Aktualizacja: luty'2021
  
Bieszczady Zachodnie
W krainie biesów i czadówSpis treści:
Z notatnika krajoznawcy

Drewniaki regionu
Przewodniki 10+:

Cisna 10+

Baligród 10+

Wetlina 10+

Ustrzyki Górne 10+

Bukowiec - Sianki 10+

Solina 10+

Lutowiska 10+Podział wg Muwitu:


Pasmo graniczne

Pasmo Połonin

Wysoki Dział

Pasmo Łopiennika i Durnejźródło: wikipedia.pl


 • PN Poloniny


 • Nadsański Regionalny Park Krajobrazowy
 • Użański Park Narodowy

  Kraina Biesów i Czadów. Kraina urzekająca. Kraina, której immanentną cechą stanowi WOLNOŚĆ. I którą to wolność BdPN skutecznie ogranicza, zajmując lwią część terenu. A właściwie żubrzą - bo to żubry są tu królami. Do spółki z misiami, które grzecznie omijają, nie wchodząc sobie wzajemnie w rewir.

  Międzynarodowy Rezerwat Biosfery:

  W 1992 r. pod egidą UNESCO utworzono Międzynarodowy Rezerwat Biosfery (MaB) "Karpaty Wschodnie", który w 1999 r. uzyskał formalny status jedynego na świecie trójstronnego Rezerwatu Biosfery (polsko-słowacko-ukraińskiego). Jego powierzchnia na terenie trzech państw sięga 208 tys. ha, z czego na Polskę przypada 108 tys. ha, w granicach BPN i dwóch parków krajobrazowych - Doliny Sanu i Ciśniańsko-Wetlińskiego.

  Zagórz - Ruiny Klasztoru Karmelitów Bosych [w: Lesko 10+]

  Na wzgórze trafić nietrudno. Ruiny widoczne są z daleka i prowadzi do nich w miarę wygodna dróżka dojazdowa. Po wejściu na wzniesienie, otoczone z trzech stron rzeką Osławą mamy przed sobą wielki masyw ruin, otoczonych kamiennymi murami ze strzelnicami. Pólkolistą bramą w murze wchodzimy na teren klasztorny. Jesteśmy przed kościołem pw. Zwiastowania NMP. Karmel zagórski był obronną fortyfikacją. Zbudowany został na początku XVIII wieku i oddany zakonowi Karmelitów bosych przez Jana Franciszka Stadnickiego, jako jego fundacja.


  kirkut w Lutowiskach [w: Lutowiska 10+]

  Ze względu na ilość macew obiekt należy do najlepiej zachowanych nekropolii żydowskich w Polsce. Na szczególną uwagę zasługują walory artystyczne nagrobków. Dzięki oryginalnej, starannie wykonanej i rozbudowanej ornamentyce macewy z Lutowisk można zakwalifikować do wybitnych dzieł żydowskiej sztuki sepulkralnej.  Klasztor Nazaretanek w Komańczy [w: Komańcza 10+]

  To tu, na wyniosłym wzgórzu, w zaciszu niczym niezmąconej bieszczadzkiej przyrody, wybudowanym jeszcze przed wojną klasztorze Sióstr Nazaretanek, przez rok przebywał jako w czwartym miejscu internowania Prymas Stefan Wyszyński. Dziś, mimo upływu lat te same wiecznie zielone jodły i świerki, może tylko bardziej dojrzałe, są niemymi świadkami obecności człowieka określonego mianem Prymasa Tysiąclecia.  kirkut w Baligrodzie [w: Baligród 10+]

  Na cmentarzu zachował się jeden z nielicznych w całych Bieszczadach nagrobek tumbowy. Tumba jest poziomym nagrobkiem (rodzaj sarkofagu), który wykształcił się wśród Żydów sefardyjskich (pochodzących z Portugalii i Hiszpanii), często była dwuczęściowa - dolna część w postaci skrzyni a górna to przykrywająca ją piramida lub półkolumna. Znajduje się on w dolnej - najstarszej - części cmentarza, który powstawał z dołu "rosnąc" w górę stoku.


  Drewniane cerkwie

  Aż dwie z bieszczadzkich cerkwi zostało docenionych przez UNESCO. Jest to Turzańsk (w dolinie Osławy i Osławicy) oraz Smolnik nad Sanem. Ale oprócz wpisanych na listę cerkwi w obu dolinach (czyli wzdłuż dzisiejszej obwodnicy bieszczadzkiej) zachowało się kilka ładnych drewnianych obiektów - niektóre są dziś użytkowane jako kościoły rzymskokatolickie, niektóre wciąż niszczeją - jak cerkiew w Bystrem). Zobaczcie drewniane cerkwie bieszczadzkie...  Copyright © MUWIT.pl    O portalu |  autorzy |