Aktualizacja: luty'18Kalisz
Przewodnik z cyklu 10+Orientacyjny zasięg przewodnika:
Od IX do XIII wieku na Zawodziu znajdowało się centrum wczesnośredniowiecznego państwa. Była tu stolica kasztelanii, ziemi i księstwa, a położenie grodu na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych i komunikacyjnych zdecydowało o szybkim rozwoju miejscowego rzemiosła i handlu. W tej części Kalisza znajdował się ośrodek władzy świeckiej i kościelnej, który najbardziej rozwijał się w okresie panowania Mieszka III Starego, zwanego powszechnie "księciem całej Polski". Kaliską dzielnicę wspominał w 1106 r. Gal Anonim.


SPIS TREŚCI:

   Cenne znaleziska archeologiczne pod Kaliszem

   Zdjęcia z Kalisza