Aktualizacja: styczeń'2020Horny Zemplin - Bukovske Vrhy i Vihorlat
O regionieOrientacyjny zasięg przewodnika:
o całkowitej powierzchni 29805 ha i paśmie ochronnym 10973 ha. 90% powierzchni tej pierwotnej karpackiej krainy zajmują lasy, głównie bukowe i jodłowo-bukowe. Dla ochrony pierwotnych drzewostanów i gatunków endemicznych, utworzono do tej pory 7 rezerwatów przyrody (PN Stużica, Riaba skala, Plaśa, Rożok, Haveśoviá, Stinská, Pod Ruskym), 12 parków krajobrazowych (Bahno, Borsućiny, Bzamá, Gazdoráń, Hlboé, Hrunok, Ruské, Slatina pod Stinskou, Strużnická dolina, Śípková, Udava, Ulićská Ostrá) oraz 1 pomnik przyrody Ulićka. Najpiękniejsze połoniny, górskie łąki ponad granicą lasu, które nadali temu parku Narodowemu imię, znajdują się w okolicach szczytów prase, Durkovec, Riaba skala i Kamenna luka. W roku 1993, organizacja UNESCO włączyła PN Połoniny do sieci międzyNarodowych rezerwatów biosfery, w roku 1999, udzielono mu Dyplom Rady Europy.


        
  

Można tu dotrzeć na piechotę (pasmem granicznym), można rowerem- uwaga! ostry i kamienisty zjazd z przełęczy nad Roztokami, w Bieszczadach- lub samochodem. W tym ostatnim przypadku należy przekroczyć granicę w Radoszycach- Medzilaborce. Do Bukovskich Vrhów i Vihorlatu jest tu z Górą 50 km. Czy warto? WARTO!

Templin Górny (Horný Zemplín) jest najbardziej wysuniętym na wschód rejonem Słowacji. Na północy graniczy z Polską a na wschodzie z Ukrainą. Na północy rozpościera się typowy karpacki krajobraz z pierwotnymi puszczami oraz z rzadką fauną. Oferuje dziewiczą przyrodę, samotnie z dalekimi widokami i unikalne wsie w rejonie Wschodnich Karpat (Východné Karpaty). Zemplin jest przyozdobiony szeregiem prawosławnych i greckokatolickich drewnianych kościółków o olbrzymiej wartości artystycznej i historycznej. Najczęściej odwiedzanym przez turystów rejonami Zemplina Górnego są okolice zbiornika wodnego Domasza (Domaša), Park Narodowy Połoniny (Národný park Poloniny) oraz parki krajobrazowe Wihorlat (Vihorlat) i Karpaty Wschodnie (Východné Karpaty). Spomiędzy miejskich kompleksów zabytkowych interesującymi są szczególnie Medzilaborce z unikalnym Muzeum Sztuki Nowoczesnej im. Andy`ego Warhola.

Chata Poloniny w miejscowości Runina


SPIS TREŚCI:

Zdjęcia z regionu

Drewniaki w regionie

W tym regionie jedynie jedna cerkiew doczekała się docenienia przez UNESCO. Jest to Ruska Bystra - cerkiew greckokatolicka położona na południu regionu (już kraj koszycki i Zemplin Dolny)


Chroniony park krajobrazowy Karpaty Wschodnie O całkowitej powierzchni 25307 ha zajmuje w regionie Snina tylko 1646 ha. Od strony wschodniej nawiązuje wzdłuż granicy Słowacko-Polskiej do Parku Narodowego Połoniny. Najbardziej cenną częścią CHPK jest rezerwat przyrody Hostovické luky, znany największym wystąpieniem irysa syberijskiego na całym terenie Słowacji.