Aktualizacja: wrzesień'18Przewodniki 10+ to autorski projekt prowadzony pod egidą MUWIT-u. Ideą jest opisanie wszystkich, znanych autorowi, miejsc i atrakcji, bez względu na własne przekonania. Z oczywistych względów czasem zasięg przewodnika obejmuje promień 10 km od danego miejsca, czasem mniej, a czasem więcej. Polska jest tak różnorodna, że nie da się jej wcisnąć w sztywne ramy zasad i formularzy.

Polska zachodnia:


[Wikingowie i Słowianie] Tam, gdzie w wojennych nastrojach przybywali Wikingowie, Niemcy i Słowianie, dziś przybywają również- tylko w pokojowych zamiarach.


[Grodzisko i skansen archeologiczny] Od IX do XIII wieku na Zawodziu znajdowało się centrum wczesnośredniowiecznego państwa. Była tu stolica kasztelanii, ziemi i księstwa, a położenie grodu na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych i komunikacyjnych zdecydowało o szybkim rozwoju miejscowego rzemiosła i handlu. W tej części Kalisza znajdował się ośrodek władzy świeckiej i kościelnej, który najbardziej rozwijał się w okresie panowania Mieszka III Starego, zwanego powszechnie "księciem całej Polski". Kaliską dzielnicę wspominał w 1106 r. Gal Anonim.[Park na liście UNESCO] Park Mużakowski, harmonijnie wpisany w otaczający krajobraz, jest prekursorem nowych założeń kompozycyjnych w zakresie kształtowania krajobrazu przestrzeni miejskich, a także punktem zwrotnym w rozwoju architektury krajobrazu jako odrębnej dyscypliny. To jeden z najbardziej rozległych parków krajobrazowych w Europie. Położony jest po obu brzegach granicznej Nysy Łużyckiej. Po stronie polskiej zajmuje 522 ha, po stronie niemieckiej 206 ha; tu też usytuowana jest część rezydencjonalna zespołu.Polska centralna (mniej lub bardziej):


[Morza szum - słychać tylko poza sezonem] O szczególnym uroku polskiego wybrzeża decyduje jego urozmaicona linia brzegowa. Na przemian występują nad Bałtykiem odcinki wybrzeża wysokiego (klif morski) i płaskiego (wydmy). Najpiękniejsze fragmenty wybrzeża klifowego, o krawędziach wznoszących się do kilkudziesięciu metrów nad poziom morza, można spotkać na wyspie Wolin (Woliński Park Narodowy), w okolicach Kołobrzegu, Ustronia Morskiego, Jarosławca, Jastrzębiej Góry oraz Trójmiasta. Z kolei najciekawsze, wędrujące wydmy znajdują się w okolicach Łeby, na terenie Słowińskiego Parku Narodowego.[Kraina w kratę] Plaże nadbałtyckie lepiej odwiedzać poza sezonem. Ale i w sezonie można tu znaleźć arcyciekawe miejsca. Szczególnie, jeśli ma się ze sobą rower. Mielno, Gąski i Darłówek- to miejscowości znane z wakacyjnych opowiadań. Skoro już wygrzewamy się na plażach, w tłumie turystów, warto pomyśleć, co zobaczyć kiedy np. pada deszcz.[UNESCO] Toruń to miasto o XIII wiecznym rodowodzie, które mimo zmiennej koniunkturze dziejowej, szczęśliwie uniknęło poważniejszych zniszczeń. Zachowana osnowa lokacyjna Starego i Nowego Miasta, wspaniałe budowle sakralne z wyposażeniem wnętrz o wysokiej klasie artystycznej, kilkaset reprezentujących różne formy stylowe kamienic mieszczańskich ze stropami, stolarką i polichromiami, sprawiają, że Toruń jest dziś, w swej urbanistycznej strukturze, najbardziej "średniowiecznym" z dużych miast polskich.


[Idź do diabła] Bo środek Polski to nie tylko Łódź. To również zamek w Łęczycy, gdzie stacjonował Boruta - najbardziej znany polski diabeł. To również skansen rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim i największy zabytek województwa - bazylika w Tumie.

Łęczyca  |  Tomaszów Mazowiecki  |  Łódzkie  |  

[Środek Polski] Łódź to miasto wielokulturowe. Widać to szczególnie w mnogości i różnorodności świątyń oraz na cmentarzach. Na Starym Cmentarzu w Łodzi pochowani są mieszkańcy trzech różnych wyznań: katolicy, prawosławni i ewangelicy- znajdują się tu mauzolea łódzkich rodów, jak również ponad 200 zabytkowych nagrobków. W Łodzi znajduje się też największa w Europie nekropolia żydowska.

Łódź  |  Łódzkie  |  

Polska wschodnia:

[Najwyższe wiadukty] Północne krańce Mazur należą do najrzadziej odwiedzanych zakątków kraju. Właśnie tu, wśród uroczych pagórków i łąk, za wsią Stańczyki, znajdują się potężne wiadukty nieczynnej linii kolejowej Gołdap - Żytkiejmy (31km). Puszcza Romincka, zwana "polską tajgą" to prawdziwy skarb natury, który budową przypomina lasy syberyjskiej tajgi. Jej unikatową wartość stanowi charakterystyczna dla krain północnych przyroda. A w lasach nad Węgorapą ukryty jest grobowiec - piramida...[Kraina piękna jak baśń] Północno-zachodnie rubieże kraju można by śmiało nazwać krainą piękną jak baśń. Mało jest miejsc, które dorównują urodą północnej Suwalszczyźnie. Natura obdarowała ją hojnie pofałdowanymi płaskowyżami, nad którymi górują wyniosłe wzgórza, dziesiątkami jezior o urozmaiconej linii brzegowej, licznymi rzekami, strumieniami i strugami, głębokimi wąwozami i tysiącami głazów. Klimat tej krainy jest jednym z surowszych (poza górami) w Polsce.

[W skansenie] Rzemieślnicy mazurscy wyrabiali kafle z tłustej gliny. Następnie wypalano je szlifowano piaskiem, ręcznie malowano, powlekano glazurą i ponownie wypalano. W muzealnych izbach pokazano piece kaflowe z XVIII- XX wieku, które nadal są użytkowane.


[Miasteczko krzyżackie] Na przełomie XVIII i XIX wieku świat stał u progu nowoczesności. Położono kabel telegraficzny pod kanałem La Manche, przepłynięto Atlantyk i skonstruowano silnik elektryczny. Po świecie jeździły już pociągi, a następne lata miały przynieść rozwój lotnictwa. Świat parł do przodu. A tym czasem w maleńkim i uroczym miasteczku na Warmii palono na stosie ostatnią czarownicę...


[UNESCO] Zamość jest doskonałym przykładem miasta, które zachowało pierwotny układ urbanistyczny "idealnego miasta renesansowego", z fortyfikacjami i zabudową, w której cechy architektury włoskiej przenikają się z lokalną tradycją artystyczną.[U Ojca Mateusza...] Zespół architektoniczno-krajobrazowy Starego Miasta w Sandomierzu to zabytkowa perełka. Kamienice i gotycki ratusz pochodzą z XIV wieku. Budowę podziemnych korytarzy rozpoczęto osiem stuleci temu. Pod budynkami i placem Starego Rynku w lessowych pokładach drążono komory i korytarze. Głębokość lochów dochodziła nawet do 15 metrów.