Aktualizacja: styczeń'2021
  
Olsztyn
Przewodnik z cyklu 10+Olsztyn leży w południowej części Warmii, historycznej krainy należącej w latach 1466-1772 do Rzeczypospolitej. Wbrew powszechnej opinii nie jest położony na Mazurach. Najwyższy punkt Olsztyna umiejscowiony jest na wysokości 155 m n.p.m., natomiast najniższy na 88 m n.p.m.W granicach administracyjnych miasta leży 15 jezior (13 powyżej 1 ha)a Olsztyńskie lasy zajmują ponad 1800 ha!!!

Jeziora pojezierza Olsztyńskiego

Obszar Pojezierza Olsztyńskiego rozciąga się po obu brzegach górnego biegu Łyny, sięgając na zachodzie po Pasłękę. Krajobraz ukształtowany został w wyniku ostatniego zlodowacenia (lobu Łyny), którego fazy zaniku zaznaczają się w postaci łuków wałów morenowych sięgających na zachodzie po Morąg, na południu po Nidzicę, a na wschodzie po linię Szczytno-Biskupiec. Wysokość moren nie przekracza 200 mn.p.m.. W podłożu zalega głównie glina zwałowa. W dolinach rynien lodowcowych i mis pojeziernych występują torfowiska i łąki. Największe Jeziora: Dadaj, Jezioro Luterskie, Jezioro Wulpińskie, Ukiel, Kalwa.

Co zobaczyć?:


Olsztyński zamek

Budowa najstarszej jej części zaczęła się około 1348 roku. Kapituła Warmińska zdecydowała, że będzie on pełnił rolę ośrodka administracyjnego. Najpierw zbudowane zostało skrzydło północne, potem południowe. Od południa i od strony Łyny zamku broniły mury kurtynowe. Po murze można było się dostać z jednego skrzydła na drugie. W latach 1756-1758 dobudowane zostało trzecie skrzydło barokowe.Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku


Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku należy do najsłynniejszych w Polsce i jednocześnie najstarszych w Europie skansenów. Jego początki sięgają 1909 roku, kiedy to na obrzeżach Ogrodu Zoologicznego w Królewcu zgromadzono pierwsze kilkadziesiąt obiektów architektury ludowej (20) oraz dwa obiekty archeologiczne.Copyright © MUWIT.pl    O portalu |  autorzy |