Aktualizacja: styczeń'18Białystok
Narew, Tykocin i Puszcza Knyszyńska

Informator:


O regionie:W obrębie Białegostoku znajdują się dwa rezerwaty przyrody o powierzchni łącznej 106 ha, będące pozostałościami Puszczy Knyszyńskiej. Wystarczy jednak wyjechać niewiele ponad 10 km od centrum aby zaszyć się w odmętach prawdziwej puszczy. Pełno tu bagien, malowniczych wzgórz i borów. Puszcza Knyszyńska otacza Białystok od północy i wschodu. W sercu Puszczy Knyszyńskiej leży cudownej urody miasteczko Supraśl- warto zatrzymać się przy cmentarzu. Sami zobaczcie kaplicę cmentarną...

Linkownia:


- Białystokonline.pl

- Rowerowy Białystok

- Archiwalna strona urzędu miasta - sprawniej działająca niż nowa wersja.

Noclegi:


Białystok nie oferuje ogromnej bazy noclegowej - jak na niewielkie miasto (w sumie) jest jednak wystarczająca.
- Schronisko młodzieżowe Podlasie - aleja Józefa Piłsudskiego 7B - niełatwo znaleźć, szczególnie nocą. To niewielki domek (co ciekawe: in situ!) wbity między bloki.


Księgarnia:W księgarni białostockiej pokazujemy nie tylko publikacje dotyczące miasta, ale również bezpośrednich okolic. Trudno bowiem zaprzeczyć, że Białystok związany jest na stałe z Puszczą Knyszyńską.

Ochrona Przyrody:


Las Zwierzyniecki:
Białystok jest jednym z niewielu miast, w którym wchodząc do parku w śródmieściu, można wyjść poza granicę miasta nie wychodząc wcale z terenów zielonych. Park Zwierzyniecki jest ogólnodostępny. Pełni rolę "płuc miasta", jest miejscem odpoczynku i rekreacji, edukacji przyrodniczo-leśnej, ośrodkiem życia kulturalnego - odbywają się tu kulturalne i sportowe imprezy plenerowe (np.: Dni Dziecka, koncerty, festyny, kiermasze)

W czasach panowania Branickich, na południowych peryferiach Białegostoku rozciągał się ogromny Zwierzyniec, stykający się swoją północną granicą z terenami pałacowymi, będący miejscem licznych polowań dworskich. Miał on około 14 wiorst obwodu, otoczony był różnymi ogrodzeniami i rowami, a do jego wnętrza prowadziła wielka brama kamienna.
Mieszkały tu jelenie, daniele, bażanty, kuropatwy, dzikie kaczki, łabędzie. U schyłku XVII w. młodzież szkolna poszerzała tu swoje wiadomości z ziołolecznictwa, botaniki, ogrodnictwa, rolnictwa i mineralogii.

Rezerwat Antoniuk:
Celem ochronnym jest zachowanie fragmentu lasu odznaczającego się stosunkowo wysokim stopniem naturalności i znacznym zróżnicowaniem szaty roślinnej zawierającej w swym składzie charakterystyczne dla Wysoczyzny Białostockiej zbiorowiska leśne oraz szereg rzadkich, w tym kilka podlegających ochronie prawnej roślin. Do cennych elementów tego rezerwatu należy zaliczyć również źródliska z charakterystyczną roślinnością. W ich obrębie wykształciły się silnie przewodnione gleby mułowo-torfowe z łęgami jesionowo-olszowymi. Drzewostan złożony jest z olszy czarnej i świerka z niewielką domieszką wiązu szypułkowego - bardzo rzadkiego w warunkach naturalnego zbiorowiska leśnego. Do osobliwości rezerwatu zaliczyć można rośliny chronione jak: wawrzynek wilczełyko, widłak spłaszczony oraz bardzo rzadko występujące kruszczyk szerokolistny i podkolan biały. Do innych osobliwości należą: wiąz szypułkowy, turzycę luźnokwiatową (rzadki gatunek o zasięgu borealno-górskim), gwiazdnicę długolistną.

Tematycznie i cyklicznie:


Warto zobaczyć:


 Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy


Cerkiew katedralna św. Mikołaja Cudotwórcy - świątynia powstała na miejscu XVI -wiecznej filii cerkwi dojlidzkiej w latach 1843-1846 w stylu klasycyzmu rosyjskiego (połączenie klasycyzmu i bizantynizmu, pod wpływem prądów budownictwa cerkiewnego, płynących z Petersburga), na planie krzyża greckiego
 Pałac Branickich


Miała 18 lat, gdy poślubiła mężczyznę trzy razy starszego od siebie. Małżeństwo było zaplanowane przez rodziny, on przed nią miał dwie żony. Ale żyli zgodnie i szczęśliwie. I to właśnie przez 23 lata ich związku Białystok doczekał się miana Wersal Podlaski.
Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy

Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy to jednopiętrowy budynek z licznymi dekoracjami fasadowymi. Ten XVIII- wieczny pałacyk, za czasów Branickich mieścił w sobie dwadzieścia dwa pomieszczenia, z czego większość miała charakter reprezentacyjny. Piętro pałacyku zajmowały apartamenty gościnne, zaś dolną – apartamenty Branickich.
Dzisiejszy wystrój i wyposażenie wnętrz pałacu nie jest oryginalny, ponieważ majątek Branickich został rozprzedany po śmierci Izabeli Branickiej. Obecna ekspozycja odzwierciedla jednak wystrój XVIII- wiecznych wnętrz, a jedynym oryginalnym elementem w pałacu są płyty kominkowe z Gryfem Branickich i Ciołkiem Poniatowskich. Na parterze zachowano pierwotny rozkład pomieszczeń.

Białostocka katedra

Muzeum Historyczne w Białymstoku

Browar Dojlidy
Co, kto, kiedy? - ciekawostki z internetów:
Z dyskusji na temat patrona trasy:

Józef Olszyna - Wiczyński to postać tragiczna. Rozpoczynał karierę wojskową w Legionach, tam zdobywał kolejne stopnie dowodzenia i w latach 20. został awansowany na podpułkownika. Co ważne był dowódcą garnizonu w Kijowie. We wrześniu 1939 roku dowodził grupą Operacyjną "Grodno". Po rozwiązaniu oddziału przebywał w Sopoćkiniach, gdzie został zabity przez Sowietów. Zginął śmiercią tragiczną, metodą katyńską, przez strzał w tył głowy. Co gorsza na oczach rodziny. Jeśli chodzi o jego znaczenie, to Piłsudski nazwałby takiego wojskowego "generałem od porządeczku", był człowiekiem niezbędnym, ale niezbyt eksponowanym.

Generał Ludwik Kmicic - Skrzyński to pierwsza falanga generalska. Nie był może tak bardzo promowany, ale to wspaniała postać. Jak większość generalicji II Rzeczpospolitej ma swój rodowód w Legionach. To dowódca Białostockiej Brygady Kawalerii [przemianowaną później na Podlaską Brygadę Kawalerii- red.], z którą wziął udział w kampanii wrześniowej. To także postać barwna w miejscowej anegdocie, ale znana także z aktywnego życia społecznego. Brakuje mu tylko legendy II wojny światowej, którą miał Maczek czy iers, bo wziął udział w bitwie pod Kockiem i dostał się do niewoli.

Proponuję generała Nikodema Sulik - Sarnowskiego. Wywodził się z Podlasia (urodził się w Kamiennej Starej). To dowódca z charakterystycznym wąsikiem i kresową postawą. Blisko współpracował z Andersem, znał Maczka i Kleeberga. Miał bardzo bogatą biografię, walczył z Armią Czerwoną w 1939 roku i pod Monte Cassino. Ten zacny generał był też bardzo poważany na Zachodzie wśród emigracji londyńskiej. Pochlebnie o Suliku mówił prezydent Kaczorowski. Odnosił się z szacunkiem do żołnierza, był nie tylko dowódcą, ale i ojcem, opiekował się harcerstwem w swoim dywizjonie. Była to osoba spolegliwa i charyzmatyczna jednocześnie. Powinniśmy się wstydzić, bo jest to postać niedostatecznie znana, choć patronuje kilku miejscom, choćby w Dąbrowie Białostockiej.

Galerie zdjęć:

Białystok na przedwiośniu

Skansen Wsi Białostockiej

Białystok wiosną - w centrumBiałostockie ciekawostki:

Białystok - miasto nie od dziś :)

Nieznana historia Białegostoku

Tajne kody tkaczek
Podlaskie drewniaki:
Białostockie muzeum wsi

Odwiedzając skansen będą Państwo mogli zobaczyć zabytkową drewnianą architekturę podlaskiej wsi, taką, jaką współcześnie można już tylko podziwiać w muzeach na wolnym powietrzu. W skansenie znajdują się zarówno obiekty zaliczane do tak zwanej małej architektury, a więc krzyże, kapliczki, studnie, jak i budynki mieszkalne i gospodarcze, a także dwór przeniesiony z miejscowości Bobra Wielka.