Aktualizacja: styczeń'18Karpaty Wschodnie
Księgarnia
Przewodnik po Karpatach Wschodnich Cz. 1
Bieszczady - reprint
Gąsiorowski Henryk
Filar

Reprint wydania Książnicy Atlas, Lwów - Warszawa z 1935 r. Mimo, że od wydania przewodnika minęło blisko 70 lat, stanowi on podstawową lekturą dla turystów jadących w Karpaty Wschodnie. Wprawdzie część ogólna ma obecnie wartość wyłącznie historyczną, za to część szczegółowa jest kopalnią wiadomości krajoznawczych, które jednak trzeba dość żmudnie wyłuskiwać z potoku szczegółowych opisów tras turystycznych.

Opisane są kolejno: 1. doliny Dniestru, Stryja i Sanu, czyli możliwości wycieczkowania z miejscowości położonych w pobliżu linii kolejowej Sambor - Sianki (Stary Sambor, Spas, Busowisko, Rozłucz, Turka, Borynia, Sokoliki, Ustrzyki Górne, Sianki) 2. Karpaty powiatu drohobyckiego. Borysławski region naftowy, dolina Rybnika, dolina Bystrzycy Podbuskiej, Truskawiec, Drohobycz, Borysław, Schodnica, Rybnik, Majdan, Malmanstal, Załokieć 3. doliny Stryja i Oporu - linia kolejowa Stryj - Ławoczne (Stryj, Bubniszcze, Synowódzko, Korczyn, Urycz, Skole, Korostów, Hrebenów, Tuchla, Różanka, Sławsko, Ławoczne 4. Morszyn, Bolechów, Brzaza, Lipa 5. Pas konwencji turystycznej po stronie czechosłowackiej: Wołowiec, Wereczki, Borszawa


Przewodnik po Karpatach Wschodnich Cz. 2
Gorgany- reprint
Gąsiorowski Henryk
Filar

Opisane są kolejno: 1. Doliny Mizuńki i Świcy. Dolina, Wygoda, Mizuńka, Mizuń, Ludwikówka, Świca, Wyszków 2. Doliny Czeczwy i Łomnicy. Rożniatów, Ilemnia, Suchodół, Perehińsko, Broszniów, Podlute, Osmołoda, Jała 3. Dolina Złotej Bystrzycy (Sołotwińskiej). Krechowce, Bohorodczany, Sołotwina, Skit Maniawski, Maniawa, Porohy, Huta 4. Dolina Czarnej Bystrzycy (Nadwórniańskiej). Nadwórna, Pasieczna, Zielona, Zielenica, Rafajłowa. Opisane są także niektóre szlaki turystyczne po stronie czechosłowackiej: okolice Synewiru i przeł. Okole.


Przewodnik po Karpatach Wschodnich Cz. 3
Pasmo czarnohorskie- reprint
Gąsiorowski Henryk
Filar


Opisane są kolejno: 1. Dolina Prutu powyżej Delatyna; linia kolejowa Stanisławów - Woronienka. Delatyn, Dora, Jaremcze, Mikuliczyn, Tatarów, Worochta 2. Główny grzbiet Czarnohory. Howerla, Pop Iwan 3. Dolina Prutu między Delatynem a Kołomyją. 4. Huculszczyzna. Krótki opis typów ludzkich, zwyczajów, gospodarki połonińskiej i leśnej, świąt, budownictwa i zdobnictwa. Kalendarzyk huculski i słowniczek gwary. 5. Doliny Sopówki, Luczki, Pistynki, Rybnicy i obu Czeremoszów (Czarnego i Białego); szosa Kołomyja - Kosów - Kuty. Peczeniżyn, Słoboda Rungurska, Berezów, Jabłonów, Pistyń, Szeszory, Brustury, Kosmacz, Riczka, Jaworów, Uścieryki, Fereskula, Jabłonica, Hryniawa, Krasnoiła, Jasienów, Krzyworównia, Żabie, Dzembronia, Bystrzec, Burkut 6. Pas konwencji turystycznej po stronie czechosłowackiej; linia kolejowa Zymir - Trebuszany.


Szlakiem II Brygady Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich. Przewodnik historyczno-turystyczny Gorganach i Czarnohorze
praca zbiorowa
Filar


Przewodnik niniejszy powstał na rozkaz Pana Ministra Spraw Wojskowych dla użytku kursów i raidów wojskowych" - czytamy w nocie od Wydawcy. Składa się z dwóch zasadniczych części: historycznej i turystycznej. Część historyczna opisuje zmagania II brygady na tle ogólnych działań wojsk austriackich i rosyjskich podczas I Wojny światowej. Po szkicu ogólnym następuje szczegółowe omówienie walk II brygady w układzie terytorialnym z zachodu na wschód. Poruszanie się w tej tematyce ułatwiają wojskowe szkice sytuacyjne dotyczące każdej potyczki, jak np. plan koncentracji i ofensywy grupy operacyjnej Pflanzer-Baltina, bój pod Maksymcem, kolejne fazy bitwy o Rafajłową, zdobycie Pasiecznej, bój o Nadwórną, bitwa pod Mołotkowem, bój pod Jasienowem i Krzyworównią. W części turystycznej zawarto informacje praktyczne (uwaga! stan z 1935 r.), oraz opisy szlaków znakowanych i przejść nieznakowanych. Na mapach załącznikowych kolorem czerwonym zaznaczono szlaki turystyczne, niebieskim zaś szlaki historyczne.


Czarnohory do Alp Rodneńskich
Zapałowicz. Hugo
Filar
Z etnografii Karpat Polskich
Monografia krajoznawcza
Kamocki Janusz
PTTK Kraj
Uroki Bukowiny.
Tom 1. Polacy na Bukowinie- monografia
Tom 2. Obczyna Wielka-przewodnik
Krysiński Wojciech
Decorator

Powroty w Czarnohorę
Nie tylko przewodnik
Olszański Marek Rymarowicz Leszek
Rewasz 1993
Ukraińskie Karpaty i Podkarpacie. Część wschodnia.

Rąkowski Grzegorz
RewaszGorgany
Góry Ukrainy z plecakiem
Bzowski Krzysztof Malawska-Kłusek Eliza
Bezdroża


Osobliwości Huculszczyzny
Jarosław Gawilk
Libra 2005


Osobliwości Bieszczadów Wschodnich
Hubert Ossadnik, Wojciech Wesołkin
Libra 2005Bieszczady Wschodnie.
Krukar Wojciech
Ruthenus
1:100 000Czarnohora.
Krukar Wojciech, Troll Mateusz
Ruthenus
1:60 000Gorgany. Połonina Krasna. Świdowiec

Ruthenus
1:50 000

Gorgany i Czarnohora. Reprint map WIG w skali 1:100 tys.

Filar
1:100 000

Rafajłowa
Gorgany- część południowa

PTR Kartografia
1: 75 000


Porohy.
Gorgany Środkowe i Zachodnie

PTR Kartografia
1: 75 000


Obczyna Wielka
Obcina Mare. (Rumunia)

PTR Kartografia
1: 50 000Sambor
reprint WIG
Pas 50, słup 36,
PTR Kartografia
1:75 000


Bieszczady Wschodnie
reprint WIG
Pas 52, słup 36,
PTR Kartografia
1:75 000


Pikuj
reprint WIG
Pas 53, słup 36,
PTR Kartografia
1:100 000


Skole (Bieszczady)
reprint WIG
Pas 52, słup 37,
PTR Kartografia
1:75 000


Sławsko (Bieszczady)
reprint WIG
Pas 53, słup 37,
PTR Kartografia
1:100 000

Seneczów (Gorgany)
reprint WIG
Pas 54, słup 37,
PTR Kartografia
1:100 000

Porohy (Gorgany)
reprint WIG
Pas 54, słup 38,
PTR Kartografia
1:75 000

Rafajłowa
reprint WIG
Pas 55, słup 38,
PTR Kartografia
1:75 000

Nadwórna
reprint WIG
Pas 54, słup 39,
PTR Kartografia
1:100 000

Mikuliczyn
reprint WIG
Pas 55, słup 39,
PTR Kartografia
1:100 000


Żabie. Czarnohora
reprint WIG
Pas 56, słup 39,
PTR Kartografia
1:75 000

Burkut (Karpaty Marmaroskie)
reprint WIG
Pas 57, słup 39,
PTR Kartografia
1:100 000

Hryniawa
reprint WIG
Pas 57, słup 39,
PTR Kartografia
1:100 000

Jasienów. Huculszczyzna
reprint WIG
Pas 56, słup 40,
PTR Kartografia
1:100 000

Wików (Bukowina)
reprint WIG
Pas 57. słup 41
PTR Kartografia
1:100 000

Starożyniec/Hliboka (Bukowina)
reprint WIG
Pas 56. słup 42
PTR Kartografia
1:100 000


Góry Czywczyńskie. Połoniny Hryniawskie
reprint WIG
PTR Kartografia
1:75 000

Gorgany i Czarnohora
reprint WIG
PTR Kartografia
1:100 000Bukowina
reprint WIG
PTR Kartografia
1:400 000


Ruś Zakarpacka
reprint WIG
PTR Kartografia
1:300 000


Karpaty Wschodnie
reprint WIG
PTR Kartografia
1:300 000Copyright © MUWIT.pl    O portalu |  autorzy |