Aktualizacja: marzec'2021
  
Góry Sanocko-Turczańskie
O regionieKalwaria Pacławska

Jasień

źródło: wikipedia.pl

Teren ten obejmuje obszar na północ od Sanu, na wschód od Jeziora Solińskiego i na południe od szosy Lesko – Ustrzyki Dolne – Krościenko. Z geograficznego punktu widzenia nie są to już właściwe Bieszczady, lecz tzw. Góry Sanocko-Turczańskie. W ich krajobrazie dominują długie, proste wały górskie o słabo zróżnicowanej linii grzbietowej, ciągnące się z północnego zachodu Na wschód i porozdzielane rozległymi obniżeniami, w których od dawien dawna kwitła gospodarka rolnicza. Na omawianym obszarze można wyróżnić trzy takie grzbiety: na północy Żuków, w środkowej części porozdzielany dolinami potoków ciąg wzniesień Stożek – Moklik – Ostre, na południu najwyższy Otryt.
To tu znajduje się słynna Lotniskowa z ruinami szkoły lotniczej w Bezmiechowej, tutaj też olśniewający pałac Krasickich w nomen omen Krasiczynie, tu też- Arłamów, niegdyś ośrodek rządowy, gdzie internowany był Lech Wałęsa.


Skansen w Sanoku:

Park Etnograficzny w Sanoku należy do najpiękniejszych muzeów na wolnym powietrzu w Europie. Pod względem ilości obiektów jest największym skansenem w Polsce. I jak każda komercyjna perła regionu, ma swoje plusy i minusy. Ogromnym plusem jest malownicze położenie - na prawym brzegu Sanu u podnóża Gór Sanocko-Turczańskich dość wiernie odzwierciedla fizjografię Podkarpacia. 38 ha powierzchni podzielone jest na 5 sektorów. Sektory są ułożone tak logicznie i zgodnie z topografią, że jest to aż nieprawdopodobne.


     Zamek Sobień:

Dobra Kmitów obejmowały kilkadziesiąt wsi, głównie w dolinie górnego Sanu, aż po jego źródła. W 1474 r. zamek najechali i zniszczyli Węgrzy. Pod koniec XV stulecia Kmitowie wybudowali nową, większą siedzibę w Lesku i tam się przenieśli. Do końca XVI w. porzucony zamek Sobień popadł w ruinę. Do dziś zachowały się fragmenty murów budynku mieszkalnego i baszty. Dla turystów urządzono specjalne pomosty wraz z platformą widokową, z której rozciąga się piękny widok na płynący w dole San. Wzgórze zamkowe od 1970 r. zostało objęte ochroną jako rezerwat przyrody.


     

Zagórz - Ruiny Klasztoru Karmelitów Bosych
Na wzgórze trafić nietrudno. Ruiny widoczne są z daleka i prowadzi do nich w miarę wygodna dróżka dojazdowa. Po wejściu na wzniesienie, otoczone z trzech stron rzeką Osławą mamy przed sobą wielki masyw ruin, otoczonych kamiennymi murami ze strzelnicami. Pólkolistą bramą w murze wchodzimy na teren klasztorny. Jesteśmy przed kościołem pw. Zwiastowania NMP. Karmel zagórski był obronną fortyfikacją. Zbudowany został na początku XVIII wieku i oddany zakonowi Karmelitów bosych przez Jana Franciszka Stadnickiego, jako jego fundacja. (zdjęcie: sanok.naszemiasto.pl)


Copyright © MUWIT.pl    O portalu |  autorzy |