Aktualizacja: luty'18Dukla
Przewodnik z cyklu 10+Orientacyjny zasięg przewodnika:
Beskidem Dukielskim zwykło się określać środkowo- wschodnią część Beskidu Niskiego. Beskid Dukielski rozciąga się od doliny Wisłoki na zachodzie po drogę Królik Polski-Daliowa-Czeremcha na wschodzie. Za północną jego granicę uznaje się szosę Nowy Żmigród-Dukla-Jasionka, zaś granicę południową wyznacza granica polsko- słowacka. Przeważają tu wąskie grzbiety o przebiegu równoleżnikowym lub z północnego zachodu na południowy wschód. Najwyższymi szczytami całego Beskidu Dukielskiego jest Baranie oraz Piotruś, natomiast najbardziej znanym- niewątpliwie- Cergowa.


SPIS TREŚCI:Co zobaczyć w Dukli i w okolicy?