Aktualizacja: lipiec'2020Podlasie
Na wschodnio-północnym kraniuszku Polski

Informator:


O regionie:

Jeszcze cenniejsza pod względem przyrodniczym jest Puszcza Białowieska. To największy naturalny obszar leśny w Europie, ostatni fragment pierwotnej puszczy o niespotykanym w innych lasach europejskich bogactwie fauny i flory.

Linkownia:- www.bialowieza.pl

- Puszcza Knyszyńska koło Białegostoku

- podlaska regionalna izba turystyczna


Noclegi:


Na razie mamy dla Was niewielką bazę. Prawie w ogóle jej nie mamy :) W tym momencie na Podlasiu Środkowym oferujemy Białystok z całym jednym schroniskiem. Za to fajnym :)

- Schronisko młodzieżowe Podlasie - aleja Józefa Piłsudskiego 7B - niełatwo znaleźć, szczególnie nocą. To niewielki domek (co ciekawe: in situ!) wbity między bloki.


- Suwalski P.K. - NOCLEGI

- Wigry i Wigierski P.N. - NOCLEGI

Księgarnia:


Ochrona Przyrody:


Narwiański Park Narodowy
Dolina Narwi nazywana jest “polską Amazonią", gdyż obszar ten charakteryzuje się występowaniem wielu koryt rzecznych o nieregularnym układzie, podobnym do dorzecza Amazonki. W Dolinie Narwi gnieździ się 145 gatunków ptaków, z czego 110 gatunków należy do gatunków wodno-błotnych.Biebrzański Park Narodowy
Biebrzański Park Narodowy chroni rozległe i prawie niezmienione dolinowe torfowiska z unikalną różnorodnością gatunków roślin, ptaków i innych zwierząt oraz naturalnych ekosystemów. Dolina Biebrzy jest bardzo ważnym miejscem gniazdowania, żerowania i odpoczynku dla ptactwa wodno-błotnego, toteż w roku 1995 została wpisana na listę siedlisk konwencji RAMSAR-owskiej tj. obszarów mokradłowych o międzynarodowym znaczeniu, zwłaszcza jako środowiska życia ptactwa wodno-błotnego. Bagna Biebrzańskie leżą w północno-wschodniej Polsce, która jest uważana za najzimniejszy (poza górami) region kraju.

Białowieski Park Narodowy
leży we wschodniej Polsce w województwie podlaskim przy granicy z Białorusią. Swym obszarem obejmuje najbardziej naturalną część kompleksu leśnego Puszczy Białowieskiej. Powierzchnia parku obecnie wynosi 10 502 ha, z czego najstarsza część Obszar Ochrony Ścisłej zajmuje 4 747 ha. Został powołany w 1947 roku w celu ochrony pierwotnych lasów niżowych, zachowanych w unkiatowym nienaruszonym stanie od wielu wieków. W granicach parku przy drodze między Hajnówką a Białowieżą utworzono Ośrodek Hodowli Żubra, jego działalność umożliwiła powrót żubra do Puszczy Białowieskiej. Na terenie parku od lat prowadzone są liczne badania naukowe z zakresu botaniki, zoologii i ekologii.
Warto zobaczyć:


Puszcza Knyszyńska i Supraśl

Od strony północno-wschodniej Supraśl otaczają najpiękniejsze partie lasów Puszczy Knyszyńskiej, natomiast południowo wschodnie granice strzegą bory dawnej Puszczy Błudowskiej. Miasteczko położone jest 15 km od Białegostoku, a od stolicy dzieli je zaledwie 200 km.
Koniecznie zobaczcie muzeum ikon w Supraślu.

Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy

Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy to jednopiętrowy budynek z licznymi dekoracjami fasadowymi. Ten XVIII- wieczny pałacyk, za czasów Branickich mieścił w sobie dwadzieścia dwa pomieszczenia, z czego większość miała charakter reprezentacyjny. Piętro pałacyku zajmowały apartamenty gościnne, zaś dolną – apartamenty Branickich.
Dzisiejszy wystrój i wyposażenie wnętrz pałacu nie jest oryginalny, ponieważ majątek Branickich został rozprzedany po śmierci Izabeli Branickiej. Obecna ekspozycja odzwierciedla jednak wystrój XVIII- wiecznych wnętrz, a jedynym oryginalnym elementem w pałacu są płyty kominkowe z Gryfem Branickich i Ciołkiem Poniatowskich. Na parterze zachowano pierwotny rozkład pomieszczeń.

Cmentarz w Wasilkowie

Wzbudzający wiele dyskusji cmentarz z II poł. XIX z figurami naturalnej wielkości i fontannami, twórczości proboszcza rabczyńskiego, to najbardziej chyba oryginalna polska nekropolia.Tatarski szlak
Bohoniki i Kruszyniany to najstarsze w obecnych granicach Polski skupiska wyznawców islamu. Pamiętają one pierwszych Tatarów sprzed ponad 300 lat, osadzonych tu przez Jana III Sobieskiego.

Grzybowszczyzna - cerkiew wyrosła spod ziemi
Tajemniczy i egzotyczny świat sekciarzy wschodniej Białostocczyzny, pełen proroków, apostołów, matek boskich, rozmaitych świętych i takich postaci jak car Mikołaj II, czy wnuk cesarza Wilhelma... Główną i najważniejszą postacią ruchy sekciarskiego był prorok Ilia, czyli Eliasz Klimowicz, niepiśmienny chłop z Grzybowszczyzny, który na początku uznał się za wcielenie biblijnego proroka Eliasza, potem za samego Chrystusa. Odwiedziliśmy cerkiew zbudowaną przez Ilię, którą , jak wierzyli tutejsi chłopi, sama wyrosła spod ziemi... Do tego dołóżmy bliskość zalewu Siemianówka, niezliczone możliwości uprawiania turystyki niezorganizowanej i poznawania arcyciekawego świata wschodniej Białostocczyzny...


Bielsk Podlaski - Miasto cerkwi

Wśród torfowisk i byłych bagien na wys. 145 m n.p.m. Na Wysoczyźnie Bielskiej, rozciągającej się w kierunku południowym od rzeki Narwi, na lekko falistych równinach rozłożył się Bielsk Podlaski, znany jako miasto cerkwi. Faktycznie - jest ich tu zatrzęsienie, w tym kilkanaście zabytkowych, a wszystkie mienią się kolorami tęczy...


Ruiny kościoła w Jałówce

Wieś leżała na szlaku podróży władców i stanowiła tzw. "dwór etapowy". W 1545 r. za rządów królowej Bony Jałówka otrzymała prawa miejskie magdeburskie. Po śmierci Zygmunta Augusta w 1572 r. dobra hospodarskie (włość jałowska i inne) przeszły na własność państwa i powstały starostwa, a w ich obrębie niewielkie folwarki.


Wsie nad Nietupą i Świsłoczą

Mostowlany leżą na wzgórzu tuż nad Świsłoczą. Wzdłuż brukowanej drogi stoją drewniane domy z niewielkimi, barwnymi ogródkami kwiatowymi. Pośrodku wsi wznosi się otoczona murem zabytkowa cerkiew p.w.św. Jana teologa, drewniana, zbudowana w 1862 roku, z oryginalnym niewielkim ganeczkiem. Wyżej, w sosnowym lesie, rozciąga się duży cmentarz z drewnianą kaplicą. Świsłoczany leżą nieopodal, na trasie do Wierszalina i Grzybowszczyzny. Urocze chatynki, zadbane ogródki i bite drogi- tu nie znajdziemy cywilizacji..


Skansen w Nowoberezowie

Skansen obejmuje dwie chaty z XIX wieku stanowiące gospodarstwo agroturystyczne. W tradycyjnie wyposażonych chatach znajdują się przedmioty codziennego użytku starej polskiej wsi. Atrakcją jest np. możliwość przespania się na “zapiecku". Właściciel zajmuje się także hodowlą strusi. Można u niego nabyć strusie jaja.


Muzeum Pisanki w Ciechanowcu

Jaja pełne i wydmuszki, kurze, strusie i kolibrze, drewniane i kamienne- z agatu, jaspisu, wapienia... Ponad tysiąc pisanek ze wszystkich kontynentów, prócz Antarktydy, tworzy kolekcję pierwszego w Polsce Muzeum Pisanki- 3 kwietnia 2004r. w przeddzień Palmowej Niedzieli zostało otwarte w Ciechanowcu, w obrębie Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka, pierwsze w Polsce Muzeum Pisanki, powstałe z liczącej ponad 1000 eksponatów prywatnej kolekcji Państwa Ireny Stasiewicz-Jasiukowej i Jerzego Jasiuka z Warszawy, ofiarowanej w darze placówce ciechanowieckiej.
Wiatrak "sokólski"
zabytek dawnej techniki młynarskiej

Wiatraki stanowiły charakterystyczną grupę budownictwa drewnianego w Polsce. Budynki te wyodrębniały się na tle innych budowli drewnianych tym, że posiadały specjalną konstrukcję opartą na szkielecie drewnianym, a niektóre części były obracane i ruchome.     
Copyright © MUWIT.pl    O portalu |  autorzy |