Aktualizacja: luty'18Żarki
Przewodnik z cyklu 10+Orientacyjny zasięg przewodnika:


Żarki były od XVII wieku małym, ale wielonarodowym miastem, w którym splatały się dzieje i losy Polaków oraz mieszkańców pochodzenia niemieckiego, rosyjskiego, ale przede wszystkim żydowskiego. Świadczą o tym m.in. wielojęzyczne nagrobki na tutejszych cmentarzach. Obecnie Żarki, jako jedyne miasto w północnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej, zachowały dawną synagogę (przebudowaną na dom kultury), kirkut oraz charakterystyczną zabudowę w centrum, które kiedyś stanowiło główne skupisko obywateli żydowskich. Jeszcze dzisiaj niektórzy określają Żarki mianem "żydowskie".


SPIS TREŚCI:

część 1. - Informator turystyczny
   część 1.1 - Turystyka aktywna
     część 1.1.1 - Paragliding
     część 1.1.2 - Szlaki konne
     część 1.1.3 - Szlaki rowerowe
     część 1.1.4 - Szlaki piesze
   część 1.2 - Smakuszki i specjały
część 2. - Co zobaczyć w Zarkach i okolicy (do 10 km)