Aktualizacja: luty'18Łęczyca
Przewodnik z cyklu 10+Orientacyjny zasięg przewodnika:
Rozparła się Łęczyca wśród bagien i łąk obszernej doliny. Dzisiaj płynie przez nią rzeka Bzura, ale niegdyś podążały tędy wody pra- wisły. Z całą pewnością możemy powiedzieć, że miasto należy do najstarszych. W czasie rozbicia dzielnicowego było ono niekoronowaną stolicą kraju. W XII wieku panujący podkreślali pozycję Łęczycy, ogłaszając miasto miejscem zjazdów książąt dzielnicowych. Znaczenie jej wzrosło ogromnie w XIII w., gdy została stolicą księstwa i siedzibą władz archidiakonatu łęczyckiego.


SPIS TREŚCI:

część 1. - Informator turystyczny
część 2. - Co zobaczyć w Łęczycy?
   Zamek łęczycki - historia
   Muzeum w Łęczycy
   Każdy ma swojego diabła