Aktualizacja: luty'18Bory Tucholskie
Palmy na pograniczu województw

Toruń | 


Informator:


O regionie:


Bory Tucholskie są jednym z największych kompleksów leśnych w Polsce. Wśród przeważającej w drzewostanie sosny występują dęby, graby, osiki, brzozy, cisy a w bogatym podszyciu obfitość grzybów i jagód. W Borach Tucholskich zachowały się również fragmenty pierwotnej puszczy, stanowiska reliktowych roślin, rzadkich już w Polsce gatunków ptaków i zwierząt (orzeł bielik, głuszec, żuraw, czapla siwa, wydra).

Obszar Borów Tucholskich, zwany również Równiną Tucholską obejmuje wycinek Polski niżowej zawarty pomiędzy 17o30’ i 18o35’ długości geograficznej wschodniej, a 54o i 53o40’ szerokości geograficznej północnej. Równina Tucholska stanowi jeden z subregionów Pojezierza Pomorskiego i leży w dorzeczu rzek Brdy i Wdy. Przekładając na język "ludzki" oznacza to, że południowa część Borów leży na Kujawach (z centrum w Tucholi), zaś północna na Pomorzu (z centrum w Charzykowych). Tam też znajduje się Park Narodowy Borów Tucholskich.

Linkownia:


-

-


Noclegi:


Okazuje się, że nie tak łatwo znaleźć nocleg dla czterech labradorów i dwóch dziewcząt...Tu można.

Agroturystyka w czterech porach roku
www.grochowo.pl, Grochowo 18 89-506 Kęsowo,
+48 600 700 785, +48 605 220 270,Księgarnia:Niewiele publikacji zostało wydanych o Borach Tucholskich. Raczej są to standardowe przewodniki, lub ukryte w antykwariatach perełki baaardzo lokalne.Atrakcje turystyczne:


Warto zobaczyć:


 • Szlak uroczysk Brdy

 • Jezioro Koronowskie

 • Kościół w Tucholi

 • Bory Tucholskie jako takie:)

 • rynek w Koronowie

 • rynek w Tucholi

 • Czy wiesz, że:

  Od dnia 1 kwietnia czynny jest Punkt Informacji Turystycznej mieszczący się przy ulicy Długiej 33 w Charzykowach. Punkt można odwiedzać od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8:00 do 16:00.

  Ochrona Przyrody:


  Park Narodowy Borów Tucholskich:

  Park Narodowy Borów Tucholskich zajmuje obecnie powierzchnię 4798,23 ha, a jego otulina 12980,52 ha i leży w granicach województwa pomorskiego, powiatu Chojnickiego, gminy Chojnice i Brusy. Obszar Parku Narodowego "Bory Tucholskie" położony jest na południowym skraju historycznego Pomorza. W podziałach etnograficznych PNBT określany jest jako część Ziemi Zaborskiej. Park Narodowy "Bory Tucholskie" to przede wszystkim obszar leśny (79,5 % powierzchni parku stanowią lasy) umiejscowiony we wnętrzu ogromnego kompleksu Borów Tucholskich.


  Tucholski Park Krajobrazowy:
  Ze względu na sposób użytkowania powierzchni, charakter parku można określić jako leśno-rolny, ponieważ ponad 86% jego terenu zajmują lasy, a użytki rolne prawie 9%. Granice parku naszkicował już ponad 20 tys. lat temu lodowiec Skandynawski, pozostawiając po sobie równinę sirową urozmaiconą licznymi pagórkami, morenowymi wzgórzami i wydmami. Ten młodoglacjalny krajobraz przecina dolina malowniczej i dynamicznej rzeki Brdy. Cofające się masywy lądolodu naniosły na teren parku skruszone skały w postaci iłów, piasków, żwirów oraz głazów narzutowych i wypełniły wodą zagłębienia rynnowe i wytopiskowe, tworząc liczne jeziora.

  Wdecki Park Krajobrazowy:
  Wschodnia część Borów Tucholskich, a zwłaszcza tereny w środkowym biegu rzeki Wdy, od dawna urzekały niepowtarzalnością krajobrazu. Ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a także walory krajobrazowe, 16 lutego 1993 roku, w celu zachowania w warunkach zrównoważonego rozwoju i popularyzacji tych wartości utworzono Wdecki Park Krajobrazowy.

  Galerie zdjęć:


  Jezioro Koronowskie - Bory Tucholskie
  Kujawsko-pomorski MUWIT:

  Szlak Uroczysk Brdy

  Mysz kopytna