Aktualizacja: luty'2021


Region karpacki
O regionieŁancuch Karpat:

Źródło: Wikipedia |  


Karpaty – łańcuch górski w środkowej Europie, ciągnący się łukiem przez terytoria ośmiu krajów: Austrii, Czech, Polski, Słowacji, Węgier, Ukrainy, Rumunii i Serbii. Karpaty wchodzą w skład alpejskiego systemu górskiego. Zajmują one powierzchnię 190 tys. km2 i tym samym stanowią drugi po Alpach łańcuch górski Europy.

Region karpacki - megaregion fizycznogeograficzny Europy Środkowej. Obejmuje górskie i podgórskie struktury fałdowe powstałe w orogenezie alpejskiej, leżące na wschód od Alp i na północ od Półwyspu Bałkańskiego. W jego skład poza właściwymi Karpatami wchodzi pierścień obniżeń otaczających je od zewnątrz (Podkarpacie i Równiny Południoworumuńskie) oraz zespół obniżeń leżących wewnątrz łańcucha karpackiego (Kotlina Panońska wraz z kotlinami Wiedeńską i Tullneńską).


Karpaty Zachodnie >>>

Karpaty Wschodnie >>>

Karpaty Południowe

Góry Zachodniorumuńskie i Wyżyna Transylwańska

Kotlina Panońska >>>

Równiny Południoworumuńskie

Międzynarodowy Rezerwat Biosfery:

W 1992 r. pod egidą UNESCO utworzono Międzynarodowy Rezerwat Biosfery (MaB) "Karpaty Wschodnie", który w 1999 r. uzyskał formalny status jedynego na świecie trójstronnego Rezerwatu Biosfery (polsko-słowacko-ukraińskiego). Jego powierzchnia na terenie trzech państw sięga 208 tys. ha, z czego na Polskę przypada 108 tys. ha, w granicach BPN i dwóch parków krajobrazowych - Doliny Sanu i Ciśniańsko-Wetlińskiego.


Copyright © MUWIT.pl    O portalu |  autorzy |