Aktualizacja: 27.lipiec'2022
  
Nizina Środkowoeuropejska
O regionieNizina Środkowoeuropejska stanowi pas nizin, leżących na północ od Ardenów, Średniogórza Niemieckiego, Masywu Czeskiego i Wyżyn Polskich a na południe od mórz Północnego i Bałtyckiego. O ile północna i południowa granica Niziny są jasno określone przez pasma gór i wyżyny oraz wybrzeża mórz, o tyle jej granica zachodnia, a zwłaszcza wschodnia, nie mają wyraźnego wyznacznika i są przedmiotem dyskusji. Według najczęściej spotykanej klasyfikacji do Niziny Środkowoeuropejskiej zalicza się, licząc od zachodu, Nizinę Flandryjską, Nizinę Holenderską, Nizinę Północnoniemiecką, Półwysep Jutlandzki wraz z wyspami duńskimi oraz Nizinę Polską. Tak rozumiana Nizina Środkowoeuropejska ma kształt klina o długości około 1500 km i szerokości od 150 km na zachodzie do 350 km na wschodzie. Na wschodzie przedłużeniem Niziny Środkowoeuropejskiej jest wielka Nizina Wschodnioeuropejska, kończąca się na Uralu.

(Wikipedia)

Regionalizacja Niziny Środkowoeuropejskiej:

Półwysep Jutlandzki

Pobrzeża Morza Północnego

Pobrzeża Południowobałtyckie >>>

Pojezierza Południowobałtyckie >>>

Niziny Sasko-Łużyckie

Niziny Środkowopolskie >>>

Niziny Brabancko-Westfalskie

Copyright © MUWIT.pl    O portalu |  autorzy |