Aktualizacja: luty'18Gulbieniszki - SPK
Przewodnik z cyklu 10+Orientacyjny zasięg przewodnika:


Zamaszystą rękę miał rzeźbiarz
któremu ziemię suwalską przyszło modelować.
Był nim lądolód z gór skandynawskich
Antoni Patla
Krajobraz północnej Suwalszczyzny jest swoistym muzeum natury, kwintesencją spadku po lodowcu otrzymanym przez kontynent europejski. Nagromadziły się tu przeróżne formy polodowcowej rzeźby terenu: moreny, kemy, kemowe tarasy, ozy, drumliny, rynny i cyrki lodowcowe. Są młode i wyraziste, lodowiec bowiem odszedł stąd najpóźniej. Na ziemi suwalskiej leży 160 jezior o powierzchni powyżej 1 ha, w tym słynna Hańcza.


SPIS TREŚCI:

część 1. - Informator turystyczny
   część 1.1 - Gastronomia
   część 1.2 - Mapy i przewodniki
   część 1.3 - Turystyka aktywna (latem i zimą)
   część 1.4 - Noclegi w SPK

     Suwalski Park Krajobrazowy

część 2. - Co zobaczyć w Suwalskim Parku Krajobrazowym
    Suwalska Fudżijama
     Pierwszy Rok Suwalskiego Parku Krajobrazowego