Aktualizacja: październik'17Polska Wschodnia
Pogranicze kultur • Biebrzański Park Narodowy
 • Ruiny kościoła w Jałówce
 • Wiatraki sokólskie
 • Muzeum Wsi Białostockiej
 • Tykocin- przewodnik 10+
 • Katedra w Białymstoku
 • Drewniany szlak na Podlasiu
 • Tatarski szlak - meczet w Kruszynianach
1 6 2 3 3 6 1 2


Informator:


O regionie:


Polska Wschodnia to kraina różnorodna. Tak różnorodna, że praktycznie niemożliwe jest określenie cech charakterystycznych. Mieszają się tu języki, religie, stroje i tradycja. Od Tatarów, przez Staroobrzędowców, Żydów i prawosławnych po wyznawców samozwańczego proroka Ilii.


Regionalnie:

 •  Biebrzański Park Narodowy
 •  Wokół Białegostoku
 •  Wschodnie Podlasie
 •  Podlasie Górne
 •  Kurpiowszczyzna
 •  Wyżyna Lubelska
 •  Roztocze
 •  Polesie

 • Mapa regionu:
  Noclegi:  Bachurówka
  Anatol Worona.
  Bachury 40,
  16-050 Michałowo,
  tel. 85 675 43 83, kom. 0602 376 655,
  bachurowka@wp.pl  Księgarnia:


  Polska Egzotyczna I
  Grzegorz Rąkowski

  "Rewasz", 2005


  Polska północno-wschodnia.
  Przewodnik Kajakowy praca zbiorowa
  Agencja TD

  Atrakcje turystyczne:


  Warto zobaczyć:


  Co, kto, kiedy?- przewodniki:


  Tykocin - miasteczko-bajeczka Pierwsi osadnicy żydowscy osiedli na tych ziemiach w 1522 roku. Było to 10 rodzin żydowskich z Grodna, sprowadzonych na zaproszenie Olbrachta Gasztolta na te ziemie w celu ożywienia handlu. W 1576 roku, z ręki Stefana Batorego otrzymali oni prawo osadnictwa potwierdzone w 1633 przez Władysława IV. W 1800 roku mieszkańcy pochodzenia żydowskiego stanowili ok. 70% ludności miasta. Mieściła się tutaj druga co do wielkości (po Krakowie) gmina żydowska w Polsce.  Warto zobaczyć:

  Białostockie muzeum wsi
  Odwiedzając skansen będą Państwo mogli zobaczyć zabytkową drewnianą architekturę podlaskiej wsi, taką, jaką współcześnie można już tylko podziwiać w muzeach na wolnym powietrzu. W skansenie znajdują się zarówno obiekty zaliczane do tak zwanej małej architektury, a więc krzyże, kapliczki, studnie, jak i budynki mieszkalne i gospodarcze, a także dwór przeniesiony z miejscowości Bobra Wielka.


  Wiatrak "sokólski"
  zabytek dawnej techniki młynarskiej

  Wiatraki stanowiły charakterystyczną grupę budownictwa drewnianego w Polsce. Budynki te wyodrębniały się na tle innych budowli drewnianych tym, że posiadały specjalną konstrukcję opartą na szkielecie drewnianym, a niektóre części były obracane i ruchome.

  Bielsk Podlaski - Miasto cerkwi
  Wśród torfowisk i byłych bagien na wys. 145 m n.p.m. Na Wysoczyźnie Bielskiej, rozciągającej się w kierunku południowym od rzeki Narwi, na lekko falistych równinach rozłożył się Bielsk Podlaski, znany jako miasto cerkwi. Faktycznie - jest ich tu zatrzęsienie, w tym kilkanaście zabytkowych, a wszystkie mienią się kolorami tęczy...


  Cerkiew na Grzybowszczyźnie
  Tajemniczy i egzotyczny świat sekciarzy wschodniej Białostocczyzny, pełen proroków, apostołów, matek boskich, rozmaitych świętych i takich postaci jak car Mikołaj II, czy wnuk cesarza Wilhelma... Główną i najważniejszą postacią ruchy sekciarskiego był prorok Ilia, czyli Eliasz Klimowicz, niepiśmienny chłop z Grzybowszczyzny, który na początku uznał się za wcielenie biblijnego Proroka Eliasza, potem za samego Chrystusa. Odwiedziliśmy cerkiew zbudowaną przez Ilię, którą , jak wierzyli tutejsi chłopi, sama wyrosła spod ziemi.


  Tatarski szlak
  Świat zamknięty czterema ścianami meczetu. Świat ograniczający się do zielonego płótna ze złotym sierpem i gwiazdą, do XVI wiecznego podnóżka na Koran i do kilkunastu zakurzonych egzemplarzy Koranu. W zaczarowany Świat polskich Tatarów. Żyją tak jak każdy inny człowiek na polskiej wsi. Uprawiają ziemniaki, hodują bydło. Nie chodzą do meczetu. Choć w islamie obowiązuje pięciokrotna modlitwa w ciągu dnia, rzadko który polski Tatar pojawia się w meczecie częściej niż dwa razy w roku, a już żaden nie klęka twarzą zwróconą ku Mekce, częściej niż raz dziennie.


  Ruiny kościoła w Jałówce:

  Wieś leżała na szlaku podróży władców i stanowiła tzw. "dwór etapowy". W 1545 r. za rządów królowej Bony Jałówka otrzymała prawa miejskie magdeburskie. Po śmierci Zygmunta Augusta w 1572 r. dobra hospodarskie (włość jałowska i inne) przeszły na własność państwa i powstały starostwa, a w ich obrębie niewielkie folwarki.


 • Muzeum Ikon w Supraślu • Ochrona przyrody:  Parki Narodowe:

  Biebrzański i Białowieski Park Narodowy zostały zaproszone do uczestnictwa w międzynarodowym pakiecie promocyjnym o nazwie PAN PARK (Protection Area Network). Prawdopodobnie wejdą tym samym do sieci parków Narodowych reprezentatywnych dla całej Europy i będą szeroko promowane w świecie.


  Biebrzański Park Narodowy
  Biebrzański Park Narodowy chroni rozległe i prawie niezmienione dolinowe torfowiska z unikalną różnorodnością gatunków roślin, ptaków i innych zwierząt oraz naturalnych ekosystemów. Dolina Biebrzy jest bardzo ważnym miejscem gniazdowania, żerowania i odpoczynku dla ptactwa wodno-błotnego, toteż w roku 1995 została wpisana na listę siedlisk konwencji RAMSAR-owskiej tj. obszarów mokradłowych o międzynarodowym znaczeniu, zwłaszcza jako środowiska życia ptactwa wodno-błotnego. Bagna Biebrzańskie leżą w północno-wschodniej Polsce, która jest uważana za najzimniejszy (poza górami) region kraju.


  Przewodnik- czapla
  Na wędkowanie w Biebrzańskim Parku Narodowym trzeba mieć pozwolenie, ale mieszkańcy wsi nadbiebrzańskich nie mają problemów z jego uzyskaniem. Nad taflą wody unoszą się niebieskie ważki. Rozpiętość skrzydeł wynosi około 6 cm, a ich kolor jest granatowy. Soczyście granatowy. są urocze i jak większość zwierząt w Biebrzańskim parku, unikatowe. • Białowieski Park Narodowy
 • Polską część puszczy zamieszkuje około 400 sztuk żubrów. Co roku eliminuje się egzemplarze chore, słabe i agresywne. Pomimo nacisków lobby myśliwych eliminacji dokonują wyłącznie wyznaczeni w tym celu pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego. Część mięsa trafia do badań, resztę kupują restauratorzy. W ramach ubiegłorocznego pozwolenia na odstrzał zlikwidowano 28 sztuk żubrów. Zdaniem niektórych specjalistów stado zamieszkujące Puszczę Białowieską już jest zbyt duże i należałoby pomyśleć o jego radykalnym zmniejszeniu. Jednak Chociaż zwierzęta te znajdują się pod ścisłym naukowym nadzorem, od lat 20. ubiegłego wieku nikt dotychczas nie przeprowadził rzetelnych badań na temat właściwej wielkości białowieskiej populacji.

 • Narwiański Park Narodowy
 • Dolina Narwi nazywana jest “polską Amazonią", gdyż obszar ten charakteryzuje się występowaniem wielu koryt rzecznych o nieregularnym układzie, podobnym do dorzecza Amazonki. W Dolinie Narwi gnieździ się 145 gatunków ptaków, z czego 110 gatunków należy do gatunków wodno-błotnych.

  Parki Krajobrazowe:


 • P.K. Puszczy Knyszyńskiej

 • Nadbużański Park Krajobrazowy

 • PK Podlaski Przełom Bugu