Aktualizacja: styczeń'19Karpaty
Tam gdzie góry i doliny

Karpaty Wschodnie  |  Pogórza Karpackie  |   Pieniny  |  Tatry  |   B.Żywiecki  |   Gorce  |  B.Wyspowy  |   B.Niski  |  


Informator:


O regionie:Pogórze Karpackie (Pogórze Beskidzkie) – północny pas Karpat polskich i czeskich, są to niższe partie Zewnętrznych Karpat Zachodnich, najdalej na północ wysunięta część Karpat Zachodnich, położona pomiędzy Beskidami na południu a Podkarpaciem Północnym na północy.

Pogórze ma charakter wyżyny składającej sie z niewysokich wzniesień o wysokościach od 350, do ok. 600 m n.p.m. W trzeciorzędzie erozja wietrzna i wodna wyrównała płaskowyż, wypiętrzony wskutek ruchów tektonicznych. W czwartorzędzie, w czasie ostatniego zlodowacenia, nastąpiła inwazja lądolodu skandynawskiego. Te czynniki spowodowały zrównanie wierzchowinowe, czego rezultatem są szerokie, łagodne i obłe stoki. Skutkiem lądolodu są również doliny U-kształtne.

Linkownia:


  |  


nbsp; |  

Noclegi:


Karpaty to jeden wielki mix. Poczynając od dzikich Karpat Wschodnich i Południowych, po uturystycznione Karpaty Zachodnie. W zakresie noclegów panuje tu ogromna różnorodność.Księgarnia:I tu także jest mix. W Karpatach Wschodnich królują bezwzględnie reprinty, reedycje i starocie.Ochrona Przyrody:


Międzynarodowy Rezerwat Biosfery:

W 1992 r. pod egidą UNESCO utworzono Międzynarodowy Rezerwat Biosfery (MaB) "Karpaty Wschodnie", który w 1999 r. uzyskał formalny status jedynego na świecie trójstronnego Rezerwatu Biosfery (polsko-słowacko-ukraińskiego). Jego powierzchnia na terenie trzech państw sięga 208 tys. ha, z czego na Polskę przypada 108 tys. ha, w granicach BPN i dwóch parków krajobrazowych - Doliny Sanu i Ciśniańsko-Wetlińskiego.


Atrakcje turystyczne:


Warto wiedzieć:


GOPRowskie szkolenie

Internetowy program stworzony przez ratowników GOPR zyskał uznanie nie tylko 66 tys. użytkowników, którzy odwiedzili jego witrynę. To pierwszy przypadek w kraju, by do przekazania wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy, profilaktyki unikania wypadkom w górach oraz zachowania się w sytuacjach ekstremalnych, wykorzystano metodę szkoleniową tzw. e-learning.

Warto zobaczyć:
GÓRY SANOCKO-TURCZAŃSKIE

Teren ten obejmuje obszar na północ od Sanu, na wschód od Jeziora Solińskiego i na południe od szosy Lesko – Ustrzyki Dolne – Krościenko. Z geograficznego punktu widzenia nie są to już właściwe Bieszczady, lecz tzw. Góry Sanocko-Turczańskie (należące do tzw. Beskidów Lesistych). W ich krajobrazie dominują długie, proste wały górskie o słabo zróżnicowanej linii grzbietowej, ciągnące się z północnego zachodu na południowy wschód i porozdzielane rozległymi obniżeniami, w których od dawien dawna kwitła gospodarka rolnicza. Na omawianym obszarze można wyróżnić trzy takie grzbiety: na północy Żuków, w środkowej części porozdzielany dolinami potoków ciąg wzniesień Stożek – Moklik – Ostre, na południu najwyższy Otryt.

NAJSanok  |