Aktualizacja: luty'18Suwalszczyzna
I Wigierski Park Narodowy

Informator:


O regionie:

Północno-zachodnie rubieże kraju można by śmiało nazwać krainą piękną jak baśń. Mało jest miejsc, które dorównują urodą północnej Suwalszczyźnie. Natura obdarowała ją hojnie pofałdowanymi płaskowyżami, nad którymi górują wyniosłe wzgórza, dziesiątkami jezior o urozmaiconej linii brzegowej, licznymi rzekami, strumieniami i strugami, głębokimi wąwozami i tysiącami głazów. Klimat tej krainy jest jednym z surowszych (poza górami) w Polsce.

Linkownia:- www.wigry.net.pl


Noclegi:


Suwalszczyzna to znany turystom region. Stąd i agroturystyka tutaj kwitnie - choć prawda jest taka, że niewiele więcej można tu robić zawodowo :(

- Suwalski P.K. - NOCLEGI

- Wigy i Wigierski P.N. - NOCLEGI

Księgarnia:

W tym momencie trwa aktualizacja bazy czytelniczej - zapraszam do niewielkiego zestawienia - głównie lokalnej Agencji TD. W bliżej nieokreślonym czasie ogarnę temat bardziej :)Ochrona Przyrody:


Wigierski Park Narodowy
Specjaliści doliczyli się w jeziorze Wigry aż 26 gatunków ryb. Żyją tu między innymi: węgorz, stynka, sieja, sielawa, okoń, szczupak, troć jeziorowa, siacz oraz sum. Połowy wędkarskie dozwolone są : od 15 maja do 31 października, przy czym od dnia 1 czerwca do 15 lipca nie wolno łowić od brzegów wyspy Ordów, Ostrów, Krowa aż po wieś zakąty i przy brzegach wysp: Brzozowych oraz Kamień.


Warto zobaczyć:


Puszcza Augustowska

Puszcza Augustowska jest jednym z największych kompleksów leśnych Polski, a wraz z puszczami Litwy i Białorusi bezpośrednio z nią sąsiadującymi, stanowi jeden z największych zwartych kompleksów Europy. Powierzchnia Puszczy Augustowskiej wynosi ponad 1100 km2. Polany puszczańskie zajmują enklawy wiejskie i osady leśne. Napotkać tu można liczne Jeziora, miejscami także podmokłe łąki i torfowiska. Puszcza i Jeziora Augustowskie wraz z doliną Rospudy stanowią obszary chronionego krajobrazu.


Copyright © MUWIT.pl    O portalu |  autorzy |