Aktualizacja: styczeń'2020Zamagurie
O regionieWybrane zdjęcia z regionu:Region Zamagurza jest najmniejszym regionem turystycznym Słowacji. W przeszłości należał razem z Wysokimi Tatrami do Spiskiej żupy (do dzisiaj obszar od Lewoczy do granicy z Polską nazywa się Górny Spisz). W skład regionu wchodzi powiat Stara Lubownia i część powiatu Kieżmark, ogranicza go od północy granica z Polską, z granicznymi rzekami Dunajcem i Popradem, Pieninami i Pogórzem Lubowniańskim, na południowym zachodzie znajduje się Magura Spiska, a na południu Góry Lewockie. Izolacja krainy leżącej za grzbietem Magury Spiskiej spowodowała, że zachowała ona niezwykły charakter. Oczarowała ona wielu wielbicieli niezwykłego bogactwa przyrody, zabytków historii, unikalnej architektury ludowej z żywymi tradycjami swojskiego folkloru góralskiego.SPIS TREŚCI:   Stará Ľubovňa - zamek i skansen

Pieniny

   czerwony Klasztor i Haligovske Skaly

Zdjęcia z regionu

Drewniaki w regionie


Naturalne obszary chronione
Wśród naturalnych obszarów chronionych Zamagurza należy wspomnieć o Haligowskich Skałach - rezerwat przyrody z największą jaskinią w Pieninach Aksamitką (niedostępną dla zwiedzających), Kamieńskim gajem cisowym, w którym występuje cis zwyczajny (rezerwat przyrody), Litmanowski potok (rezerwat przyrody) z zachowanymi środowiskami oryginalnej ichtiofauny, Wąwóz Jarzębiński (rezerwat przyrody) - dolina w formie kanionu z 5 kaskadami i kotłami o średnicy 6 m i głębokości 3 m. Symbolem Zamagurza są dzikie i malownicze Pieniny. Nie są duże, ich pasmo o długości 35 km należy jednak do najpiękniejszych i najcenniejszych obszarów górskich w Środkowej Europie. Dominantą Pienin i całego Zamagurza są majestatyczne formy skalne Trzy Korony. Największą atrakcję turystyki pienińskiej stanowi romantyczny rejs na typowych góralskich tratwach po Dunajcu w przepięknej scenerii przyrody Pienińskiego Parku Narodowego (PIENAP). Strome klify Pienin obmywa graniczna rzeka Dunajec, której silny prąd wydrążył w wapieniach na odcinku długości 8,5 km głęboki i wąski kanion z wysokimi skalnymi ścianami. Najpiękniejszy odcinek rejsu wiedzie Przełomem Dunajca do Przełomu Leśnickiego potoku. W miesiącach letnich można pływać i wędkować w czystych wodach Dunajca, Lipniczki i Rieki. Można pojeździć na rowerze po znakowanych szlakach. W okresie zimowym znajdą coś dla siebie również narciarze, którzy w tej malowniczej krainie znajdą trasy dla narciarstwa zjazdowego i narciarstwa biegowego (Jeziersko).