Aktualizacja: 13.wrzesień'2022
  
Kujawsko-pomorskie
Bydgoszcz, Toruń i Bory TucholskieZ notatnika krajoznawcy


Przewodniki PLUS:


Brodnica

Bydgoszcz

Ciechocinek

Grudziądz

Strzelno

Toruń


Prowincje:

Niż Środkowoeuropejski


Ochrona przyrody:
źródło fotografii
Kujawy to charakterystyczny region, jeden z najciekawszych pod względem kultury ludowej w Polsce. Okolice te związane są także z początkiem państwa polskiego. Znajdujące się na południu województwa zabytki wczesnego średniowiecza- romańskie kolumny w Strzelnie, kolegiata w Kruszwicy czy świątynia w Kościelcu Kujawskim to najcenniejsze zabytki z tego okresu. Z kolei Ziemia Chełmińska i Dobrzyńska związane jest z powstaniem państwa krzyżackiego i jego ekspansją na ziemie polskie. Obfituje ona w średniowieczne zabytki, przede wszystkim- gotyckie zamki.

Także inne części województwa- Pałuki, Bory Tucholskie czy Kociewie obfitują w różnorodne atrakcje. Miłośnicy aktywnego wypoczynku znajdą tu doskonałe przestrzenie do jazdy na rowerze i akweny dogodne dla kajakarstwa i innych sportów wodnych, a miłośnicy przyrody wielkie kompleksy leśne poprzecinane czystymi i wyjątkowo bystrymi, jak na niziny rzekami, a także cenne rezerwaty przyrody.

Zamki Krzyżackie
Te wojskowe obiekty powstały w okresie średniowiecza (od końca XIII do początku XV wieku) na terenach Mazur, Pomorza i Warmii i służyły jako siedziby władców lub warownie. Do dziś zachowało się kilkadziesiąt zamków, które zachwycają swoją architekturą. Budowane z cegieł na kamiennych fundamentach, zamki krzyżackie stanowiły o potędze rycerzy zakonników w białych płaszczach z charakterystycznym czarnym krzyżem na plechach. (www.zamkikrzyzackie.pl) >>>


Golub-Dobrzyń   |   Radzyń Chełmiński - trwała ruina   |   Grudziądz   |   Jasiniec Nowy - ruiny
Świecie   |   Zamek Bierzgłowski   |   Papowo Biskupie - ruiny   |   Toruń - ruiny
Złotoria - ruiny   |   Bobrowniki   |   Brodnica   |   Pokrzywno - ruiny   |  
Rogoźno-Zamek - ruiny   |   Nowe nad Wisłą - ruinyKUJAWY w skansenie
Ze względu na swoje położenie wśród pagórków, lasów i jezior Kłóbka nazywana jest „Perłą Kujaw”. W tym urokliwym krajobrazie ulokowany jest park etnograficzny z kilkunastoma obiektami architektury wiejskiej, z których najstarsze pochodzą z XVIII wieku.

Oprócz trzech zagród, na które składają się chałupy, stodoły, chlewiki, obórki, stajnie i spichlerze na terenie skansenowskiej wsi odtworzone zostały stare zakłady rzemieślnicze — kuźnia, olejarnia i garncarnia oraz wiatrak „koźlak”. W centrum skansenowskiej wsi znajduje się stara karczma, budynek szkoły, remiza strażacka i kościół.

  Najstarszy rezerwat w Polsce
Rezerwat Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego jest najstarszym rezerwatem w Polsce i drugim pod tym względem w Europie. Jedno z najciekawszych miejsc w Borach Tucholskich. Urzeka swoją tajemniczością, dzikością oraz niepowtarzalnym charakterem, przez co jest jedną z chętniej odwiedzanych atrakcji Borów Tucholskich.

W 1423 roku król Władysław Jagiełło wydał zarządzenie dotyczące ochrony cisa, które głosi: "Jeśliby kto, wszedłszy w las, drzewa które znajdują się być wielkiej ceny, jak cis, albo im podobne, podrąbał tedy może być przez pana albo dziedzica pojman, a na rękojemstwo tym, którzy oń prosić będą, ma być dan."

Strzelno - rotunda św. Prokopa
Jeden z najbardziej znanych obiektów architektury romańskiej w Polsce i największy zachowany przykład romańskiej rotundy.

Prawie wszystko z tego kościoła zbudowane jest z ciosów granitowych, z elementami konstrukcyjno-dekoracyjnymi z piaskowca, a cegła jest elementem zastosowanym nieco później. Do 1779 r. świątynia funkcjonowała pw. św. Krzyża. Za czasów wojen napoleońskich od 1812 r. służyła jako spichlerz, następnie jako dzwonnica.Biskupin
To miejsce, gdzie we wczesnej epoce żelaza istniała osada obronna kultury łużyckiej. Jej odkrycie w 1934 roku pod wodami Jeziora Biskupińskiego stało się jednym z najważniejszych dokonań polskich archeologów, zaznaczającym przełom w stanie wiedzy o pradziejach. Przetrwanie prawie kompletnych fundamentowych konstrukcji drewnianych rozległego osiedla, z reliktami domostw, ulic, wałów i urządzeń technicznych, było zjawiskiem wyjątkowym, swoistą sensacją archeologiczną na miarę europejską.

Obejmuje on obszar około 38 ha z licznymi śladami dawnego osadnictwa, od epoki kamienia po wczesne średniowiecze. Z nich najsłynniejsze jest stanowisko na półwyspie Jeziora Biskupińskiego z pozostałościami osady obronnej z przełomu epok brązu i żelaza – niezwykle istotne dla tzw. „archeologii mokrej” zajmującej się stanowiskami bagiennymi i torfowymi. Jego odkrycie znalazło się w gronie 100 najważniejszych archeologicznych odkryć XX wiekuGrobowce megalityczne

We wsi Wietrzychowice, położonej niedaleko Izbicy Kujawskiej, znajduje się rezerwat archeologiczny: cmentarzysko szkieletowe. Zostało ono wzniesione przez plemiona pasterzy i rolników, zamieszkujących tamtejsze tereny pięć i pół tysiąca lat temu. Ze względu na wielkość znajdujące się tam grobowce nazywane są "piramidami polskimi". Choć... Grobowce te są starsze od piramid egipskich.
Rezerwat monumentalnych grobowców z młodszej epoki kamienia z lat ok. 3500 - 5500 p.n.e. według różnych źródeł. Największy - trzeci - grobowiec w Wietrzychowicach ma długość 115 m. Nasypy są obłożone głazami o wadze 7-10 ton. W piątym grobowcu odnaleziono pochówki dwóch mężczyzn ze śladami trepanacji czaszki.

Ludność kultury pucharów lejkowatych budowała grobowce z potężnych głazów. Megality występowały przede wszystkim na Kujawach (również na Pomorzu), stąd też ich nazwa.Tężnie w Ciechocinku

Trzy konstrukcje ustawione w kształcie podkowy, o łącznej długości prawie dwóch kilometrów i wysokości przekraczającej piętnaście metrów. Powstałe w latach dwudziestych XIX wieku (pierwsze dwie, bo trzecia w 1859 roku). Co to jest właściwie tężnia? Ano ustrojstwo do zwiększania stężenia soli w wodzie. Solanka pompowana ze źródła o wdzięcznej nazwie Fontanna Grzybek, przepuszczona przez tężnie z pierwotnych kilku procent soli może się szczycić na końcu ponad trzydziestoma procentami.    
Copyright © MUWIT.pl    O portalu |  autorzy |