. Ogrodowej. Założona w XIX w. nekropolia na powierzchni 0,3 ha mieści około 80 macew. Cmentarz otoczony jest płotem z żerdzi. Gdzieniegdzie widoczne są fragmenty oryginalnego muru. Po prawej stronie od wejścia na cmentarz znajdują się groby z dwudziestolecia międzywojennego, po lewej starsze macewy. Najstarsze nagrobki pochodzą z 1900 r. Na macewach widnieją inskrypcje w języku hebrajskim, rzadziej w języku polskim. Po II wojnie światowej cmentarz popadł w zapomnienie. W 1995 r. wykonano prace renowacyjne sfinansowane przez Fundację Wiecznej Pamięci, o czym wspomina tablica informacyjna umieszczona na cmentarzu. Z inicjatywy dr. Leszka Hońdo z Katedry Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie dokonano inwentaryzacji nagrobków.

Muszyna - Muzeum regionalne

Budynek będący obecnie siedzibą Muzeum Regionalnego "Państwa Muszyńskiego" jest rekonstrukcją zabytkowego XVIII-wiecznego zajazdu, który był częścią podzamkowego zespołu dworskiego. W sali konferencyjnej organizowane są wystawy, koncerty oraz prelekcje.
Zbiory zgromadzone w Muzeum Regionalnym PTTK w Muszynie liczą ok. 2300 muzealiów z dziedziny archeologii, etnografii, historii i sztuki. Pochodzą przede wszystkim z zakupów, z wykopalisk z terenu ruin zamku w Muszynie, częściowo są darem miejscowego społeczeństwa. Ekspozycja stała składa się z trzech działów: etnograficzny, historyczno-archeologiczny i sztuki, zajmujących 5 pomieszczeń o łącznej powierzchni ok. 300m2.


Dwór Starostów

Dwór Starostów pochodzi z przełomu XVIII i XIX wieku. Stanowił on siedzibę starostów muszyńskich, którzy - w imieniu biskupów krakowskich - władali dawnym „Państwem Muszyńskim” z własną administracją, sądownictwem i wojskiem, które powstało jeszcze w XIII wieku.
Przy dworze znajdowała się kordegarda (wartownia), zajazd, mieszkalna brama, piekarnia, zaplecze kuchenne, stajnia z wozownią oraz spichlerz i kilka mniejszych obiektów gospodarczych. Na przepływającej obok rzece Muszynka zostały wybudowane również młyny, które czynne były aż do końca XIX wieku. W zabudowie dworskiej znajdował się również browar. Do dziś z całego kompleksu poza Dworem Starostów oraz kordegardą zachował się zajazd, zrekonstruowany w 2010 roku. Obecnie stanowi siedzibę Muzeum Regionalnego Państwa Muszyńskiego. W 2018 roku odbudowano spichlerz - dziś tak zwany Dom Garncarza. Dwór Starostów na początku XX wieku został przebudowany (dodano dobudówkę po wschodniej stronie oraz północną werandę), jednak zachował on swój klasycystyczny charakter. Dziś, po renowacji w latach 2014-2015, budynek stanowi siedzibę Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Muszynie. Funkcjonuje w nim także stylowa kawiarnia.


Kordegarda

pochodzi z przełomu XVIII i XIX wieku, wybudowana na miejscu wcześniej istniejącej. Pierwszą wzmiankę o budowli można odszukać w inwentarzu Klucza Muszyńskiego z 1732 roku. Początkowe przeznaczenie kordegardy jako wartowni dla wszelkiego rodzaju straży wojskowych, warty garnizonowej, wojskowej, policyjnej, biur komendanta oraz dla aresztantów. Tego tupu budynki były nierozłącznym elementem zespołów zabudowań płacowych. Nie były one bezpośrednio połączone, stały najczęściej w pobliżu głównej bramy.
Kordegarda w Muszynie została wybudowana jako budynek parterowy. Jego ściany są murowane oraz otynkowane. Budynek pokryty jest czterospadowym dachem, z którego wysunięte są okapy. Z dachu wysunięte są lukarnie, czyli pionowe okienka na dachu doświetlające poddasze. Całość kryta jest dachówką w kolorze czerwonym. Dodatkowo od strony frontu znajduje się ganek, który przykrywa dwuspadowy dach. Właścicielem budynku jest Nadleśnictwo Muszyna i znajduje się on w Muszynie, przy ulicy Kity 15.


W okolicy:
Najbliższy przewodnik:
w przygotowaniu

Na północ:

Muszyna Złockie- cerkiew

Cerkiew wzniesiona została na planie krzyża z drzewa modrzewiowego. Jest to trójdzielny budynek o konstrukcji zrębowej, oszalowany i kryty blachą. Od frontu znajduje się wieża konstrukcji słupowo-ramowej o ścianach prostych, oraz prezbiterium. Wieńczą je ośmioboczne hełmy ze ślepymi latarniami i cebulastymi zwieńczeniami. Nad nawą widzimy kopułę na tamburze z wieżyczką i podwójnymi ślepymi latarniami. Wnętrze cerkwi zdobi klasycystyczno-rokokowy ikonostas z II połowy XIX wieku, autorstwa Bogdańskich, oraz polichromia figuralno-ornamentalna z 1873 roku. Na uwagę zasługują również trzy ołtarze boczne w stylu rokokowym z XIX wieku, oraz barokowy krucyfiks. Wśród licznie zgromadzonych w cerkwi obrazów wyróżnia się starszy od samej cerkwi barokowo-ludowy obraz "Chrystus u słupa", pochodzący jeszcze z XVIII wieku, ikona "Ukrzyżowanie" z 1875 roku namalowana przez P. Gubalskiego, oraz "Śś. Cyryl i Metody" z 1870 roku. Z czasów bardziej współczesnych pochodzą: ołtarz główny z 1962 i chrzcielnica z 1963 roku, a także dzwonnica drewniana, wolnostojąca z 1957 roku. Obok cerkwi położony jest cmentarz greckokatolicki otoczony murem z XIX wieku.

Szczawnik - cerkiew

Cerkiew w Szczawniku architektonicznie jest cerkwią typu zachodnio-łemkowskiego, choć ma nieco nieproporcjonalnie wydłużony kształt (zapewne efekt dziewiętnastowiecznej rozbudowy). Nad jej przedsionkiem, nawą i prezbiterium wznoszą się wieże różnej wysokości z hełmami (baniami) zwieńczone kutymi krzyżami. Prezbiterium zamknięte jest trójbocznie i połączone z zakrystią. We wnętrzu znajduje się ikonostas powstały na przełomie XVIII i XIX w. oraz ołtarze boczne, powstałe w 1729 r., z ikonami Opłakiwania Chrystusa i Przemienienia Pańskiego. Z XVII w. pochodzi ikona Chrystusa Pantokratora w pomieszczeniu ołtarzowym. Z tego samego okresu pochodziła ikona św. Michała Archanioła, przeniesiona z cerkwi do muzeum w Nowym Sączu. Na jednej z wież cerkwi znajduje się dzwon z 1707 r. Przed cerkwią od strony głównej drogi tablice z informacjami o obiekcie i jego zwiedzaniu.
Bezpośrednio za cerkwią bije ocembrowane źródło wody mineralnej, dostępne dla turystów. Smakiem przypomina krynicki Zuber (silny posmak siarkowodoru). W górnej części wsi można jeszcze odnaleźć połemkowskie drewniane spichlerzyki zrębowe.

Jastrzębik - cerkiew

Cerkiew wzniesiona została na planie krzyża z drzewa modrzewiowego. Jest to trójdzielny budynek o konstrukcji zrębowej, oszalowany i kryty blachą. Od frontu znajduje się wieża konstrukcji słupowo-ramowej o ścianach prostych, oraz prezbiterium. Wieńczą je ośmioboczne hełmy ze ślepymi latarniami i cebulastymi zwieńczeniami. Nad nawą widzimy kopułę na tamburze z wieżyczką i podwójnymi ślepymi latarniami. Wnętrze cerkwi zdobi klasycystyczno-rokokowy ikonostas z II połowy XIX wieku, autorstwa Bogdańskich, oraz polichromia figuralno-ornamentalna z 1873 roku. Na uwagę zasługują również trzy ołtarze boczne w stylu rokokowym z XIX wieku, oraz barokowy krucyfiks. Wśród licznie zgromadzonych w cerkwi obrazów wyróżnia się starszy od samej cerkwi barokowo-ludowy obraz "Chrystus u słupa", pochodzący jeszcze z XVIII wieku, ikona "Ukrzyżowanie" z 1875 roku namalowana przez P. Gubalskiego, oraz "Śś. Cyryl i Metody" z 1870 roku. Z czasów bardziej współczesnych pochodzą: ołtarz główny z 1962 i chrzcielnica z 1963 roku, a także dzwonnica drewniana, wolnostojąca z 1957 roku. Obok cerkwi położony jest cmentarz greckokatolicki otoczony murem z XIX wieku.


Mofeta w Jastrzębiku

Jeszcze do 1947 r. we wsi znajdowało się ponad 100 gospodarstw łemkowskich. Do dziś można tu spotkać charakterystyczne łemkowskie domy, tzw. chyże. Przy drodze do Złockiego uważny turysta zaobserwować może dosyć rzadkie w Karpatach zjawisko suchej ekshalacji gazowej. Ekshalacje dwutlenku węgla (mofety) towarzyszą zazwyczaj naturalnym wypływom wód mineralnych. Cięższy od powietrza dwutlenek węgla gromadzi się, zwłaszcza w bezwietrzne dni, w zagłębieniach terenu. W takich miejscach gaśnie płomień zapałki, leżą też uduszone małe gryzonie, ptaki, płazy. Stwierdzono nawet przypadki padania owiec. Zdarzało się, że dwutlenek węgla znajdował ujście w piwnicach domostw w Jastrzębiku i Tyliczu. Dawni mieszkańcy Jastrzębika- Łemkowie- mówili, że w tych miejscach oddycha piekło.

Najbliższy przewodnik:
Krynica >>>

Na wschód:

Powroźnik- cerkiew na liście UNESCO

Najstarszą cerkwią w Polskich Karpatach, pochodzącą z 1600 roku, jest cerkiew św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku.

Niewątpliwie najcenniejszym obiektem zabytkowym w tym rejonie jest cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła. Zbudowana w 1600 r. jest najstarszą cerkwią w południowej Polsce i została w 2013 r. wpisana listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest to obiekt drewniany, trójdzielny, jednonawowy, konstrukcji zrębowej, z wieżą konstrukcji słupowej. Nad nawą dach namiotowy trzykrotnie łamany, nad prezbiterium-trójspadowy. Całość wieńczą trzy charakterystyczne baniaste wieżyczki ze ślepymi latarniami. Elewacja zewnętrzna i dach kryte gontem. Wnętrze niezwykle bogate w zabytki sztuki cerkiewnej, min. wyróżnia się polichromia figuralna z początku XVII w., barokowy ołtarz główny z ikoną "Matka Boża z Dzieciątkiem" Z XVII w. Ikonostas z XVII w. został wykorzystany jako tło ołtarza. Również ikony, które możemy tam obejrzeć, mają unikalną wartość ("Sąd Ostateczny", "Aron", "Pieta" i inne).

Wojkowa - cerkiew
Dziś zapadła wieś pośród lasów Gór Czerchowskich, przy granicy słowackiej; pod tym względem może się z nią równać tylko Dubne. Te dwie wsie wyznaczają region, zwany umownie wschodnim pasmem granicznym. Wokół nich narosło wiele legend. Ale region tu opisywany zaczyna się przy głównej szosie z Nowego Sącza do Piwnicznej. Sama nazwa „Wojkowa” wywodzi się prawdopodobnie od „wojka”, czyli wojownika, lub strażnika. Przypuszcza się bowiem, że w początkach istnienia Klucza Muszyńskiego (schyłek XIVw.) miała tu istnieć strażnica graniczna.

W wojkowskiej cerkwi znajduje się 4-strefowy ikonostas z końca XVIII w. zwieńczony sceną Pasji, zaś ściany budowli zdobi zachowana w dobrym stanie polichromia figuralna. Z powodu wojny nie została ona dokończona. Obrazy umieszczone na ścianach cerkwi przedstawiają Trójcę św., scenę Zmartwychwstania Chrystusa, scenę Zwiastowania NMP, Świętych Cyryla i Metodego. Niezwykle cenną pamiątką z czasów liturgii greckokatolickiej jest płaszczenica, używana w obrządku wschodnim podczas świąt wielkanocnych. Jest to płótno z namalowanym wizerunkiem Chrystusa leżącego w grobie. Płaszczenica stanowiła nakrycie Grobu Pańskiego. Podczas procesji rezurekcyjnej była uroczyście obnoszona wokół świątyni a następnie układana na ołtarzu, pozostając tam czterdzieści dni aż do Wniebowstąpienia.


Najbliższy przewodnik:
w przygotowaniu

Na południe:

Leluchów- cerkiew


„W Leluchowie miła, zaczyna się koniec świata” śpiewało kiedyś Stare Dobre Małżeństwo. I rzeczywiście dochodząc do tej ostatniej przed granicą ze Słowacja miejscowości można odnieść wrażenie, że dalej są już tylko góry. Jednak warto tu przystanąć i skierować wzrok na zbocze Kraczonika gdzie umiejscowiona jest dawna cerkiew pod wezwaniem świętego Dymitra.

Wnętrze cerkwi zdobi polichromia z początku naszego stulecia, oraz ikonostas rokokowo-klasycystyczny z XIX wieku, zdobiony ikonami z 1895 roku namalowanymi przez Antoniego i Michała Bogdańskich. Zachowały się też dwie ikony będące prawdopodobnie pozostałością dawnej cerkwi: Yeraikon (Chusta św. Weroniki) z końca XVIII wieku, oraz ikona św. Mikołaja. Z wyposażenia przetrwały też krzyże procesyjne i feretrony. Obok cerkwi widoczna jest wolnostojąca dzwonnica konstrukcji słupowej, dołem szalowana, nakryta daszkiem podbity gontem. Świątynia otoczona jest ogrodzeniem z kamienia polnego i licznymi starodrzewami. Dwie najstarsze 100-letnie lipy są pomnikami przyrody. Parafia greckokatolicka została uposażona w 1736 roku przez biskupa F.K. Szaniawskiego. Obecnie jest kościołem rzymskokatolickim pw. Macierzyństwa Najświętszej Marii Panny.

Dubne- cerkiew

Cerkiew Łemkowska św. Michała Archanioła reprezentująca styl zachodniołemkowski jest budynkiem drewnianym o konstrukcji jednonawowej, trójdzielnej, którego wieża posiada konstrukcję słupowo-ramową. Dach świątyni jest namiotowy nad nawą, nad prezbiterium ze szczytem skośnym (czyli kalenicowy), wielopołaciowy, pokryty blachą i zwieńczony trzema baniastymi wieżyczkami z pozornymi latarniami. Wewnątrz w nawie i prezbiterium widoczne są kopuły namiotowe, w babińcu strop płaski. Wnętrze zdobi polichromia ornamentalno-figuralna z końca XX w. Rokokowo-klasycystyczny ikonostas (ozdobna, pokryta ikonami ściana we wnętrzu cerkwi) autorstwa Antoniego Bogdańskiego, przedstawia figuralne postacie świętych: św. Mikołaja, św. Michała, Matki Boskiej z dzieciątkiem, Chrystusa Nauczającego, św. Szczepana i Wawrzyńca.

Na poddaszu cerkwi ma stanowisko rzadki w Europie gatunek nietoperza – Podkowiec Mały – dzięki czemu Towarzystwo Pro Natura pozyskało środki z Unii Europejskiej i z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska na dofinansowanie remontu pokrycia dachowego cerkwi, który przeprowadzono w 2011 roku. Prace remontowe prowadzono w zimie, gdy podkowce przebywały w jaskiniach.


Najbliższy przewodnik:
Piwniczna >>

Na zachód:

Cerkiew w miliku

Przejazd między Milikiem, a Szczawnikiem jest możliwy tylko dla samochodów terenowych lub traktorów. Można też pieszo - ale wtedy pamiętajcie o kaloszach. Ilość błota na tej trasie przechodzi wszelkie pojęcie.

zbudowana została w 1813 roku w typie zachodniołemkowskim, na miejscu poprzedniej, którą zniszczyła powódź. Jest to budynek drewniany, oszalowany, konstrukcji zrębowej, z wieżą konstrukcji słupowej z nadwieszaną izbicą. Słupy nośne ujmują babiniec. Budowla jest trójdzielna, jednonawowa. Nawę główną otaczają dwie czworoboczne kaplice. Przy prezbiterium od strony północnej została dobudowana zakrystia. Dach jest podbity gontem, kryty blachą, łamany, nad nawą dwuspadowy, nad prezbiterium namiotowy. Zdobią go trzy baniaste wieżyczki ze ślepymi latarniami. Wewnątrz widzimy sklepienia zwierciadlane i strop z fasetą. Podobnie jak w innych miejscowościach tego regionu ludność łemkowska została wysiedlona w latach 1945-47. W1951 roku, po osiedleniu się na ich miejscu chłopów polskich, cerkiew przemianowano na kościół rzymskokatolicki. Najciekawszymi zabytkami w cerkwi są ikony "Opłakiwanie Chrystusa" z 1700 roku, "Pietta" z XVII wieku, niekompletny ikonostas rokokowo-klasycystyczny z 1806 roku, feretrony z ludowymi ikonami Chrystusa na krzyżu z XVIII wieku, a także obrazy Trójcy i Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XIX wieku. Wnętrze cerkwi zdobi polichromia ornamentalna z 1930 roku. Powyżej świątyni stoi współcześnie zbudowana dzwonnica.

Cerkiew w Andrzejówce

Cerkiew w Andrzejówce pochwalić się może niecodziennym eksponatem. Jest to zabytkowy instrument nazywany „dzwonem Ewy” czyli podwieszana u stropu metalowa sztaba z nawierconymi otworami. Uderzenie w odpowiednie miejsce instrumentu powodowało wydobywanie dźwięków o różnej wysokości. Niestety obecni właściciele cerkwi nie prezentują go zwiedzającym.

Obecną cerkiew zbudowano prawdopodobnie w latach 1860–1864, być może była to tylko przebudowa świątyni z XVII lub XVIII wieku. Później remontowano ją w 1874 roku i wielokrotnie w XX wieku. To budowla drewniana konstrukcji zrębowej o ścianach obitych gontem, trójdzielna, składająca się z prezbiterium z zakrystią, szerszej, kwadratowej nawy i słupowej wieży o pochyłych ścianach, z babińcem, przedsionkiem i zachatą. Na wieży wsi dzwon z 1691 roku. Cerkiew kryją blaszane dachy namiotowe, łamane, z cebulastymi kopułami i pozornymi latarniami. Wnętrze świątyni zdobi ornamentalna polichromia z przełomu XIX i XX wieku oraz rokokowy ikonostas z początku XIX wieku, z częścią ikon przemalowanych w 1874 roku przez Victorina Zompfa z Bardiowa. Szczególnie ciekawe są ikony Matki Bożej i świętego Mikołaja. Poza tym można obejrzeć barokowy ołtarz i nastawy dwóch ołtarzy z XVIII wieku. Ciekawy jest instrument zwany dzwonem Ewy, czyli wisząca metalowa sztaba z otworami, na której metalowymi młoteczkami dzwoniono na trwogę i podczas nabożeństw. Na terenie przycerkiewnym, otoczonym niskim murkiem z kamienia łamanego, krytym gontowym daszkiem, jest cmentarz i rosną pomnikowe, stuletnie lipy.

Żegiestów

Tego typu świątynie zachowały się jedynie w Europie Środkowo-Wschodniej i jest ich ponoć tylko trzy w Europie. Co więcej - cerkiew została wybudowana dla grekokatolików (a nie zaadoptowana do ich obrządku). Nigdy jednak nie była użytkowana w obrządku, dla którego została stworzona. Nigdy również nie została ukończona. Budowę cerkwi przerwała II Wojna światowa, a po wojnie już nie było komu kończyć budowy. Nie było też dla kogo - grekokatolicy zostali wysiedleni (w ramach brutalnej akcji Wisła)

Cerkiew grekokatolicka pw. św. Michała Archanioła została konsekrowana w roku 1928, zaś po wojnie przekształcona w kościół rzymskokatolicki (pod wezwaniem św. Anny). Przez długie lata był zaniedbywany, aż w końcu doczekał się gruntownej renowacji w latach 1980-1985. Świątynia zbudowana jest z kamienia i cegły, dach przykryty blachą. Budynek zwieńczają trzy kopuły (cerkiew trójdzielna) z drewnianymi wieżyczkami (niestety dach wymaga renowacji). Warto wejść do środka (kościół jest praktycznie cały czas otwarty) , jak również zobaczyć krucyfiks na zewnętrznej ścianie prezbiterium (na zewnątrz kościoła), autorstwa Z. Janczury. Osobiście nie spotkałam jeszcze tak przejmującego wizerunku Chrystusa ukrzyżowanego.Copyright © MUWIT.pl    O portalu |  autorzy |