Aktualizacja: październik'18Pogórza karpackie
Niby góry, a jednak pod nimi...

Grybów  |  Sanok | Lesko  |  


Informator:


O regionie:Pogórze Karpackie (Pogórze Beskidzkie) – północny pas Karpat polskich i czeskich, są to niższe partie Zewnętrznych Karpat Zachodnich, najdalej na północ wysunięta część Karpat Zachodnich, położona pomiędzy Beskidami na południu a Podkarpaciem Północnym na północy.

Pogórze ma charakter wyżyny składającej sie z niewysokich wzniesień o wysokościach od 350, do ok. 600 m n.p.m. W trzeciorzędzie erozja wietrzna i wodna wyrównała płaskowyż, wypiętrzony wskutek ruchów tektonicznych. W czwartorzędzie, w czasie ostatniego zlodowacenia, nastąpiła inwazja lądolodu skandynawskiego. Te czynniki spowodowały zrównanie wierzchowinowe, czego rezultatem są szerokie, łagodne i obłe stoki. Skutkiem lądolodu są również doliny U-kształtne.

Linkownia:
Noclegi:


Pogórza nie są tak atrakcyjnym turystycznie regionem, jak nieodległe Beskidy. Tylko, że... kiedy otwierane są tu podwoje dla miłych gości... to goście są naprawdę mili, gospodarze uczynni, a niemal każdy nocleg to kwintesencja gościnności.

- Jamna 46 - Chatka Włóczykija, tel: 603 811 711
GPS N 49 46 088` E 20 49 825

- PTSM "Rozdzielnia Wiatrów"- Głobikowa, Głobikowa 81 c, 39- 210 DĘBICA, 014 6816769, globikowa@poczta.onet.pl, Grzegorz Wadas, tel. 606 182 439 (opiekun i dobra dusza schroniska)

Księgarnia:Tu królują bezwzględnie Bezdroza i starocieOchrona Przyrody:


Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy  Rezerwat przyrody nieożywionej "Kamień Grzyb" znajduje się w miejscowości Połom Duży na południe od Nowego Wiśnicza, na północno-wschodnim ramieniu wzgórza Bukowiec. Zaś pomnik przyrody nieożywionej "Kamienie Brodzińskiego" stanowi grupa ciekawych kształtem skał zbudowanych z piaskowca istebniańskiego, położona na granicy Lipnicy Murowanej i Rajbrotu.
Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy  Do najcenniejszych elementów przyrody nieożywionej należy zgrupowanie form skalnych w rezerwacie przyrody "Skamieniałe Miasto"W Ciężkowicach. W rejonie Bukowca znajduje się rezerwat przyrody nieożywionej "Diable Skały" i jedna z najdłuższych jaskiń szczelinowych w Polsce tzw. "Diabla Dziura" o długości ok. 320 m, miejsce hibernacji najrzadszego w Polsce nietoperza podkowca małego. Pojedyncze twory skalne stanowią pomniki przyrody "Wieprzek"W Jastrzębi i Jar "Wodospad"W Ciężkowicach.
Atrakcje turystyczne:


Warto zobaczyć:


GÓRY SANOCKO-TURCZAŃSKIE

Teren ten obejmuje obszar na północ od Sanu, na wschód od Jeziora Solińskiego i na południe od szosy Lesko – Ustrzyki Dolne – Krościenko. Z geograficznego punktu widzenia nie są to już właściwe Bieszczady, lecz tzw. Góry Sanocko-Turczańskie. W ich krajobrazie dominują długie, proste wały górskie o słabo zróżnicowanej linii grzbietowej, ciągnące się z północnego zachodu na południowy wschód i porozdzielane rozległymi obniżeniami, w których od dawien dawna kwitła gospodarka rolnicza. Na omawianym obszarze można wyróżnić trzy takie grzbiety: na północy Żuków, w środkowej części porozdzielany dolinami potoków ciąg wzniesień Stożek – Moklik – Ostre, na południu najwyższy Otryt.

NAJSanok  |   Lesko  |  
Pogórze Rożnowskie

Pogórze Rożnowskie leży bezpośrednio na północ od zachodniej części Beskidu Niskiego. Granice stanowią dolina Dunajca (od zachodu) i dolina Białej (od wschodu). Granicę północną i południową trudniej wyznaczyć jednoznacznie, dlatego umownie przyjmuje się, że granica jest tożsama z przebiegiem linii kolejowych Kraków-Tarnów (od północy) i Grybów- nowy sącz (od południa).

Ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe znaczna część Pogórza Rożnowskiego została objęta ochroną w formie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego.