Aktualizacja: styczeń'19Bieszczady
W krainie biesów i czadów

Góry Sanocko-Turczańskie  |   Komańcza  |   Cisna  |   Baligród  |   Wetlina  |   Ustrzyki Górne  |   Bukowiec - Sianki  |   Ustrzyki Dolne  |   Solina  |   Lutowiska  |  


Informator:


O regionie:


Kraina Biesów i Czadów. Kraina urzekająca. Kraina, której immanentną cechą stanowi WOLNOŚĆ. I którą to wolność BdPN skutecznie ogranicza, zajmując lwią część terenu. A właściwie żubrzą - bo to żubry są tu królami. Do spółki z misiami, które grzecznie omijają, nie wchodząc sobie wzajemnie w rewir.

Linkownia:


- 5schronisk.bieszczady.pl

Noclegi:


Bieszczady stają się powoli regionem równie popularnym, jak Tatry. Noclegów więc tu jest mnóstwo - rzecz jasna w sezonie. Polecamy kilka z nich, do których ciągnie tak bardzo, że aż serce wyrywa się z piersi...

- Bacówka "Pod Małą Rawką, 504 170 127, www.rawki.plKsięgarnia:Tu królują bezwzględnie Bezdroza, Rewasz i reprinty...Ochrona Przyrody:


Bieszczadzki Park Narodowy leży w zachodniej części Karpat Wschodnich. Grzbiety górskie są dość zaokrąglone, pokryte roślinnością trawiastą z niewielkimi, malowniczymi skałkami, pojedynczymi lub formującymi skalne grzebienie oraz leżącymi u ich podnóża gołoborzami.
Międzynarodowy Rezerwat Biosfery:

W 1992 r. pod egidą UNESCO utworzono Międzynarodowy Rezerwat Biosfery (MaB) "Karpaty Wschodnie", który w 1999 r. uzyskał formalny status jedynego na świecie trójstronnego Rezerwatu Biosfery (polsko-słowacko-ukraińskiego). Jego powierzchnia na terenie trzech państw sięga 208 tys. ha, z czego na Polskę przypada 108 tys. ha, w granicach BPN i dwóch parków krajobrazowych - Doliny Sanu i Ciśniańsko-Wetlińskiego.


Atrakcje turystyczne:


Warto zobaczyć:


Zagórz - Ruiny Klasztoru Karmelitów Bosych

Na wzgórze trafić nietrudno. Ruiny widoczne są z daleka i prowadzi do nich w miarę wygodna dróżka dojazdowa. Po wejściu na wzniesienie, otoczone z trzech stron rzeką Osławą mamy przed sobą wielki masyw ruin, otoczonych kamiennymi murami ze strzelnicami. Pólkolistą bramą w murze wchodzimy na teren klasztorny. Jesteśmy przed kościołem pw. Zwiastowania NMP. Karmel zagórski był obronną fortyfikacją. Zbudowany został na początku XVIII wieku i oddany zakonowi Karmelitów bosych przez Jana Franciszka Stadnickiego, jako jego fundacja.


kirkut w Lutowiskach

Ze względu na ilość macew obiekt należy do najlepiej zachowanych nekropolii żydowskich w Polsce. Na szczególną uwagę zasługują walory artystyczne nagrobków. Dzięki oryginalnej, starannie wykonanej i rozbudowanej ornamentyce macewy z Lutowisk można zakwalifikować do wybitnych dzieł żydowskiej sztuki sepulkralnej.Klasztor Nazaretanek w Komańczy

To tu, na wyniosłym wzgórzu, w zaciszu niczym niezmąconej bieszczadzkiej przyrody, wybudowanym jeszcze przed wojną klasztorze Sióstr Nazaretanek, przez rok przebywał jako w czwartym miejscu internowania Prymas Stefan Wyszyński. Dziś, mimo upływu lat te same wiecznie zielone jodły i świerki, może tylko bardziej dojrzałe, są niemymi świadkami obecności człowieka określonego mianem Prymasa Tysiąclecia.kirkut w Baligrodzie

Na cmentarzu zachował się jeden z nielicznych w całych Bieszczadach nagrobek tumbowy. Tumba jest poziomym nagrobkiem (rodzaj sarkofagu), który wykształcił się wśród Żydów sefardyjskich (pochodzących z Portugalii i Hiszpanii), często była dwuczęściowa - dolna część w postaci skrzyni a górna to przykrywająca ją piramida lub półkolumna. Znajduje się on w dolnej - najstarszej - części cmentarza, który powstawał z dołu "rosnąc" w górę stoku.


Drewniane cerkwie

Aż dwie z bieszczadzkich cerkwi zostało docenionych przez UNESCO. Jest to Turzańsk (w dolinie Osławy i Osławicy) oraz Smolnik nad Sanem. Ale oprócz wpisanych na listę cerkwi w obu dolinach (czyli wzdłuż dzisiejszej obwodnicy bieszczadzkiej) zachowało się kilka ładnych drewnianych obiektów - niektóre są dziś użytkowane jako kościoły rzymskokatolickie, niektóre wciąż niszczeją - jak cerkiew w Bystrem). Zobaczcie drewniane cerkwie bieszczadzkie...