Aktualizacja: 11.sierpień'2022
  
Baligród
Przewodnik z cyklu PLUSMiejscowość Baligród położona jest nad potokiem Hoczewka, na trasie obwodnicy bieszczadzkiej, na odcinku pomiędzy Cisną a Hoczwią lub jak kto woli Leskiem. Na pierwszy rzut oka widać, że nie jest to miejscowość całkiem mała, podobna do innych bieszczadzkich wiosek. Przede wszystkim posiada coś na kształt rynku... na którym stoi czołg.

Co zobaczyć?:czołg T-34/85 w Baligrodzie

Pierwotnie stał tu czołg, który rzeczywiście miał brać udział w walkach w Bieszczadach: lekki czołg T-70. W walkach jednak udziału nie brał. Gdy okazało się, że jest to jedyny zachowany egzemplarz w kraju, zabrano go do muzeum szkoły oficerskiej wojsk pancernych w Poznańiu.

kirkut w Baligrodzie

Na cmentarzu zachował się jeden z nielicznych w całych Bieszczadach nagrobek tumbowy. Tumba jest poziomym nagrobkiem (rodzaj sarkofagu), który wykształcił się wśród Żydów sefardyjskich (pochodzących z Portugalii i Hiszpanii), często była dwuczęściowa - dolna część w postaci skrzyni a górna to przykrywająca ją piramida lub półkolumna. Znajduje się on w dolnej - najstarszej - części cmentarza, który powstawał z dołu "rosnąc" w górę stoku.

cerkiew w Baligrodzie
[info z 2013 r] W unikatowej cerkwi w Baligrodzie już za dwa lata ma powstać centrum kulturalne, które będzie przyciągać tłumy. Forum Kultury Karpat- tak ma nazywać się instytucja, którą planują powołać do życia członkowie Stowarzyszenia na rzecz Ratowania Cerkwi w Baligrodzie, które od trzech lat jest właścicielem zrujnowanego zabytku. Plany są imponujące: koncerty, wystawy i warsztaty pisania ikon, spotkania chórów, muzeum instrumentów regionalnych i muzeum twórczości wybitnego poety Jerzego Harasymowicza.- Rozmawialiśmy już w tej sprawie z jego żoną- zdradza Jarosław Tomaszewski, prezes stowarzyszenia i dodaje:- Chcemy, aby cerkiew stała się miejscem niezwykłym.


W okolicy:
Najbliższy przewodnik:
Lesko >>>

Na północ:

Drewniana kaplica św. Józefa w Nowosiółkach


Średnia Wieś - najstarszy kościół w Bieszczadach

Kościół w Średniej Wsi jest najstarszym kościołem w Bieszczadach. Kościół Wniebowzięcia NMP w Średniej Wsi (pow. leski) powstał prawdopodobnie w II połowie XVI w. jako kaplica dworska. W XVII w. przejęli go protestanci, a w 1697 r. wrócił do katolików. Drewniana świątynia konstrukcji zrębowej, na kamiennej podmurówce, z wieżą konstrukcji słupowo-ramowej (dobudowaną w latach 1983-84). Z zewnątrz budowla w całości obita gontem. Całość na planie prostokąta, z krótkim prezbiterium zamkniętym trójbocznie. W ścianie frontowej znajduje się portal, utrzymany w gotyckim stylu ciesielskim. Wyposażenie późnobarokowe, m.in. ołtarz główny i dwa ołtarze boczne, wykonane przez snycerzy krośnieńskich.

Najbliższy przewodnik:
Lutowiska >>>

Na wschód:

cerkiew w Górzance

cerkiew w Bereźnicy Wyżnej

drewniany kościół w Średniej Wsi

Olsza kosa w Stężnicy - rezerwat

Cisy na Górze Jawor - rezerwat
Najbliższy przewodnik:
Cisna >>>

Na południe:

Rezerwat florystyczny "Woronikówka"


Rezerwat "Sine Wiry"

Rezerwat "Sine Wiry" o pow. całkowitej 450,19 ha, z czego na terenie Nadleśnictwa Cisna znajduje się 331,19 ha. Utworzony w celu ochrony ze względów naukowych, dydaktycznych oraz krajobrazowych przełomowego odcinka rzeki Wetlina. Stanowi on naturalną ostoję wielu rzadkich i chronionych zwierząt (głównie ptaków i dużych ssaków – w tym drapieżców), a także miejsce występowania chronionych roślin naczyniowych, 28 z nich podlega ochronie prawnej, z czego 7 podlega ochronie częściowej, a 21 ścisłej w tym m. innymi Mieczyk dachówkowaty, Tojad wschodniokarpacki, Buławnik mieczolistny i wielkokwiatowy.
Osobliwością rezerwatu jest pozostałość osuwiska skalnego i jeziorka zaporowego "Jezioro Szmaragdowe". Osuwisko to powstało latem 1980 r. po gwałtownych i długotrwałych opadach deszczu na południowym stoku Połomy piętrząc wody Wetliny, w wyniku czego powstało w/w jezioro o pow. 9000 m2. Rzeka z czasem wyżłobiła sobie koryto w łapie osuwiskowej, a "Jeziorko Szmaragdowe" zostało zarumuszowane materiałem skalnym.
W rezerwacie Sine Wiry wyznakowano ścieżkę edukacyjną.

Najbliższy przewodnik:
Komańcza >>>

Na zachód:

Rezerwat Gołoborze

jest naturalnym głazowiskiem piaskowców istebniańskich nad Rabskim potokiem, ze zbiorowiskiem roślinności naskalnej oraz rzadkimi minerałami. (...) Tak nisko położone gołoborza są w polskich Karpatach spotykane tylko na południe od Baligrodu na niewielkim obszarze tzw. "łuski Bystrego".

Huczwice

Teren dawnej wsi Huczwice (z otwartą niedawno chatką studencką) to wspaniałę tereny do "łazikowania" i jeżdżenia na rowerze. Tuz obok znajdują się tereny dawnych wsi Sukowate oraz Kamionki z ciekawym szlakiem turystycznym na Suliłę - jeden z lepszych punktów widokowych w okolicy.

Jeziorko bobrowe

U północnych stoków Chryszczatej (997m n.p.m), pomiędzy terenami dawnych - nieistniejących obecnie - wsi Huczwice oraz Sukowate, ulokowało się niewielkie, ale malownicze jeziorko z charakterystycznymi kikutami drzew wystających ponad taflę wody..


cerkiew w Roztokach


Copyright © MUWIT.pl    O portalu |  autorzy |