Aktualizacja: październik'17Białystok i okolice
Narew, Tykocin i Puszcza Knyszyńska
Informator:


O regionie:

W obrębie Białegostoku znajdują się dwa rezerwaty przyrody o powierzchni łącznej 106 ha, będące pozostałościami Puszczy Knyszyńskiej. Wystarczy jednak wyjechać niewiele ponad 10 km od centrum aby zaszyć się w odmętach prawdziwej puszczy. Pełno tu bagien, malowniczych wzgórz i borów. Puszcza Knyszyńska otacza Białystok od północy i wschodu. W sercu Puszczy Knyszyńskiej leży cudownej urody miasteczko Supraśl- warto zatrzymać się przy cmentarzu. Sami zobaczcie kaplicę cmentarną...


Mapa regionu:


View 10+ Białystok in a larger map
Przewodniki i mapy:

* Okolice Białegostoku
Agencja TD
1:100 000

* Puszcza Knyszyńska
ATIKART
1:85 000

* Białystok
Agencja TD
1:18 000

* Okolice Białegostoku. Szlaki rowerowe
Tomasz Darmochwał
agencja TD 2006Informacja turystyczna:

 • Puszcza Knyszyńska koło Białegostoku
 • Puszcza Knyszyńska II
 • bialystokonline.pl
 • Wrota Podlasia
 • bialystok.pl- dział turystyka
 • Rowerowy Białystok- co w okolicy dla amatorów dwóch kółek
 • kalendarz turysty białostockiego
 • podlaska regionalna izba turystyczna • W sieci:

 • zdjęcia Tomasza Golińskiego:
  Supraśl  |   skansen Wsi Białostockiej zimą  |   cmentarz w Wasilkowie

 • Białystok, czyli podlaski Wersal. Śladami hetmana Branickiego- Jerzy Samusik.- Podlaski Wersal stworzyli najwybitniejsi architekci baroku na ziemiach polskich

 • Supraśl- Jarosław Nowacki.- Nieważne, w którą pójdziemy stronę, bo i tak zawsze znajdziemy się w puszczy


 • Atrakcje turystyczne:


  Warto zobaczyć:


  Warto zobaczyć:

  Białostockie muzeum wsi
  Odwiedzając skansen będą Państwo mogli zobaczyć zabytkową drewnianą architekturę podlaskiej wsi, taką, jaką współcześnie można już tylko podziwiać w muzeach na wolnym powietrzu. W skansenie znajdują się zarówno obiekty zaliczane do tak zwanej małej architektury, a więc krzyże, kapliczki, studnie, jak i budynki mieszkalne i gospodarcze, a także dwór przeniesiony z miejscowości Bobra Wielka.


  Izabela Branicka
  Miała 18 lat, gdy poślubiła mężczyznę trzy razy starszego od siebie. Małżeństwo było zaplanowane przez rodziny, on przed nią miał dwie żony. Ale żyli zgodnie i szczęśliwie. I to właśnie przez 23 lata ich związku Białystok doczekał się miana Wersal Podlaski.

 • Nieznana historia Białegostoku
  Nad dziejami Białegostoku w pierwszej połowie XIX w. historycy do tej pory tylko się prześlizgiwali. Dotyczy to również innych miast w naszym regionie. Dokumenty dotyczące tego okresu znajdują się bowiem w archiwum w Grodnie. Przez wiele lat dostęp do nich był niemożliwy, a po powstaniu państwa białoruskiego też mało kto do nich zaglądał.


  Czy wiesz, że:

  Narew jest jedną z najmłodszych dużych rzek w Polsce w górnym biegu liczy około 13 tysięcy lat. Dolina Narwi od roku 1986 funkcjonuje jako obszar chronionego obszaru. Powierzchnia Doliny wynosi 42802 ha (bez Narwiańskiego Parku Narodowego). Walory przyrodnicze i cechy krajobrazu doliny Narwi decydują o jej dużej atrakcyjności turystycznej. Wybitne możliwości rozwojowe ma turystyka krajoznawcza zorganizowana na terenie Parku, o profilu dydaktycznym i wychowawczym oraz turystyka specjalistyczna: wędkarstwo, łowiectwo i zbieractwo ziół. Wszystko to daje dużą szansę rozwoju agroturystyki w pobliskich miejscowościach. Turystyka krajoznawcza zarówno w otulinie, jak i wewnątrz Parku nastawiona jest na wędrówki piesze, kolarskie i wodno-kajakowe.

  Ochrona przyrody:

  Narwiański Park Narodowy znajduje się w Dolinie Górnej Narwi. Park został utworzony w 1996 roku, jego symbolem jest zagrożony wyginięciem gatunek ptaka- błotniak stawowy. Ekosystemami dominującymi, stanowiącymi prawie 90% powierzchni parku są bagna, tereny podmokłe i wody. Unikatowy układ bardzo różnorodnych środowisk zapewnia rozwój bogatej flory wodno-lądowej i bagiennej. W NPN występuje około 50% wszystkich zespołów roślinności szuwarowej i wodnej z całej Polski. NPN jest też cenną ostoją dla ptaków, zanotowano tu dotychczas 200 gatunków ptaków, z czego około 154 zakłada na tym terenie gniazda, a pozostałe tylko tu zalatują. Można tu spotkać ptaki umieszczone w Czerwonej Księdze Zwierząt m.in.: Bąka, bźczka, bociana czarnego, cyraneczkę, rożeńca, błotniaka zbożowego, błotniaka łąkowego, orlika krzykliwego, kropiatkę, zielonkę, dubelta, kulika wielkiego, sowę błotną, kraskę i wąsatka.


  Narwiański Park Narodowy
  W samym Parku są jedynie szlaki wodne przeznaczone dla kajakarzy. Jednym z nich jest spływ "Kajakiem wokół Kurowa",. Na jego trasie można zwiedzić fort "Koziołek", jedyny w swoim rodzaju przykład dawnej sztuki fortyfikacyjnej. Niecodzienną atrakcją turystyczną są przewozy łodzią zwaną "pychówką". Dawniej używane były do przewozu siana z łąk położonych pomiędzy korytami rzeki oraz połowu ryb.

  Trasy rowerowe znajdują się na obrzeżach Parku i w jego otulinie. Przebiegają po drogach żwirowych lub rzadko uczęszczanych. W wielu miejscach przecinają je szlaki piesze. Najkrótszym z nich jest ścieżka przyrodnicza "Kładka wśród bagien" w Kurowie, która prowadzi przez różnorodne ekosystemy w Parku. Niewątpliwą atrakcją szlaku pieszego jest również kładka przyrodnicza zlokalizowana pomiędzy miejscowościami Waniewo i Śliwno. Pozwala ona na dotarcie do "serca" Parku bez konieczności korzystania z łodzi lub kajaka. To przeprawa przez liczne w tym miejscu koryta rzeczne przy pomocy pływających pomostów umocowanych na linach. Po środku trasy, w miejscu dawnego zamczyska znajduje się wieża widokowa, z której można podziwiać panoramę doliny.

 • Atrakcje turystyczne:


  Warto zobaczyć w okolicy:


  Co, kto, kiedy?- przewodniki:


  Tykocin - miasteczko-bajeczka Pierwsi osadnicy żydowscy osiedli na tych ziemiach w 1522 roku. Było to 10 rodzin żydowskich z Grodna, sprowadzonych na zaproszenie Olbrachta Gasztolta na te ziemie w celu ożywienia handlu. W 1576 roku, z ręki Stefana Batorego otrzymali oni prawo osadnictwa potwierdzone w 1633 przez Władysława IV. W 1800 roku mieszkańcy pochodzenia żydowskiego stanowili ok. 70% ludności miasta. Mieściła się tutaj druga co do wielkości (po Krakowie) gmina żydowska w Polsce.


 • Puszcza Knyszyńska

 • Białostocka katedra

 • Muzeum Historyczne w Białymstoku

 • Muzeum Ikon w Supraślu

 • Od strony północno-wschodniej Supraśl otaczają najpiękniejsze partie lasów Puszczy Knyszyńskiej, natomiast południowo wschodnie granice strzegź bory dawnej Puszczy Błudowskiej. Miasteczko położone jest 15 km od Białegostoku, a od stolicy dzieli je zaledwie 200 km.

 • Muzeum Wnetrz Pałacowych w Choroszczy

 • Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy to jednopiętrowy budynek z licznymi dekoracjami fasadowymi. Ten XVIII- wieczny pałacyk, za czasów Branickich mieścił w sobie dwadzieścia dwa pomieszczenia, z czego większość miała charakter reprezentacyjny. Piętro pałacyku zajmowały apartamenty gościnne, zaś dolną – apartamenty Branickich. Dzisiejszy wystrój i wyposażenie wnętrz pałacu nie jest oryginalny, ponieważ majątek Branickich został rozprzedany po śmierci Izabeli Branickiej. Obecna ekspozycja odzwierciedla jednak wystrój XVIII- wiecznych wnętrz, a jedynym oryginalnym elementem w pałacu są płyty kominkowe z Gryfem Branickich i Ciołkiem Poniatowskich. Na parterze zachowano pierwotny rozkład pomieszczeń.

 • Browar Dojlidy

 • Cmentarz w Wasilkowie


 • Wzbudzający wiele dyskusji cmentarz z II poł. XIX z figurami naturalnej wielkości i fontannami, twórczości proboszcza rabczyńskiego, to najbardziej chyba oryginalna polska nekropolia.


  Czy wiesz, że:

  Tkaniny dwuosnowowe, zwane też podwójnymi, to jedno z najciekawszych i najbardziej oryginalnych zjawisk w polskiej sztuce ludowej. W Polsce tkaniny takie występują jedynie w północno-wschodniej Polsce.  Z dyskusji na temat patrona trasy:

  Józef Olszyna- wiczyński to postać tragiczna. Rozpoczynał karierę wojskową w Legionach, tam zdobywał kolejne stopnie dowodzenia i w latach 20. został awansowany na podpułkownika. Co ważne był dowódcą garnizonu w Kijowie. We wrześniu 1939 roku dowodził grupą Operacyjną "Grodno". Po rozwiązaniu oddziału przebywał w Sopoćkiniach, gdzie został zabity przez Sowietów. Zginął śmiercią tragiczną, metodą katyńską, przez strzał w tył głowy. Co gorsza na oczach rodziny. Jeśli chodzi o jego znaczenie, to Piłsudski nazwałby takiego wojskowego "generałem od porządeczku", był człowiekiem niezbędnym, ale niezbyt eksponowanym.

  Generał Ludwik Kmicic- skrzyński to pierwsza falanga generalska. Nie był może tak bardzo promowany, ale to wspaniała postać. Jak większość generalicji II Rzeczpospolitej ma swój rodowód w Legionach. To dowódca Białostockiej Brygady Kawalerii [przemianowaną później na Podlaską Brygadę Kawalerii- red.], z którą wziął udział w kampanii wrześniowej. To także postać barwna w miejscowej anegdocie, ale znana także z aktywnego życia społecznego. Brakuje mu tylko legendy II wojny światowej, którą miał Maczek czy iers, bo wziął udział w bitwie pod Kockiem i dostał się do niewoli.

  Proponuję generała Nikodema Sulik- sarnowskiego. Wywodził się z Podlasia (urodził się w Kamiennej Starej). To dowódca z charakterystycznym wźsikiem i kresową postawą. Blisko współpracował z iersem, znał Maczka i Kleeberga. Miał bardzo bogatą biografię, walczył z Armią Czerwoną w 1939 roku i pod Monte Cassino. Ten zacny generał był też bardzo poważany na Zachodzie wśród emigracji londyńskiej. Pochlebnie o Suliku mówił prezydent Kaczorowski. Odnosił się z szacunkiem do żołnierza, był nie tylko dowódcą, ale i ojcem, opiekował się harcerstwem w swoim dywizjonie. Była to osoba spolegliwa i charyzmatyczna jednocześnie. Powinniśmy się wstydzić, bo jest to postać niedostatecznie znana, choć patronuje kilku miejscom, choćby w Dąbrowie Białostockiej.