Aktualizacja: luty'18Łęczyca
cz. 2 - Co zobaczyć w Łęczycy?Co zobaczyć w Łęczycy?:

Zamek - siedziba łęczyckiego muzeum

Został zbudowany przez króla Polski Kazimierza Wielkiego najprawdopodobniej w latach 1357-1365. Jest jednym z typowych architektonicznych założeń Kazimierzowskich. Zajmował południowo- wschodnią część miasta. W swoich murach gościł trzech polskich królów: Władysława Jagiełłę, Kazimierza Jagiellończyka i Zygmunta III Wazę.
Jagiełło przebywał tutaj 36 razy. Powodem tak częstych wizyt monarszych były sprawy państwowe (najczęściej sądy), wojny z Zakonem Krzyżackim i Zjazdy Generalne. W 1406 r. zamek spłonął razem z miastem. Został jednak szybko wyremontowany i już latem 1409 r. dwukrotnie gościł w swoich murach polskiego monarchę. Po klęsce rycerzy zakonnych na polach Grunwaldu w dniu 15 lipca 1410 r. część znamienitych jeńców krzyżackich i zagranicznych gości posiłkujących Zakon została osadzona pod strażą w zamku łęczyckim, gdzie czekali na wykup.

Muzeum w Łęczycy
W kręgu zainteresowań muzeum była sama Łęczyca i obszar dawnej Ziemi łęczyckiej. "Początki były bardzo skromne, zaczęto od ok. 300 zabytków, z tego ok. 100 stanowiły meble, obrazy, wyroby ze szkła i porcelany, pochodzące z okolicznych majątków ziemskich, zabezpieczone podczas przeprowadzania reformy rolnej". (...) Łęczyca ma obecnie największą w Polsce kolekcję muzealną tzw. diabelską, liczącą ponad 400 eksponatów.

klasztor Norbertanek
Pozostałości murów miejskich
klasztor Bernardynów
Cmentarz rzymsko-katolicki
Cmentarz ewangelicki
Ratusz


 
Co zobaczyć w okolicy:

Na wschód od Łęczycy:

Kolegiata w Tumie - Bazylika w Tumie to najcenniejszy zabytek w okolicach Łodzi.

Zbudowana w latach 1141-61 jest największą budowlą romańską w Polsce. Wzniesienie tak ogromnego gmachu wymagało nadludzkiej siły- w jego budowie uczestniczył ponoć diabeł łęczycki Boruta. Choć, jak mówią podania, do pracy nie był skory. Lubił hulać, rąbać się ze szlachtą, straszyć ludzi i wciągać ich w trzęsawiska. Namówiono go do pomocy podstępem. Przekonany, że buduje karczmę, szybko pchnął prace naprzód. Gdy odkrył oszustwo, próbował zniszczyć jedną z wież. Na szczęście mu się nie udało, ale miejscowi twierdzą, że ślad diabelskiej łapy pozostał na murze do dziś. Miejscowość Tum znajduje się 3 km na wschód w kierunku Piątku.

Drewniany kościół w Tumie


Góra Św. Małgorzaty
Na szczycie wzgórza (25 m. wysokości względnej, 136 m. n.p.m.) znajduje się kościół, którego początki sięgają 1 poł. XII w. oraz plebania i dzwonnica z 1 poł. XIX wieku.


Na północ od Łęczycy:

Kolej wąskotorowa

Kolej wąskotorowa- tory kolejki wąskotorowej zostały zbudowane przez Niemców w 1914 r. w celu transportowania broni na front. Szerokość torowiska została dostosowana do potrzeb niemieckich i wynosiła 600mm. Po przebudowie torowiska, zaczęto kładzenie toru patentowego od Koryt przez Łęczyce do Strykowa, dzięki temu uzyskano połączenie z linią normalnotorową. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, linie Kujawskich Kolei Dojazdowych bez żadnych strat zostały przejęte przez Polski Zarząd Kolejowy. W 1948 r. rozpoczęto przekuwanie linii do Ozorkowa, z 600mm na 750mm, a w 1951 oddano z nowym rozstawem szyn do użytku. Spadek liczby pasażerów, oraz zamykane cukrownie spowodowały upadek Kujawskich Kolei Dojazdowych. W 2000 roku PKP zrezygnował z "wąskotorówek" Obecnie na linii Krośniewice-Łęczyca-Ozorków uruchamiane są pociągi turystyczne.


Drewniany kościół w Topoli Królewskiej
Kościół p.w. św. Bartłomieja z pocz. XVIII w. z murowaną fasadą z kon. XIX w. Na cmentarzu drewniana kaplica p.w. św. Rocha ok. poł. XIX w.


Błonie
Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego- Zbudowany w latach 1913-1916 w stylu Narodowym wg. projektu Józefa Dziekońskiego.


Daszyna
Drewniany dwór z pocz. XIX w. otoczony parkiem krajobrazowym.


Sławoszew
Kaplica drewniana wzniesiona w 1 poł. XIX w. z elementów dawnego kościoła oraz pozostałości dworu z 1864 r.