Aktualizacja: styczeń'18Olkusz
Przewodnik z cyklu 10+Orientacyjny zasięg przewodnika:
Olkusz leży na styku Jury Krakowsko-Częstochowskiej w płn. części województwa małopolskiego. Atrakcyjność turystyczna miasta wynika zarówno z ciekawego położenia, na chętnie odwiedzanym przez turystów Szlaku Orlich Gniazd, jak i ze względu na jego bogatą historię. Większość historyków zalicza Olkusz do jednego z najstarszych miast w Małopolsce. Historia miasta związana była od początku z górnictwem srebra i ołowiu. czasy jego największej świetności przypadają na XV i XVI wiek.


SPIS TREŚCI:

    Pustynia Błędowska - Karol Piłka
    Srebrne Miasto - Karol Piłka
    Kiedy nas zawodzi do Wodącej - Karol Piłka

HISTORIA MUZEUM GÓRNICTWA RUD

Klątwa pierścienia - Olkusz