Aktualizacja: wrzesień'2020Stara Lubovna
Przewodnik z cyklu 10+Orientacyjny zasięg przewodnika:
Naturalne piękno przyrody wspólnie z serdecznością i gościnnością miejscowej ludności góralskiej czynią z tego regionu cenioną oazę spokoju i relaksu. Centrum administracyjnym Zamagurza jest miasto Stara Lubownia, liczące 16 tysięcy mieszkańców. Jest to typowe średniowieczne miasto z kwadratowym rynkiem, z zachowanymi domami mieszczańskimi, z pierwotnie wczesnogotyckim, a potem zmodernizowanym w stylu barokowym, kościołem z XIII wieku. Nad miastem wznosi się zamek z XIII wieku, z galerią powiatową i muzeum krajoznawczym (pod zamkiem zlokalizowane jest Muzeum architektury ludowej). Na północ od miasta znajduje się miejscowość Litmanowa, obecnie najczęściej odwiedzane miejsce Zamagurza (objawienia Najświętszej Marii Panny).SPIS TREŚCI:Zdjęcia z regionu

Skansen w Starej Lubovni

Drewniaki regionu

Strona oficjalna