Aktualizacja: lipiec'2020Pogórza Przemyskie
O regionieWybrane zdjęcia z regionu:

Pogórze Przemyskie jest położonym najdalej na wschód w Polsce mezoregionem pasma pogórzy i jednocześnie Zewnętrznych Karpat Zachodnich. Jego północną i zachodnią granicę wyznacza rzeka San. Na zachodzie Pogórze Przemyskie graniczy z Pogórzem Dynowskim, na południu z Górami Sanocko-Turczańskimi, na północnym wschodzie z Płaskowyżem Sańsko-Dniestrzańskim. Na wschodzie jego granicę stanowi umownie granica z Ukrainą.


SPIS TREŚCI:Zdjęcia z regionu

Przemysl 10+

Drewniaki w regionie

O Kalwarii Pacławskiej

Legendarna Twierdza Przemyśl

  
Copyright © MUWIT.pl    O portalu |  autorzy |