Aktualizacja: styczeń'19Parki Krajobrazowe
w Polsce i w EuropieInformator:


W Polsce znajdują się 122 parki krajobrazowe, z czego najstarszy jest Suwalski P.K. – utworzony w 1976 roku, a najmłodszy Nadgoplański Park Tysiąclecia (województwo wielkopolskie) - utworzony w 2009. Z kolei największym powierzchniowo (nie licząc obszarów otuliny) jest P.K. Dolina Baryczy – 870,4 km2, a najmniejszy P.K. Stawki - 17,32 km2.


Pokaż 00_cykle- Parki Krajobrazowe na większej mapie
Parki krajobrazowe w Polsce:


Województwo podkarpackie:


 • Czarnorzecko-Strzyżowski PK

 •   

 • Ciśniańsko-Wetliński PK

 •                  

 • Jaśliski PK

 •   

 • PK Doliny Sanu

 •   

 • PK Gór Słonnych

 •   

 • PK Lasy Janowskie

 •      

 • PK Pogórza Przemyskiego

 •   

 • PK Pasma Brzanki

 •      

 • Południoworoztoczański PK

 •      

 • PK Puszczy Solskiej

 •        Województwo lubelskie:
 • Chełmski P.K.

 •   

 • Kazimierski P.K.

 •   

 • Kozłowiecki P.K.

 •   

 • Krasnobrodzki P.K.

 •   

 • Krzczonowski P.K.

 •   

 • Nadwieprzański P.K.

 •   

 • P.K. Lasy Janowskie

 •      

 • P.K. Podlaski Przełom Bugu

 •      

 • P.K. Pojezierze Łęczyńskie

 •   

 • P.K. Puszczy Solskiej

 •      

 • Poleski P.K.

 •   

 • Południoworoztoczański P.K.

 •      

 • Skierbieszowski P.K.

 •   

 • Sobiborski P.K.

 •   

 • Strzelecki P.K.

 •   

 • Szczebrzeszyński P.K.

 •   

 • Wrzelowiecki P.K.

 •   

  Województwo świętokrzyskie:
 • Chęcińsko-Kielecki P.K.

 •   

 • Cisowsko-Orłowiński P.K.

 •   

 • Jeleniowski P.K.

 •   

 • Kozubowski P.K.

 •   

 • Nadnidziański P.K.

 •   

 • Przedborski P.K.

 •   

 • Sieradowicki P.K.

 •   

 • Suchedniowsko-Oblęgorski P.K.

 •   

 • Szaniecki P.K.

 •   

 • Województwo małopolskie:
 • Bielańsko-Tyniecki P.K.

 • Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy- park krajobrazowy znajdujący się na terenie województwa małopolskiego. Obejmuje fragment doliny Wisły pomiędzy Krakowem a Ściejowicami. W obrębie Parku znajdują się trzy ważne kompleksy leśne: Lasek Wolski, drzewostany w okolicach Tyńca i Czernichowa. Nazwa parku wywodzi się od dwóch klasztorów położonych na terenie parku: Klasztoru Ojców Kamedułów na Bielanach oraz Opactwa Ojców Benedyktynów w Tyńcu.

    

 • Ciężkowicko-Rożnowski P.K.

 • Do najcenniejszych elementów przyrody nieożywionej należy zgrupowanie form skalnych w rezerwacie przyrody "Skamieniałe Miasto" w Ciężkowicach. W rejonie Bukowca znajduje się rezerwat przyrody nieożywionej "Diable Skały" i jedna z najdłuższych jaskiń szczelinowych w Polsce tzw. "Diabla Dziura" o długości ok. 320 m, miejsce hibernacji najrzadszego w Polsce nietoperza podkowca małego. Pojedyncze twory skalne stanowią pomniki przyrody "Wieprzek" w Jastrzębi i Jar "Wodospad" w Ciężkowicach.

       

 • Dłubniański P.K.

 •   

 • P.K. Dolinki Krakowskie

 •   

 • P.K. Pasma Brzanki

 •      

 • Popradzki P.K.

 • Rejon Popradzkiego Parku Krajobrazowego bogaty jest w złoża wód mineralnych uważanych za jedne z cenniejszych w Europie. Rejon ten wchodzi w skład centralnej strefy hydrochemicznej rozciągającej się od Piwnicznej przez Żegiestów, Muszynę, Krynicę-Zdrój, Tylicz po Wysową (znajdującą się poza granicami Popradzkiego Parku).


                   

 • Rudniański P.K.

 •   

 • Tenczyński P.K.

 •   

 • Wiśnicko-Lipnicki P.K.
 • Rezerwat przyrody nieożywionej "Kamień Grzyb" znajduje się w miejscowości Połom Duży na południe od Nowego Wiśnicza, na północno-wschodnim ramieniu wzgórza Bukowiec. Zaś pomnik przyrody nieożywionej "Kamienie Brodzińskiego" stanowi grupa ciekawych kształtem skał zbudowanych z piaskowca istebniańskiego, położona na granicy Lipnicy Murowanej i Rajbrotu.

       

 • P.K. Orlich Gniazd

 •   

 • P.K. Beskidu Małego
 • Park ten o powierzchni 25 770 ha został utworzony w 1998 r. Leży on w obrębie województw śląskiego i małopolskiego. Po reformie administracyjnej w 1999 roku Park wszedł w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Prawie cały Beskid Mały jest zbudowany z piaskowców godulskich. Są to skały o budowie drobnoziarnistej, dość twarde i odporne na procesy wietrzenia.

               Województwo śląskie:
 • P.K. Beskidu Małego
 • Park ten o powierzchni 25 770 ha został utworzony w 1998 r. Leży on w obrębie województw śląskiego i małopolskiego. Po reformie administracyjnej w 1999 roku Park wszedł w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Prawie cały Beskid Mały jest zbudowany z piaskowców godulskich. Są to skały o budowie drobnoziarnistej, dość twarde i odporne na procesy wietrzenia.

             

 • P.K. Beskidu Śląskiego
 • P.K. Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich
 • P.K. Lasy nad Górną Liswartą
 • P.K. Orlich Gniazd
 • P.K. Stawki
 • Załęczański P.K.

 •      

 • Żywiecki P.K.


 • Województwo opolskie:
 • P.K. Góra Świętej Anny

 •   

 • Stobrawski P.K.

 •   

 • P.K. Gór Opawskich

 •   

  Województwo dolnośląskie:
 • Książański P.K.

 •   

 • P.K. Chełmy

 •   

 • P.K. Dolina Baryczy

 •   

 • P.K. Dolina Bystrzycy

 •   

 • P.K. Dolina Jezierzycy

 •   

 • P.K. Doliny Bobru

 •   

 • P.K. Gór Sowich

 •   

 • P.K. Sudetów Wałbrzyskich

 •   

 • Przemkowski P.K.

 •   

 • Rudawski P.K.

 •   

 • Ślężański P.K.

 •   

 • Śnieżnicki P.K.

 •   

  Parki krajobrazowe w Polsce:
  Województwo zachodniopomorskie:
 • Barlinecko-Gorzowski P.K.

 •   

 • Cedyński P.K.

 •   

 • Drawski P.K.

 •   

 • Iński P.K.

 •   

 • P.K. Dolina Dolnej Odry

 •   

 • P.K. Ujście Warty

 •   

 • Szczeciński P.K. "Puszcza Bukowa"

 •        Województwo wielkopolskie:
 • Lednicki P.K.

 •   

 • Nadgoplański Park Tysiąclecia

 •      

 • Nadwarciański P.K.

 •   

 • P.K. Dolina Baryczy

 •   

 • P.K. im. gen. Dezyderego Chłapowskiego

 •   

 • P.K. Promno

 •   

 • P.K. Puszcza Zielonka

 •   

 • Powidzki P.K.

 •   

 • Przemęcki P.K.

 •   

 • Pszczewski P.K.

 •   

 • Rogaliński P.K.

 •   

 • Sierakowski P.K.

 •   

 • Żerkowsko-Czeszewski P.K.

 •   

  Województwo lubuskie:


 • Barlinecko-Gorzowski P.K.

 •   

 • Krzesiński P.K.

 •   

 • Gryżyński P.K.

 •   

 • Łagowski P.K.

 •   

 • P.K. Łuk Mużakowa

 •   

 • Pszczewski P.K.

 •   

 • Przemęcki P.K.

 •   

 • P.K. Ujście Warty

 •     Województwo łódzkie:
 • Bolimowski P.K.

 •   

 • P.K. Międzyrzecza Warty i Widawki

 •   

 • P.K. Wzniesień Łódzkich

 •   

 • Sulejowski P.K.

 •   

 • Załęczański P.K.

 •   

 • Spalski P.K.

 •   

 • Przedborski P.K.

 •   
 • Brudzeński P.K.

 • Brudzeński Park Krajobrazowy obejmuje dolinę Skrwy Prawej. Obejmuje także przylegające kompleksy leśne w uroczyskach Brwilno, Sikórz i Brudzeń oraz fragment polodowcowy Rynny Karwosiecko- Cholewickiej wraz z ciągiem drobnych jezior i torfowisk. W otulinie Parku znalazła się druga długa rynna dopływu Skrwy- Wierzbicy. Takich głębokich, świeżych morfologicznie dolin i jarów jest w Parku więcej- to jeden z uroków tego kameralnego krajobrazu. Bo właśnie rzeźba jest tu nieoczekiwanym urozmaiceniem.

    

 • Chojnowski P.K.

 • Położony na lewym brzegu Wisły ChPK zajmuje tereny płaskie, rzadko urozmaicone niewielkimi wzniesieniami pochodzenia wydmowego. Cennymi elementami krajobrazu tego terenu jest dolina rzeki Jeziorki wraz z dopływami: rzeką Zieloną i Tarczynką. Niestety znikają bagienne jeziorka, które wzbogacały krajobraz. W dolinach rzek rosną olchy, jesiony, wiązy szypułkowe i polne. Wśród drzew iglastych dominuje sosna uzupełniana przez świerk pospolity i modrzew europejski. Ciekawostką botaniczną Parku jest stanowisko wiciokrzewu pomorskiego (objęte ochroną rezerwatowa, rez. "Biele Chojnowskie").

    

 • Gostynińsko-Włocławski P.K.


 •   

 • Górznieńsko-Lidzbarski P.K.

 •      

 • Kozienicki P.K.

 • Kozienicki P.K. został utworzony w 1983 roku dla zachowania lokalnego krajobrazu przyrodniczo- geograficznego oraz znacznych obszarów naturalnych lasów Puszczy Kozienickiej z bogatą roślinnością zielną i ciekawym ukształtowaniem terenu. Po powiększeniu w 2001 roku Park obejmuje 26233,83 ha Puszczy z najcenniejszymi drzewostanami o naturalnym charakterze. W celu zabezpieczenia go przed zniekształceniem oraz stworzenia warunków dla rozwoju turystyki i wypoczynku wokół Parku utworzono otulinę o powierzchni 36009,62 ha, którą stanowią obszary leśne i polne.

    

 • Mazowiecki P.K.

 • Mazowiecki Park Krajobrazowy wśród wielu zalet ma jedną podstawową. Nie trzeba wyjeżdżać z Warszawy, aby się w nim znaleźć. Jego północną granicę wyznacza Rezerwat im. Króla Jana Sobieskiego. Wystarczy wsiąść w autobus miejski np. 125, który dowiezie nas do samego rezerwatu i co za tym idzie do Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Park ten został utworzony w celu ochrony lasów i najcenniejszych przyrodniczo obszarów po prawej stronie Wisły. Obejmuje teren dzielnic warszawskich: Wawer i Wesoła, oraz gmin: Józefów, Otwock, wiązowna, Karczew, Celestynów, Kołbiel, Osieck, Sobienie Jeziory oraz Pilawa. Swym zasięgiem obejmuje prawie 16 000 hektarów lasów i łąk.


    

 • Nadbużański P.K.

 •   

 • P.K. Podlaski Przełom Bugu

 •   

  Województwo podlaskie:
 • Łomżyński P.K. Doliny Narwi

 • Łomżyński P.K.
  Park położony jest w zachodniej części województwa podlaskiego, w powiecie łomżyńskim (gmina Łomża, Piątnica i Wizna). Otulina obejmuje też częściowo gminę Rutki w powiecie zambrowskim. Pod względem fizjograficznym położenie Parku określa się jako pogranicze Niziny Podlaskiej i Niziny Mazowieckiej i obejmuje pięć mezoregionów: północno-wschodnią część Międzyrzecza Łomżyńskiego, północno-zachodni fragment Wysoczyzny Wysokomazowieckiej, część Doliny Dolnej Narwi, południowo-zachodni odcinek Kotliny Biebrzańskiej oraz południowo-zachodni skłon Wysoczyzny Kolneńskiej.

       

 • P.K. Puszczy Knyszyńskiej

 •   

 • Suwalski P.K.
  Obejmuje Zagłębienie Szeszupy i tereny otaczające jez. Hańcza (najgłębsze jezioro w Polsce). Leży na obszarze 4 gmin- Jeleniewo, Wiżajny, Przerośl i Rutka-Tartak, należących do woj. podlaskiego. Powierzchnia parku wynosi 6284 ha (62,8 km2), w tym około 60% stanowią użytki rolne, 24% lasy, 10% wody, 4% bagna i 2% pozostałe grunty. Duże, otwarte przestrzenie odsłaniają rzeźbę polodowcową, która jest najcenniejszym walorem parku.

               Województwo pomorskie:
 • Kaszubski P.K.

 •   

 • Nadmorski P.K.

 •   

 • P.K. Dolina Słupi
 • P.K. "Dolina Słupi"
  P.K. "Dolina Słupi" jest parkiem typu dolinnego, a jego teren został ukształtowany w okresie topnienia północnoatlantyckiego lądolodu, co przyczyniło się do bogactwa form krajobrazu i znacznego zróżnicowania wysokościowego terenu. Charakterystyczną cecha Parku jest jego lesistość, aż 72% powierzchni zajmują lasy.

       

 • P.K. Mierzeja Wiślana

 •   

 • P.K. Pojezierza Iławskiego

 •   

 • Trójmiejski P.K.

 •   

 • Tucholski P.K.

 •   

 • Wdzydzki P.K.

 •   

 • Zaborski P.K.

 •   

  Województwo kujawsko-pomorskie:
 • Brodnicki P.K.

 •      

 • Gostynińsko-Włocławski P.K.

 •   

 • Górznieńsko-Lidzbarski P.K.

 •      

 • Krajeński P.K.

 •   

 • Nadgoplański Park Tysiąclecia

 •      

 • Tucholski P.K.

 •   

 • Wdecki P.K.

 •   

 • Chełmiński P.K.

 •   

 • Nadwiślański P.K.

 •   

  Województwo warmińsko-mazurskie:
 • Brodnicki P.K.

 •      

 • Górznieńsko-Lidzbarski P.K.

 •      

 • Mazurski P.K.

 •   

 • P.K. Pojezierza Iławskiego

 •   

 • P.K. Puszczy Rominckiej

 • Puszcza Romincka, zwana "polską tajgą" to prawdziwy skarb natury, który budową przypomina lasy syberyjskiej tajgi. Jej unikatową wartość stanowi charakterystyczna dla krain północnych przyroda. Rzeźba terenu została ukształtowana podczas zlodowacenia bałtyckiego w fazie pomorskiej. Dominującą formą zajmującą rozległy obszar Puszczy są wzgórza morenowe porośnięte lasami. Najwyższe wzgórza przekraczają wysokość 200 m n.p.m. Powierzchnię wzgórz morenowych urozmaicają niecki oraz rynny, w których położone są jeziora, rzeki oraz liczne bagna i torfowiska.

    

 • P.K. Wzgórz Dylewskich

 •   

 • P.K. Wysoczyzny Elbląskiej

 •   

 • Welski P.K.

 •   
                         
  Copyright © MUWIT.pl    O portalu |  autorzy |