Aktualizacja: luty'2021
  
Podlaskie
Na wschodnio-północnym kraniuszku PolskiPodlaskie to skomplikowane województwo. Z jednej strony bogate w parki narodowe, krajobrazowe i leśne ostępy. Z drugiej - trudno tu cokolwiek podporządkować, bądź sklasyfikować. Z jednej strony mamy Wigierski Park Narodowy który mniej zorientowani lokalizują na Mazurach :), z drugiej : Suwalszczyznę, która od Podlasia różni się jak dzień od nocy i stanowi zupełnie odrębny region.

No, ale wciąż jest to Podlaskie województwo. Z trzeciej zaś strony region zwany Podlasiem Południowym mocno zachodzi na województwo Lubelskie - granica przebiega Bugiem. Z ostatniej strony zaś...Łomża i Kurpie to już wcale nie jest Podlasie jako region, a mieści się w granicach województwa. Starałam się jak mogłam podlinkować wszystko tak, żeby było w miarę logicznie i łatwo. Ale czy mi się udało... tego nie wiem :)

Ochrona Przyrody:


Narwiański Park Narodowy
Dolina Narwi nazywana jest “polską Amazonią", gdyż obszar ten charakteryzuje się występowaniem wielu koryt rzecznych o nieregularnym układzie. W Dolinie Narwi gnieździ się 145 gatunków ptaków... >>>


                 

Biebrzański Park Narodowy
Dolina Biebrzy jest unikatową enklawą dla ptaków wodno-błotnych. Zaobserwowano tu 271 gatunków ptaków, z czego 181 gatunków to gatunki lęgowe. 17 gatunków uznanych w Polsce za ginące, gnieździ się właśnie w BPN. >>>


              

Białowieski Park Narodowy
leży w północno-wschodniej Polsce, przy granicy z Białorusią. Obejmuje najbardziej naturalną część Puszczy Białowieskiej. W ośrodku pokazowym Żubrów zwierzęta eksponowane są w warunkach półnaturalnych. >>>


                 

Wigierski Park Narodowy
Prawie cały obszar Wigierskiego Parku Narodowego leży w środkowej części dorzecza rzeki Czarnej Hańczy, dopływu Niemna. >>>


                 


[Parki Krajobrazowe]

Łomżyński P.K.
Park położony jest w zachodniej części województwa podlaskiego, w powiecie łomżyńskim (gmina Łomża, Piątnica i Wizna). Otulina obejmuje też częściowo gminę Rutki w powiecie zambrowskim.
.

              

P.K. Puszczy Knyszyńskiej

Puszcza Knyszyńska jest pozostałością po ogromnym, zwartym kompleksie puszczańskim na pograniczu Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego.


           

Suwalski P.K.
Obejmuje Zagłębienie Szeszupy i tereny otaczające jez. Hańcza (najgłębsze jezioro w Polsce). Duże, otwarte przestrzenie odsłaniają rzeźbę polodowcową, która jest najcenniejszym walorem parku.


           


Osrodek pokazowy żubrów

Zwierzęta w Rezerwacie eksponowane są w warunkach półnaturalnych, w dużych zagrodach pokrytych naturalną roślinnością, mogą więc nie być widoczne przez cały czas. Ze względu na naturalny sposób karmienia zwierząt kopytnych (pastwisko), zagrody użytkowane są naprzemiennie, stąd w części z nich nie ma zwierząt, aby trawa mogła odrosnąć.


           


Klasztor pokamedulski i jezioro Wigry

Jezioro Wigry jest położone wśród lasów Puszczy Augustowskiej, porastających w 80% jego linię brzegową. Brzegi Wigier są niezwykle urozmaicone - od niskich, nawet bagiennych- po wyniosłe z kemami i wzgórzami morenowymi. Liczne zatoki, półwyspy, przesmyki i ujścia strumieni- to ciekawe atrakcje turystyczne. Wigry mają aż 19 wysp. Niektóre powstały jednocześnie z nim, inne mają pochodzenie wtórne- jako rezultat obniżenia poziomu wód oraz komasacji osadów na mieliznach (wyspy: Krowa, Ostrowy Brzozowe). Dodajmy do tego wspaniałą faunę i florę i górującą sylwetkę klasztoru pokamedulskiego.

Malowniczo położony na jeziorem Wigry kompleks budynków byłego klasztoru kamedulskiego. Zakonnicy zostali sprowadzeni tutaj przez króla Jana Kazimierza w 1667 r., ale pierwotne drewniana zabudowania spłonęły w pożarze w roku 1671 r. Klasztor odbudowano w stylu późnobarokowym. Wzniesiono także 17 eremów (małych domków mieszkalnych) dla zakonników, które można w dalszym ciągu podziwiać.

           


Świat polskich Tatarów - meczety i mizary

Świat zamknięty czterema ścianami meczetu. Świat ograniczający się do zielonego płótna ze złotym sierpem i gwiazdą, do XVI wiecznego podnóżka na Koran i do kilkunastu zakurzonych egzemplarzy Koranu. Zaczarowany Świat polskich Tatarów. >>>

              


Kraina piękna jak baśń - Suwalszczyzna

W mojej, skromnej opinii jest to jeden z najpiękniejszych zakątków Polski. Co więcej - mało tu zakazów (wolno biwakować, chodzić, jezdzic na rowerze czy koniu, niemal bez ograniczeń. Jedynym ograniczeniem są elektryczne pastuchy, strzegące przed wejściem na pola prywatne. Z punktu widzenia krajoznawczego - coś pięknego.
Krajobraz północnej Suwalszczyzny jest swoistym muzeum natury, kwintesencją spadku po lodowcu otrzymanym przez kontynent europejski. Nagromadziły się tu przeróżne formy polodowcowej rzeźby terenu: moreny, kemy, kemowe tarasy, ozy, drumliny, rynny i cyrki lodowcowe. Są młode i wyraziste, lodowiec bowiem odszedł stąd najpóźniej. Na ziemi suwalskiej leży 160 jezior o powierzchni powyżej 1 ha, w tym słynna Hańcza.

           W Tykocinie - urokliwym miasteczku nad Narwią - jest kilka namacalnych dowodów, że są tacy mieszkańcy Podlasia, którzy, posiadając nieco zasobniejsze portfele, potrafią i chcą wykorzystać je dla dobra ogółu i regionu. Takim przykładem jest odbudowa zamku tykocińskiego przez białostockiego przedsiębiorcę (gdy byłam tu 20 lat temu, było tu puste pole z kilkoma kamieniami i tabliczką "tu stał z zamek"). Drugim przykładem są wykopaliska w centrum fundowane przez właściciela restauracji. Trzecim zaś synagoga, której wnętrze odrestaurowano dzięki funduszom zebranym wśród dawnych mieszkańców (dziś mieszkających w Izraelu).

Zamek w Tykocinie został zrekonstruowany na fundamentach XVI wiecznego zamku królewskiego Króla Polski i Wielkiego Księcia Litwy - Zygmunta Augusta. Rekonstrukcja bryły została przeprowadzona na podstawie danych archeologicznych i źródeł historycznych. Teren zamku został także dokładnie zbadany pod kątem archeologicznym. Aktualnie funkcjonująca część zamku obejmuje – skrzydło południowe z basztami: Turmą i Rogową oraz część skrzydła północno-zachodniego. W odbudowie jest baszta Biała i część skrzydła północnego. W zamku znajduje się Muzeum, Restauracja oraz Pokoje Gościnne.

           


Łomża, Kurpie i forty w Piątnicy


Leżąca dziś w woj. podlaskim, historycznie należy jednak do Mazowsza. Łomża, jako stolica guberni i ważna przeprawa przez Narew, stała się odrębną twierdzą na linii obrony przed Prusami Wschodnimi. x.

Leżąca dziś w woj. podlaskim, historycznie należy jednak do Mazowsza. Łomża, jako stolica guberni i ważna przeprawa przez Narew, stała się odrębną twierdzą na linii obrony przed Prusami Wschodnimi. Forty były przygotowane do obrony okrężnej (w sytuacji odcięcia od zaopatrzenia). Posiadały własne kuchnie, piekarnie, ujęcie wody, piecowe ogrzewanie i spalinowy agregat prądotwórczy.

           Muzeum znajduje się w zespole pałacowo-parkowym z połowy XIX wieku (dawna posiadłość rodziny Starzeńskich), odbudowanym ze zniszczeń wojennych w latach 1966-1969. Zbiory Muzeum liczą ponad 28 000 eksponatów (w tym ponad 300 maszyn i narzędzi rolniczych), które prezentowane są zwiedzającym w 43 ekspozycjach stałych. W Skansenie Mazowiecko-Podlaskim zgromadzono 47 zabytkowe obiekty architektury drewnianej ( XVIII - pocz. XX w.), które ulokowano w trzech zespołach, z pełnym wyposażeniem wnętrz. Muzeum posiada punkty zamiejscowe w Drewnowie ( wiatrak z zagrodą młynarza), Dąbrowie Łazy (wiatrak) i Winnie Chroły (Szkola Wiejska).
Białostockie muzeum wsi:

Odwiedzając skansen będą Państwo mogli zobaczyć zabytkową drewnianą architekturę podlaskiej wsi, taką, jaką współcześnie można już tylko podziwiać w muzeach na wolnym powietrzu. W skansenie znajdują się zarówno obiekty zaliczane do tak zwanej małej architektury, a więc krzyże, kapliczki, studnie, jak i budynki mieszkalne i gospodarcze, a także dwór przeniesiony z miejscowości Bobra Wielka.


        

Skansen Architektury Drewnianej Ludności Ruskiej Podlasia w Białowieży

Skansen Architektury Drewnianej Ludności Ruskiej Podlasia w Białowieży prezentuje obiekty budownictwa drewnianego z terenu Podlasia. W kolekcji znajduje się dziewięć obiektów o zróżnicowanym stanie zachowania – część z nich została przystosowana do zamieszkania przez turystów. Każdy z budynków jest jednak bardzo ładnie wyeksponowany i fantastycznie współgra z otaczającą go przyrodą, co sprawia, że spacer po muzeum jest ciekawym doświadczeniem.
  
Skansen kurpiowski w Nowogrodzie
Kurpie / Łomża

Należy do dwóch najstarszych muzeów budownictwa ludowego w Polsce. Zbiory, w liczbie około 3000 eksponatów, pochodziły głównie z zasobów prywatnych Adama Chętnika i związane były z Kurpiowską Puszczą Zieloną. Obecnie na powierzchni około 3,5 ha znajdują się 23 budynki mieszkalne i gospodarcze z odpowiednim wyposażeniem oraz kilkadziesiąt obiektów tzw. małej architektury: barcie, kapliczki, studnie, bróg itp. Wszystkie budynki są konstrukcji zrębowej, z okresu od końca XVIII w. do I połowy XX w. z terenu Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Jest to obszar o specyficznej, tradycyjnej kulturze ludowej z charakterystycznym kurpiowskim ubiorem, rzeźbą, zdobnictwem i budownictwem drewnianym. Kurpiowskie chaty z ozdobnymi szczytami, śparogami, nadokiennikami, a także budynki gospodarcze m.in. spichlerze z podcieniami, ustawione na kamieniach czy "grzybkach" reprezentują niemal klasyczne formy w drewnianym budownictwie ludowym.

        
Zagroda Stefana w Nowoberezowie

XIX-to wieczne chatki oraz wystrój wnętrz z tamtej epoki przyciąga tych, którzy potrzebują ciszy i spokoju, ucieczki od zgiełku i codzienności. Położone jest na obrzeżach puszczy białowieskiej, we wsi Nowoberezowo. Wieś leży obok miasta powiatowego Hajnówki przy trasie Bielsk-Podlaski- Hajnówka. Gospodarstwo specjalizuje się w hodowli strusi. Można zwiedzić starą podlaską zabudowę wraz z wyposażeniem wnętrz z przełomu XIX- XX w.


Muzeum Etnograficzne w Puńsku

Skansen, inaczej zwany Muzeum Litewskiego Centrum Kultury Ludowej jest okazałą zagrodą wiejską z przełomu XIX i XX w. Znajdziemy w nim między innymi domy mieszkalne, obory, stodoły, spichlerz i studnię z żurawiem. Po terenie skansenu oprowadza Pani przewodnik, która zdradza odwiedzającym historię tych budynków.
Jednym z ciekawszych obiektów na terenie skansenu jest stodoła, a w niej teatr stodolany. Była to forma rozrywki organizowana wśród mieszkańców wsi lub miast. Na małej scenie budowanej i przyozdabianej na kilka dni przed pierwszymi występami prezentowały się organizacje teatralne niosąc rozrywkę mieszkańcom. Tradycja ta podtrzymywana jest przez Dom Kultury Litewskiej do dnia dzisiejszego. Organizowane są tutaj imprezy kulturalne oraz festiwal teatrów stodolanych.Noclegi:


Na razie mamy dla Was niewielką bazę. Prawie w ogóle jej nie mamy :) W tym momencie oferujemy Białystok z całym jednym schroniskiem. Za to fajnym :) I rewelacyjne miejsce dla rodzin, singli, osób z psami i kamperowców - tuż przy Suwalskim Parku Krajobrazowym. Miejsce nazywa się Agrocamp - Stara Pawlowka. I lepszego nie znajdziecie :)

- Schronisko młodzieżowe Podlasie - aleja Józefa Piłsudskiego 7B - niełatwo znaleźć, szczególnie nocą. To niewielki domek (co ciekawe: in situ!) wbity między bloki.

Stara Pawłówka 18 - STARA PAWŁÓWKA 18, 16-427 PAWŁÓWKA

- Suwalski P.K. - NOCLEGI

- Wigry i Wigierski P.N. - NOCLEGI

  
Copyright © MUWIT.pl    O portalu |  autorzy |