Aktualizacja: styczeń'2021Zachodniogalicyjskie cmentarze wojenne
Zdjęcia z regionu


Zdjęcia znajdują się nad Google Photos. Wystarczy kliknąć zdjęcie lub link pod nim.Cmentarz nr 51 - na Rotundzie


Czarne - Cmentarz wojenny nr 53


Cmentarz wojenny nr 70 - Owczary (Rychwałd)

Cmentarz wojenny nr 60 - na )( Małastowskiej)Cmentarz wojenny nr 49 i 50 - Wysowa


Copyright © MUWIT.pl    O portalu |  autorzy |